Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x, biết : 100

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

100 - 7 . ( x - 5 ) = 58

7 . ( x - 5 ) = 100 - 58

7 . ( x - 5 ) = 42

( x - 5 ) = 42 : 7

( x - 5 ) = 6

x = 6 + 5

x = 11


100 - 7 x ( x - 5 ) = 58

7 x ( x - 5 ) = 100 - 58

7 x ( x - 5 ) = 42

x - 5 = 42 : 7

x - 5 = 6

x = 6 + 5

x = 11


a ) 100-7(x-5)=58

=> 7(x-5)=42

=.> x-5 = 6

=> x=11

180-5(x+1)=30

=> 5(x+1)=150

=> x+1=30

=> x=29

6x-5=613

=> 6x=618

=> x=103


a)(100-7left(x-5 ight)=58)

(Leftrightarrow7left(x-5 ight)=42)

(Leftrightarrow x-5=6)

(Leftrightarrow x=11)

b)(180-5left(x+1 ight)=30)

(Leftrightarrow5left(x+1 ight)=150)

(Leftrightarrow x+1=30)

(Leftrightarrow x=29)

c)(6x-5=613)

(Leftrightarrow6x=618)

(Leftrightarrow x=103)


(a,565-left(6x+70 ight)=435)

(6x+70=565-435)

(6x+70=130)

(6x=130-70)

(6x=60)

(x=10)

(b,100-7left(x-5 ight)=58)

(100-7x+35=58)

(100-7x=58-35)

(100-7x=23)

(7x=100-23)

(7x=77)

(x=11)


a, 565-(6x+70)=435

6x+70=565-435

6x+70=130

6x=130-70

6x=60

x=60:6

x=6

b, 100-7(x-5)=58

7(x-5)=100-58

7(x-5)=42

x-5=42:7

x-5=6

x=6+5

x=11
Xem thêm: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Học Phí, Học Phí Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên