1. Định nghĩa, kết cấu và danh pháp

1.1. Định nghĩa

Amino axit là loại hợp hóa học hữu cơ tạp chức mà lại phân tử đựng đồng thờinhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH).

Bạn đang xem: Amino axit làm quỳ tím hóa đỏ là

VD: H2N-CH2-COOH, CH3-CH(NH2)-COOH,...

1.2. Cấu tạo phân tử

Phân tử amino axit gồm nhóm -COOH mang ý nghĩa axit và nhóm -NH2 mang ý nghĩa bazơ nên có thể tương tác cùng với nhau tạo ra dạng ion lưỡng cực

NH2-R-COOHNH3+-R-COO-
(dạng phân tử)(dạng ion lưỡng cực)

1.3. Danh pháp

a. Tên thay thế

Tên amino axit = Axit + amino + tên axit cacboxylic tương ứng

VD: H2N - CH2COOH: Axit aminoetanoic

b. Tên cung cấp hệ thống

Tên amino axit =Axit + địa chỉ nhóm NH2(α, β, γ,...) + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng

VD:

*

H2N(CH2)5COOH: Axitε-aminocaproic (điều chế tơ capron)

H2N(CH2)6COOH: Axitω-aminoenantoic (điều chế tơ enang)

c. Thương hiệu thông thường

Với amino axit chúng ta cần ghi ghi nhớ tên cùng công thức của các α-amino axit hay chạm mặt dưới đây

Công thức

Tên vắt thế

Tên bán hệ thống

Tên hay + M

*

Axit aminoetanoic

Axit α-aminoaxetic

Glyxin (Gly)- 75

*

Axit 2-aminopropanoic

Axit α-aminopropionic

Alanin (Ala) – 89

*

Axit 2-amino-3metylbutanoic

Axit α-aminoisovaleric

Valin (Val) – 117

*

Axit 2-aminopentanđioic

Axit α-aminoglutaric

Axit glutamic (Glu) – 147

*

Axit 2,6-điaminohexanoic

Axit α,ε-điaminocaproic

Lysin (Lys) - 146

2. đặc thù vật lí

- Là hóa học rắn, kết tinh, ko màu, vị ngọt

- dễ tan trong nước, ko tan trong những dung môi ko phân cực

- ánh sáng nóng chảycao, bị phân diệt khi nóng chảy

3. đặc thù hóa học

3.1. Tính axit - bazơcủa dung dịch amino - axit

H2N-R-COOHH2N-R-COO-+ H+H3N+-R-COO-

Với bí quyết amino axit là (NH2)x-R-(COOH)y

Khi: x = y, amino axit không làm cho quỳ tím thay đổi màu.

x > y, amino axit có tác dụng quỳ tím hóa xanh (VD: Lys)

x 2N-R-COOH + NaOH → H2N-R-COONa + H2O

VD: H2NCH2COOH + NaOH →H2NCH2COONa + H2O

b. Tác dụng với dung dịch axit (do phân tử bao gồm nhóm NH2)

H2N-R-COOH + HCl→ClH3N-R-COOH

VD: H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

3.3. Bội phản ứng este hoá

Nhóm -COOH trong amino axit có khả năng tham gia bội nghịch ứng este hóa với ancol

H2N-R-COOH + C2H5OH

*
H2N-R-COOC2H5+ H2O

3.4. Bội phản ứng trùng ngưng chế tạo ra peptit

- khi đun nóng, cácε- hoặcω-amino axit trùng ngưng tạo nên poliamit

VD: trùng ngưng axitε-aminocaproic chiếm được policaproamit

*

4.Ứng dụng

- những amino axit tự nhiên (hầu hết là a - amino axit) là số đông hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các nhiều loại protein của khung hình sống.

-Một số amino axit được dùng phổ biến trong đời sống như axit glutamic có tác dụng thuốc xẻ thần kinh, muối mononatri glutamat làm cho bột ngọt.

Xem thêm: Bài Tập An Toàn Giao Thông Lớp 3 2021, An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ Lớp 3

- Axitε-aminocaproic, axitω-aminoenantoiclàm nguyên liệutrong sản xuấttơnilon-6, nilon-7.