Đặt điện áp xoay chiều u=U2cos(ωt+φ)vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này bằng


Trên một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 60cm. Chiều dài sợi dây là


Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện ápu=2002cosωt+π2V, thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i=22cosωt+π6A.

Bạn đang xem: 1 nguồn điện có điện trở trong 0.1 ôm

Điện trởthuần R có giá trị là


Trên mặt nước rộng, một nguồn sóng điểm đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng 1cm. Xét tam giác đều thuộc mặt nướcvới độ dài mỗi cạnh là 23cm và trọng tâm là O. Trên mỗi cạnh của tam giác này số phần tử nước dao động cùng pha với nguồn là


Đặt một điện áp xoay chiều u=U0.cos100π+π3Vvào hai đầu một đoạn mạchcảm thuần có độ tự cảm L=12πH.Thương số utit+T4có giá trị bằng


Cho mạch điện xoay chiều có R=30Ω;L=1πH;C=10−37πF.Điện áp giữa 2 đầu mạch có biểu thức là u=1202cos(100πt) (V)thì cường độ dòng điện trong mạch là


Một sợi đây đàn hồi AB dài 90cm có hai đầu cố định đang có sóng dừng, trên dây có 10 nút kể cả hai đầu dây A và B, M và N là hai điểm trên dây cách nút sóng A lần lượt là 22cm và 57cm. Độ lệch pha sóng dừng tại M và N bằng


Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(20πt−πx)(cm),với x tính bằng m, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng này bằng


Đặt điện áp u=50cos(ωt+φ)(ω do không đổi π4φπ2)vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở R, cuộn cảm thuần L vớiZL=3R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là cực đại và uC1=100cos(ωt)V. KhiC=C2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chữa R và L là u2=U0cosωt+π2V.

Xem thêm: Hình Ảnh Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Cần Nắm, 29 Tranh Tô Màu Phương Tiện Giao Thông Cho Bé Yêu

Giá trị của U0 gần nhất giá trịnào sau đây?


Khi chiều dài dây treo con lắc đơn tăng 20% so với chiều dài ban đầu thì chu kì dao động của con lắc đơn thay đổi như thế nào?


Hai con lắc lò xo có k1=k2=k;vật nặng cùng khối lượngm1=m2=m (như hình vẽ). Hai vật đặt sát nhau, khi hệ nằm cân bằng các lò xo không biến dạng, chọn trục tọa độ từ M đến N, gốc là vị trí cân bằng. Ban đầu hệ dao động điều hòa không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ 8cm. Khi hai vật ở vị trí biên âm thì người ta nhẹ nhàng tháo lò xo ra khỏi hệ, sau khi về vị trí cân bằng thì m2tách rời khỏim1. Cho rằng khoảng MN đủ dài để mg chưa chạm tường. Khi vậtm1 dừng lại lần đầu tiên thì khoảng cách từ m1đếnm2 bằng


Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa có phương trìnhx1=3cosωt−π6cm;x2=3cosωt+π2cm. Phương trình dao động tổng hợp là


Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3 A.Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là


Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và R=503Ω.MB chứa tụ điện C=10−4πF.Điện áp uAM lệch phaπ3 so với uAB. Giá trị của L là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam