Bạn đang xem: 300 bài toán lớp 4 có lời giải violet

--- bài mới rộng ---

bài bác tập Toán tất cả lời văn lớp 3

300 việc có lời văn cơ bản lớp 3

1. PHÉP NHÂN VỚI SỐ trong PHẠM VI 10

1. Trong phòng học tất cả 6 sản phẩm ghế, mỗi mặt hàng ghế tất cả 3 chỗ ngồi. Hỏi phòng học đó gồm bao nhiêu chỗ ngồi?

2. Một túi bao gồm 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như thế tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

3. Bên trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa bao gồm 9 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

4. Bên trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa bao gồm 3 quả. Hỏi trên bàn tất cả bao nhiêu quả cam?

5. Bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 2 quả. Hỏi bên trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

6. Bên trên bàn có 7 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 8 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu quả cam?

7. Bên trên bàn gồm 7 chồng sách, mỗi chồng sách gồm 9 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?

8. Một rổ cam tất cả 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế gồm bao nhiêu quả cam?

9. Bên trên bàn gồm 8 chồng sách, mỗi chồng sách bao gồm 2 quyển sách. Hỏi bên trên bàn có mấy quyển sách?

10. Một túi có 3 kilogam gạo. Hỏi 9 túi như thế bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

11. Một đội công nhân làm xong xuôi một bé đường vào 4 ngày, mỗi ngày có tác dụng được 3m đường. Hỏi bé đường đó dài bao nhiêu mét?

12. Một hộp bánh bao gồm 5 cái. Hỏi 7 hộp bánh gồm bao nhiêu mẫu bánh?

13. Trong công ty em tất cả 8 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ gồm 4 viên thuốc. Hỏi bên em tất cả bao nhiêu viên thuốc bổ?

14. Bên trên bàn gồm 8 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 9 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

15. Trong chống học gồm 9 sản phẩm ghế, mỗi sản phẩm ghế bao gồm 3 chỗ ngồi. Hỏi phòng học đó tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?

16. Một túi gồm 8 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

17. Bên trên bàn gồm 7 chồng sách, mỗi chồng sách tất cả 3 quyển sách. Hỏi trên bàn bao gồm mấy quyển sách?

18. Trong đơn vị em bao gồm 6 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ có 10 viên thuốc. Hỏi công ty em tất cả bao nhiêu viên thuốc bổ?

19. Trong nhà em bao gồm 8 vỉ thuốc bổ, mỗi vỉ gồm 7 viên thuốc. Hỏi công ty em tất cả bao nhiêu viên thuốc bổ?

20. Một chiếc thuyền chở được 4 người. Hỏi 7 chiếc thuyền như thế chở được bao nhiêu người?

2. PHÉP phân chia VỚI SỐ trong PHẠM VI 10

64. Cứ 8 người thì xếp được vào một chiếc thuyền qua sông. Hỏi bao gồm 24 người thì phải xếp thành bao nhiêu chuyến?

65. Cô giáo bao gồm 45 cái cây viết thưởng đều mang lại 5 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng từng nào cái bút?

66. Trong tiệc sinh nhật, Lan tất cả mua 32 quả cam phân chia đều cho các bàn thì mỗi bàn gồm 8 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu cái bàn?

67. Một đội người công nhân phải làm chấm dứt con đường dài 24 m. Mỗi ngày đội công nhân có tác dụng được 6m. Hỏi đội công nhân làm dứt con đường trong từng nào ngày?

68.Cô giáo tất cả 40 cái bút thưởng đều mang đến 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được thưởng bao nhiêu cái bút?

69. Gồm 35 quả cam phân tách đều đến 7 bàn. Hỏi mỗi bàn tất cả bao nhiêu quả cam?

70. Có 24 quả cam phân tách đều mang đến 6 bàn. Hỏi mỗi bàn có bao nhiêu quả cam?

71. Trong đợt trồng cây năm nay, lớp em phải trồng 28 cây xanh. Lớp gồm 7 tổ cùng cô giáo chia đều số cây về các tổ. Hỏi mỗi tổ phải trồng từng nào cây?

72.Trong tiệc sinh nhật, Lan bao gồm mua 64 quả cam phân tách đều cho những bàn thì mỗi bàn gồm 8 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan tất cả bao nhiêu loại bàn?

73. Trong tiệc sinh nhật, Lan có mua 72 quả cam phân tách đều cho những bàn thì mỗi bàn có 9 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan gồm bao nhiêu cái bàn?

74. Vào tiệc sinh nhật, Lan gồm mua 18 quả cam chia đều cho những bàn thì mỗi bàn tất cả 3 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan gồm bao nhiêu cái bàn?

75. Cô giáo tất cả 48 cái cây bút thưởng đều cho những tổ trong lớp, mỗi tổ được 6 loại bút. Hỏi lớp học tất cả bao nhiêu tổ?

76. Một đội người công nhân phải làm hoàn thành con mương lâu năm 32 m. Mỗi ngày đội công nhân làm cho được 8 m. Hỏi đội công nhân làm chấm dứt con mương trong từng nào ngày?

77. Cứ 3 loại bánh xếp vào một hộp. Hỏi tất cả 27 cái bánh thì xếp đủ vào mấy loại hộp?

78. Vào cuộc họp, Lan Anh tất cả mua 28 chai nước chia đều cho những bàn thì mỗi bàn tất cả 7 chai nước. Hỏi trong cuộc họp gồm bao nhiêu cái bàn?

79. Vào tiệc sinh nhật, Lan tất cả mua 60 quả cam phân chia đều cho các bàn thì mỗi bàn bao gồm 10 quả cam. Hỏi tiệc sinh nhật bạn Lan có bao nhiêu loại bàn?

80. Một đội người công nhân phải làm dứt con đường lâu năm 21 m trong 7 ngày. Hỏi mỗi ngày đội người công nhân phải làm từng nào mét đường?

3. PHÉP NHÂN – chia SỐ CÓ nhị CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

113. Một đàn gà gồm 88 con gà trắng với bằng tám lần số kê đen. Hỏi đàn gà có bao nhiêu nhỏ gà đen?

114. Vào đội đồng ca của một trường tiểu học gồm 90 bạn nam và gấp chín lần số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca bao gồm bao nhiêu bạn nữ?

115. Bảo bao gồm 11 viên bi cùng số bi của Bảo chỉ bằng một phần ba số viên bi của Yến. Hỏi Yến tất cả bao nhiêu viên bi?

116. Cửa mặt hàng buổi sáng bán được 77 xe cộ đạp và gấp bảy lần số xe pháo đạp phân phối được trong buổi chiều. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp vào buổi chiều?

117. Vào hộp tất cả bi xanh và bi đỏ, số bi xanh là 90 viên, số bi đỏ không nhiều hơn chín lần số viên xanh. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi đỏ?

118. Đàn gà bao gồm 66 con ở quanh đó vườn, số con trong chuồng không nhiều hơn sáu lần so với số con ngoài vườn. Hỏi tất cả bao nhiêu con gà trong chuồng?

119. Vào đội đồng ca của một trường tiểu học gồm 100 bạn nam cùng gấp năm lần số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca tất cả bao nhiêu bạn nữ?

120. Bảo gồm 16 viên bi với số bi của Bảo chỉ bằng một phần năm số viên bi của Yến. Hỏi Yến gồm bao nhiêu viên bi?

4. GIẢI BẰNG hai PHÉP TÍNH

169. Một cửa mặt hàng buổi sáng buôn bán được 13 kilogam đường. Buổi chiều buôn bán được số đường gấp tía lần số đường phân phối được vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng chào bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

170. Một cửa từng ngày thứ nhất cung cấp được 28 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai bán được bằng 1/7 số dầu bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng phân phối được từng nào lít dầu?

171. Mỹ hái được 47 bông hoa, Linh hái được ít hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi nhì bạn hái được tất cả từng nào bông hoa?

172. Tổ một gấp được 46 chiếc thuyền, tổ nhì gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 6 dòng thuyền. Hỏi cả nhì tổ gấp được bao nhiêu cái thuyền?

173. Băng giấy đỏ dài 25 cm, băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ 14 cm. Hỏi cả nhị băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

174. Mỹ hái được 22 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 46 bông hoa. Hỏi nhì bạn hái được tất cả từng nào bông hoa?

175. Vào vườn của bác Nam bao gồm 28 cây bưởi, số cây chuối bằng 1/7 số cây bưởi. Hỏi vào vườn nhà chưng Nam bao gồm bao nhiêu cây bưởi và chuối?

174. Một cửa hàng ngày thứ nhất cung cấp được 64 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai buôn bán được bằng 1/8 số dầu buôn bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng chào bán được bao nhiêu lít dầu?

175. Mai bao gồm 21 nhãn vở, An bao gồm nhiều hơn Mai 3 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có tất cả từng nào cái nhãn vở?

178. Mỹ hái được 40 bông hoa. Số hoa lá Linh hái được bằng 1/5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhì bạn hái được tất cả từng nào bông hoa

179. Mỹ hái được 50 bông hoa. Số bông hoa Linh hái được bằng 1 tháng 5 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

180. Một cửa mặt hàng buổi sáng chào bán được 26 kilogam đường. Số đường buổi sáng bán được không nhiều hơn số đường chào bán trong buổi chiều là 26 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được từng nào ki-lô-gam đường?

181. Vào vườn của bác Nam có 66 cây bưởi, số cây chuối bằng 1/6 số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà bác bỏ Nam có bao nhiêu cây bưởi cùng chuối?

182. Mỹ hái được 8 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 65 bông hoa. Hỏi nhị bạn hái được tất cả từng nào bông hoa?

183. Một cửa mặt hàng buổi sáng buôn bán được 17 kilogam đường. Số đường buổi sáng phân phối được ít hơn số đường bán trong buổi chiều là 51 kg. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

184. Một cửa sản phẩm buổi sáng phân phối được 28 kilogam đường. Số đường buổi sáng bán được không nhiều hơn số đường bán trong buổi chiều là 12 kg. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng buôn bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

185. Mỹ hái được 36 bông hoa. Số cành hoa Linh hái được bằng 1/4 số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhì bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

186. Một cửa hàng buổi sáng chào bán được 49 kilogam đường. Số đường buổi sáng chào bán được nhiều hơn số đường bán trong buổi chiều 32 kg. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

187. Mỹ hái được 13 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 45 bông hoa. Hỏi nhị bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

188. Mai có 10 nhãn vở, An gồm số nhãn vở gấp năm lần số nhãn vở của Mai. Hỏi cả hai bạn tất cả tất cả từng nào cái nhãn vở?

189. Băng giấy đỏ dài 40 cm, băng giấy xanh lâu năm hơn băng giấy đỏ 15 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

190. Một cửa sản phẩm buổi sáng chào bán được 26 kilogam đường. Số đường buổi sáng cung cấp được không nhiều hơn số đường bán trong buổi chiều là 45 kg. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng phân phối được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

191. Một cửa mặt hàng buổi sáng chào bán được 3 kg đường. Buổi chiều buôn bán được số đường gấp nhì lần số đường phân phối được vào buổi sáng. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng buôn bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

192. Ngăn trên tất cả 14 quyển sách. Số quyển sách ở ngăn dưới bằng một nửa số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả nhì ngăn có bao nhiêu quyển sách?

193. Một cửa sản phẩm buổi sáng phân phối được 52 kg đường. Số đường buổi sáng phân phối được nhiều hơn số đường chào bán trong buổi chiều 27 kg. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng chào bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

194. Đàn gà gồm 40 con kê trống, số con kê mái bằng 1/8 số gà trống. Hỏi đàn gà có tất cả từng nào con?

195. Một cửa sản phẩm buổi sáng chào bán được 24 kg đường. Buổi chiều chào bán được số đường bằng 1/6 số đường bán được vào buổi sáng. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng cung cấp được từng nào ki-lô-gam đường?

196. Đội đồng ca của lớp 1A tất cả 36 nữ, số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 32 em. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A gồm bao nhiêu em?

197. Mỹ hái được 5 bông hoa. Số hoa lá Linh hái được gấp sáu lần số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhị bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

198. Mai tất cả 9 nhãn vở, An tất cả số nhãn vở gấp năm lần số nhãn vở của Mai. Hỏi cả nhì bạn có tất cả từng nào cái nhãn vở?

199. Băng giấy đỏ lâu năm 11 cm, băng giấy xanh nhiều năm hơn băng giấy đỏ 2 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

200. Tổ một gấp được 28 mẫu thuyền, tổ nhị gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 11 dòng thuyền. Hỏi cả nhì tổ gấp được bao nhiêu cái thuyền?

201. Một cửa mỗi ngày thứ nhất chào bán được 34 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai phân phối được bằng 50% số dầu buôn bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả nhì ngày cửa hàng buôn bán được bao nhiêu lít dầu?

202. Ngăn trên tất cả 32 quyển sách. Số quyển sách ở ngăn dưới bằng 1/4 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả nhị ngăn có bao nhiêu quyển sách?

203. Băng giấy đỏ dài 51 cm, băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ 43 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

204.Mai tất cả 51 nhãn vở, An có số nhãn vở bằng 1/3 số nhãn vở của Mai. Hỏi cả hai bạn bao gồm tất cả bao nhiêu cái nhãn vở?

205. Đàn gà tất cả 15 con kê trống, số kê mái gấp bốn lần số gà trống. Hỏi đàn gà bao gồm tất cả bao nhiêu con?

206. Mỹ hái được 12 bông hoa, Linh hái được nhiều hơn Mỹ 32 bông hoa. Hỏi nhì bạn hái được tất cả từng nào bông hoa?

207. Một cửa từng ngày thứ nhất cung cấp được 30 lít dầu. Số dầu buôn bán được của ngày thứ nhất không nhiều hơn số dầu buôn bán được của ngày thứ nhì 21 lít. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng cung cấp được từng nào lít dầu?

208. Ngăn trên tất cả 56 quyển sách. Số quyển sách ở ngăn dưới bằng 1/8 số quyển ở ngăn trên. Hỏi cả nhị ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

209. Ngăn trên gồm 36 quyển sách. Số sách ở ngăn trên ít hơn số sách ở ngăn dưới trăng tròn quyển. Hỏi cả nhị ngăn gồm bao nhiêu quyển sách?

210. Một cửa mỗi ngày thứ nhất cung cấp được 68 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai phân phối được bằng 1/4 số dầu buôn bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả nhì ngày cửa hàng chào bán được bao nhiêu lít dầu?

211. Băng giấy đỏ dài 3 cm, băng giấy xoàn dài gấp bảy lần băng giấy đỏ. Hỏi cả nhị băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

212. Đội đồng ca của lớp 1A bao gồm 69 nữ, số bạn nam giới bằng 1/3 số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A có bao nhiêu em?

213. Tổ một gấp được 23 cái thuyền, tổ hai gấp được gấp được nhiều hơn tổ một 54 chiếc thuyền. Hỏi cả nhì tổ gấp được từng nào cái thuyền?

214. Một cửa sản phẩm buổi sáng cung cấp được 56 kilogam đường. Số đường buổi sáng buôn bán được nhiều hơn số đường chào bán trong buổi chiều 27 kg. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng buôn bán được từng nào ki-lô-gam đường?

215. Một cửa hàng ngày thứ nhất cung cấp được 36 lít dầu. Số dầu ngày thứ hai cung cấp được bằng 1/6 số dầu chào bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng cung cấp được từng nào lít dầu?

216.Một cửa mỗi ngày thứ nhất chào bán được 49 lít dầu. Số dầu phân phối được của ngày thứ nhất nhiều hơn số dầu chào bán được của ngày thứ nhì 33 lít. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng buôn bán được bao nhiêu lít dầu?

217. Trong vườn của bác Nam gồm 7 cây bưởi, số cây chuối nhiều hơn số cây bưởi 22 cây. Hỏi trong vườn nhà bác Nam bao gồm bao nhiêu cây bưởi và chuối?

218. Đội đồng ca bao gồm 6 nữ, số bạn phái nam nhiều hơn số bạn nữ là 83 em. Hỏi đội đồng ca tất cả bao nhiêu em?

