Hỗn phù hợp M chứa hai ankan sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy trọn vẹn 22,20 g M buộc phải dùng vừa không còn 54,88 lít O2(lấy sinh sống đktc).

Bạn đang xem: Hai chất: 2

Xác định bí quyết phân tử và tỷ lệ về trọng lượng của từng hóa học trong lếu láo hợp


Để đốt cháy trọn vẹn 1,45 g một ankan nên dùng vừa hết 3,64 lít O2(lấy nghỉ ngơi đktc).

1. Khẳng định công thức phân tử của ankan đó.

2. Viết công thức cấu trúc các đổng phân ứng với cách làm phân tử đó. Ghi tên tương ứng.


Khi đốt cháy trọn vẹn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2nhiều hơn cân nặng H2O là 2,8 g.

1. Xác minh công thức phân tử của ankan sở hữu đốt.

2. Viết công thức kết cấu và tên tất cả các đồng phân ứng với cách làm phân tử đó.


Viết công thức cấu trúc thu gọn gàng của:

1. 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan.

2. 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan.


Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g láo hợp tất cả hexan và octan bạn ta chiếm được 4,48 lít CO2(đktc).

Xác định phần trăm về cân nặng của từng chất trong các thành phần hỗn hợp ankan sở hữu đốt.


Chất A là 1 trong những ankan thể khí. Để đốt cháy trọn vẹn 1,2 lít A buộc phải dùng vừa hết 6,0 lít oxi rước ở cùng điểu kiện.

1. Khẳng định công thức phân tử chất A.

2. Cho chất A tính năng với khí clo ở 25oC và gồm ánh sáng. Hỏi rất có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo của A ? cho biết tên của mỗi dẫn xuất đó. Dẫn xuất như thế nào thu được nhiểu hơn ?


Cho công thức:

*

Tên đúng của hóa học này là


Gọi thương hiệu IUPAC của các ankan gồm công thức sau đây:

1.(CH3)2CH−CH2−C(CH3)3(tên phổ cập là isooctan)

2.CH3−CH2−CH(CH3)−CH(CH3)−4−CH(CH3)2


Hỗn hợp X cất ancol etylic (C2H5OH) cùng hai ankan kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng. Khi đốt cháy trọn vẹn 18,9 g X, nhận được 26,10 g H2O cùng 26,88 lít CO2(đktc).

Xem thêm: Lời Bài Hát Ngốc - Lời Bài Hát Em Cũng Chỉ Là Con Gái Thôi

Xác định bí quyết phân tử và phần trăm về trọng lượng của từng ankan trong các thành phần hỗn hợp X.


Công thức kết cấu nào sau đây tương xứng với tên 2,3-đimetylhexan?

*


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam