Một vật yên nằm yên có vận tốc bằng 0 nên động lượng và động năng không có. Thế năng có thể có.

Bạn đang xem: 1 vật nằm yên có thể có

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Đáp án `:`

`-` Không có cơ năng

`-` Nhiệt năng

Giải thích các bước giải `:`

`-` Vật nằm yên trên mặt đất thì không có cơ năng . Do khi vật đó đứng yen trên mặt đất thì vật đó sẽ không có khả năng sinh công

mà `:` Một vật có khả năng sinh công thì vật đó có cơ năng

`=>` Vật đó không có cơ năng

`-` Vì mọi vật đều có nhiệt độ

`=>` Vật đó mang dạng năng lượng `:` nhiệt năng


A. thế năng

Đáp án chính xác

Lời giảiTa có, một vật nằm yên => Vận tốc của vậtv=0m/s=> Một vật nằm yên có thể có thế năng (không thể có vận tốc, động lượng hay động năng vì vận tốc của vật bằng 0)Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m, mốc thế năng tại vị trí lo xo có chiều dài tự nhiên, thế năng đàn hồi của lò xo là

Một lò xo có độ cứng k = 200N/m, bị nén ngắn lại 10cm so với chiều dài tự nhiên ban đầu. Chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu. Thế năng đàn hồi của lò xo là

Phát biểu nào sau đây sai:

Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi:

Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì

Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó dãn được 2cm. Chọn mốc thế năng đàn hồi tại vị trí lò xo không biến dang. Thế năng đàn hồi của lò xo có giá trị bằng

Một lò xo có độ cứng k, bị kéo giãn ra một đoạn x. Thế năng đàn hồi của lò xo được tính bằng biểu thức


Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?

Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường?

Một vật khối lượng m gắn vào một đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén một đoạn Δl(Δl

Dưới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5 cm là:

Một viên đạn được bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ngang góc α, vận tốc đầu v0→. Bỏ qua lực cản môi trường. Đại lượng không đổi khi viên đạn đang bay là

Thế năng đàn hồi là đại lượng:

Một con lắc đơn dao động xung quanh vị trí cân bằng B. Chọn mốc thế năng tại B. Khi con lắc di chuyển từ A đến C thì


*

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

Thế năng đàn hồi của một lò xo không phụ thuộc vào:


Chọn phát biểu đúng. Một vật nằm yên, có thể có

A. vận tốc

B. động lượng

C. động năng

D. thế năng


Câu hỏi: Một vật nằm yên có thể có

A.thế năng

B.vận tốc

C.động năng

D.động lượng

Trả lời:

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính các đại lượng:

+ Thế năng:Wt=mgzWt=mgz

+ Động năng:Wd=12mv2Wd=12mv2

+ Động lượng:p=mv

Lời giải

Ta có, một vật nằm yên => Vận tốc của vậtv=0m/sv=0m/s

=> Một vật nằm yên có thể có thế năng (không thể có vận tốc, động lượng hay động năng vì vận tốc của vật bằng 0)

Đáp án cần chọn là:A

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về thế năng nhé !

Thế năng là gì?

Trong trường hợpcung tên, khi cung thủ thực hiện công lên dây cung, kéo dây về phía sau, một số hóa năng trong cơ thể cung thủ được chuyển thành thế năng đàn hồi dự trữ trong dây cung bị uốn. Khi dây được thả, lực tương tác giữa dây và cung thực hiện công lên tên. Thế năng của cung được chuyển hóa thànhđộng năngkhiến tên bay đi.

Ký hiệu thường gặp

PE,U,V


Đơn vị SI

joule(J)

Liên hệ với các đại lượng khác

U=m·g·h(thế năng trọng trường)

U= ½ ·k·x2U= ½ ·C·V2(thế năng điện trường)

U= -m·B(thế năng từ trường)

Thế năng chỉ đơn thuần là một đại lượng trong bộ môn vật lý học. Thể hiện cho khả năng sinh công của các vật và nó tồn tại dưới dạng năng lượng.

Hiện nay có hai dạng thế năng là thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường. Mỗi loại đều có những đặc điểm riêng để có thể áp dụng và tính toán sao cho phù hợp.

Thế năng trọng trường là gì?

Thế năng trọng trường đơn thuần nói về trọng trường của một vật. Đây được xem là năng lượng tương tác giữa vật và Trái Đất. Phụ thuộc vào chính vị trí của vật tồn tại trong trọng trường.

Nếu chọn thế năng của vật được đặt tại mặt đất với khối lượng tươngứng là m. Với độ cao của vị trí tươngứng so với trọng trường trái đất tính là z. Suy ra thế năng sẽ được tính bằng công thức: Wt= m.g.z.

Trong đó:

+ Wt: Thế năng của vật được đặt tại vị trí z (đơn vị Jun (J)).

Xem thêm: Hàng Rep 1 1 Là Hàng Gì - Cách Nhận Biết &Ndash Natoli

+ m: Khối lượng của vật (kg)

+ z: Độ cao của vật so với mặt đất.

Đặc điểm của thế năng trọng trường chính là đại lượng vô hướng, có thể rơi vào khoảng >0 =0 hoặc