219. Băng giấy đỏ lâu năm 9 cm, băng giấy rubi dài gấp tía lần băng giấy đỏ. Hỏi cả nhị băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

220. Đàn gà bao gồm 44 gà trống, số con gà mái nhiều hơn số con gà trống là 10 con. Hỏi đàn gà bao gồm tất cả bao nhiêu con?

221. Băng giấy đỏ lâu năm 33 cm, băng giấy xanh dài hơn băng giấy đỏ 12 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài từng nào xăng-ti-mét?

222. Mỹ hái được 38 bông hoa. Số cành hoa Linh hái được bằng 1/2 số hoa Mỹ hái được. Hỏi hai bạn hái được tất cả từng nào bông hoa?

223. Mỹ hái được 4 bông hoa. Số nhành hoa Linh hái được gấp sáu lần số hoa Mỹ hái được. Hỏi nhì bạn hái được tất cả từng nào bông hoa?

224. Đội đồng ca của lớp 1A tất cả 66 nữ, số bạn nam bằng 1/6 số bạn nữ. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A gồm bao nhiêu em?

225. Một cửa sản phẩm buổi sáng bán được 75 kg đường. Buổi chiều phân phối được số đường bằng 1/3 số đường buôn bán được vào buổi sáng. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng phân phối được

bao nhiêu ki-lô-gam đường?

5. RÚT VỀ ĐƠN VỊ

226. Gồm 90 viên thuốc chứa đều vào 9 vỉ. Hỏi 6 vỉ thuốc đó tất cả bao nhiêu viên thuốc?

227. Tất cả 7 quyển vở được xếp đều vào 7 ngăn. Hỏi 6 ngăn đó có bao nhiêu quyển vở?

228. Download 7 quyển vở hết 49 đồng. Hỏi tải 9 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

229. Có một số can như nhau để dựng dầu, biết 5 can đựng được 40 lít dầu. Hỏi 4 can như vậy đựng được bao nhiêu lít?

230. Cứ 9 bé voi ăn hết 90 kilogam mía trong một tháng. Hỏi đàn voi bao gồm 2 bé ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam vào một tháng?

231. Bao gồm 60 viên thuốc chứa đều vào 3 vỉ. Hỏi một vỉ thuốc đó tất cả bao nhiêu viên thuốc?

232. Cứ 4 học sinh trồng được 36 cây. Hỏi 2 học sinh trồng được từng nào cây?

233. Cứ 3 quyển vở cài đặt hết 27 đồng. Hỏi nếu có 18 đồng thì cài được bao nhiêu quyển vở?

234. 92 ngàn đồng thiết lập được 4 gói kẹo. Hỏi nếu sở hữu 8 gói kẹo như thế thì hết từng nào nghìn đồng?

235. Gồm một số can như nhau để dựng dầu, biết 5 can đựng được 15 lít dầu. Hỏi 8 can như vậy đựng được từng nào lít?

236. Một bếp ăn của đội công nhân cài đặt về 3 kilogam gạo để nấu ăn trong 3 ngày. Hỏi 2 ngày nấu hết từng nào ki-lô-gam gạo, biết rằng mỗi ngày nấu số gạo như nhau?

237. Cứ 7 bé voi ăn hết 91 kg mía trong một tháng. Hỏi đàn voi tất cả 5 bé ăn hết từng nào ki-lô-gam vào một tháng?

238. 3 ô tô chở được 21 chiếc máy tiện. Hỏi 8 ô tô như vậy chở được bao nhiêu chiếc máy tiện?

239.C ứ 6 quyển vở thiết lập hết 12 đồng. Hỏi nếu có 6 đồng thì thiết lập được từng nào quyển vở?

240. 76 nghìn đồng sở hữu được 2 gói kẹo. Hỏi nếu mua 8 gói kẹo như thế thì hết từng nào nghìn đồng?

……………………………………………………………………………….

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2.

Xem thêm: Mẫu Tự Nhận Xét Bản Thân Của Người Xin Vào Đảng, Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Cá Nhân 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 giỏi chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2022 – 2022:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2022 – 2022:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2022:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2022 – 2022:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên buôn bản hội năm 2022 – 2022:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2022 – 2022:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2022 – 2022:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2022 – 2022:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2022: