Đun rét m gam este X đơn chức cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH, sau làm phản ứng nhận được (m + 0,8) gam muối natri axetat. Công thức cấu trúc của X là:

A.

Bạn đang xem: Top 20 ancol metylic tác dụng với naoh mới nhất 2022

HCOOCH3

B HCOOC2H5

C. CH3COOCH3

D CH3COOC2H5

Đun rét m gam este X đơn chức với lượng dư hỗn hợp NaOH, sau phản nghịch ứng chiếm được (m + 0,8) gam muối bột natri axetat. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOCH3.

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.

D. CH3COOC2H5.

Đun nóng m gam este X solo chức với lượng dư hỗn hợp NaOH, sau bội phản ứng chiếm được (m + 0,8) gam muối natri axetat. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOCH3

BHCOOC2H5.

C.CH3COOCH3

DCH3COOC2H5.

chất X tất cả công thức phân tử C8H15O4N. Cho X tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, nhận được natri glutamat, ancol metylic và ancol etylic. Số công thức kết cấu của X

A. 1.


B. 4

C. 2.

D. 3

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dd NaOH 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd chiếm được ancol etylic với 9,6 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOC2H5

D. C2H3COOC2H5

Đun rét 0,1 mol este 1-1 chức X với 135 ml dd NaOH 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được ancol etylic cùng 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu trúc của X:

A. C2H5COOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOC2H5.

D. C2H3COOC2H5.

Thuỷ phân este X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, thu được natri axetat và ancol etylic. Bí quyết của X là

A.C2H3COOC2H5

B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. CH3COOCH3


đến ancol metylic bội nghịch ứng cùng với axit propionic gồm xúc tác H2SO4 đặc, làm cho nóng thu được este X. Công thức cấu trúc thu gọn của X

A. CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3

C. C3H7COOCH3

D. CH3COOC3H7


Este X phản bội ứng với dd NaOH, đun nóng tạo nên ancol metylic cùng natri axetat. Công thức của X là

thắc mắc hot cùng chủ đề

mang lại 0,1 mol Fe; 0,15 mol Fe(NO3)2 với m gam Al tan không còn trong hỗn hợp HCl. Sau bội nghịch ứng chiếm được 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí X có NO với N2O bao gồm tỷ khổi so với H2 là 16, dung dịch Y chỉ đựng 47,455 gam muối bột trung hòa. Mang đến NaOH dư vào Y thì thấy tất cả 0,82 mol NaOH phản ứng. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cho AgNO3 dư vào Y thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 88,235

B.98,335

C.96,645

D.92,145


tất cả hổn hợp X cất butan, đietylamin, etyl propionat cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,33 mol O2, thu được CO2, H2O cùng N2. Hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy gồm a mol khí bay ra. Quý hiếm của a là?

A. 0,06.

B. 0,07.

C. 0,08

D. 0,09*

mang đến hơi nước đi qua than lạnh đỏ thu được hỗn hợp X tất cả CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X trải qua 25,52 gam tất cả hổn hợp Fe3O4 và FeCO3nung lạnh thu được hóa học rắn Y gồm Fe, FeO,Fe3O4; khá nước cùng 0,2 molCO2. Phân tách Y thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: tổ hợp hết vào dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

- Phần 2: hòa tan hết trong dung dịchH2SO4 đặc nóng, chiếm được dung dịch chứa hai muối bao gồm số mol đều bằng nhau và 0,15 mol khí SO2duy nhất.

Giá trị của a là


X là este no, đối chọi chức, Y là axit cacboxylic 1-1 chức, không no chứa một link đôi C=C; Z là este 2 chức tạo vì etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, các mạch hở, số mol Y thông qua số mol Z). Đốt cháy a gam các thành phần hỗn hợp E chứa X, Y, Z yêu cầu dùng 0,335 mol O2thu được tổng cân nặng CO2 và H2Olà 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu về tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X vào E là

*
Reply
*
9
*
0
*
chia sẻ

Trình bày phương pháp nhận biệt dung dịch các chất sau bằng phương thức hóa học NaHCO3 Na2SO4 NaNO3 NaCl

Trang chủ Sách ID khóa học miễn mức giá Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023 cần sử dụng HCl:+ tất cả khí là Na2CO3:Na2CO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O+ bao gồm kết tủa là Na2SiO3:Na2SiO3 + HCl ...


Mẹo HayCáchHọc TốtHọcPhương phápNgôn ngữDịch
Đây nào dưới đây chỉ gồm những chất vừa chức năng với hỗn hợp HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3

Những câu hỏi liên quan hàng nào gồm những kim loại đều công dụng được với dung dịch axit HCL?A. Na, Al, Cu, MgB. Na, Fe, Al, KC. K, Na, Al, CuD. Zn, Mg, Cu Dung ...


Ngôn ngữDịch
Một hỗn hợp cuso4 công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp ba(oh)2 dư cho ra 33 1g kết tủa

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ….. Đề thi học kì 1 Môn: hóa học lớp 9 thời hạn làm bài: 45 phút (Đề 1) Phần trắc nghiệm Câu 1: Axit làm cho quỳ tím hóa A. Xanh ...


Ngôn ngữDịch
Mô phật có nghĩa là gì

“Nam tế bào A Di Đà Phật” là câu niệm thân quen thuộc, phổ biến rộng rãi tuyệt nhất trong giới Phật tử, thậm chí trở thành câu kính chào khi họ gặp nhau. Hai chữ “nam mô” ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Chất X làm phản ứng với HCl hóa học X làm phản ứng với hỗn hợp baoh2 chế tác kết tủa hóa học X là

* giải đáp giải hóa học X phản ứng được với HCl cùng phản ứng với dung dịch $Ba ( OH )_2$ chế tạo kết tủa . Chất X là $KHCO _3$ câu hỏi trên nằm trong đề ...


Ngôn ngữDịch
Các kim loại tính năng được với nước ở ánh sáng thường sinh sản thành hỗn hợp kiềm và giải phóng hiđro

2K + 2H2O → 2KOH + H2 Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi: 40 You are using an out of date browser. It may not ...


Ngôn ngữDịch
Hòa tan 4 9g h2so4 vào nước để được 1 lit dung dịch. Ph của hỗn hợp axit này là

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email. Tính % khối lượng mỗi hóa học ban đầu(Hóa học tập - Lớp 9) 2 ...


Ngôn ngữDịch
Hòa tung 2 kim loại Fe, Cu trong hỗn hợp HNO3 loãng sau phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn
Ngôn ngữDịch
Đun nóng este ch2=chcooch3 với một lượng vùa dùng dung dịch koh thành phầm thu được là

Những câu hỏi liên quan hỗn hợp E chứa CH3OH; C3H7OH; CH2=CHCOOCH3 và (CH2=CHCOO)2C2H4 (trong đó số mol CH3OH và C3H7OH bằng nhau). Đốt cháy 7,86 gam E yêu cầu 9,744 lít ...


Ngôn ngữDịch
Điểm giống và không giống nhau trong chiến dịch việt bắc 1947 và chiến dịch biên giới (1950)

Trang nhà Sách ID khóa đào tạo miễn chi phí Luyện thi ĐGNL với ĐH 2023 Nêu sự như thể và khác biệt giữa Chiến dịch Thu-Đông 1947 với Chiến dịch biên giới Thu-Đông năm ...

Xem thêm: Công Thức Hình Học Không Gian Lớp 9, Hình Học Không Gian Lớp 9


Ngôn ngữDịch

Tương Tự


Hòa chảy 5 gam một sắt kẽm kim loại R (chưa rõ hóa trị phải vừa đầy đủ 36 , 5 gam dung dịch HCl 25 sắt kẽm kim loại R là)3 tháng trước. Vị pham_tanlover
Đây chất nào tiếp sau đây vừa tính năng với hỗn hợp HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH3 mon trước. BởiKi_anhpt
Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng hỗn hợp CuSO4 hiện tượng lạ quan sát được là3 tháng trước. BởiLamchinh_hit
Mô hình tiến công giá quality dịch vụ du lịch3 mon trước. BởiMissnho2020
Cách lý giải dùng với chức năng của bài toán dùng vệt phẩy vào nhan đề ôn dịch thuốc lá3 tháng trước. Bởidangquyenlover
Quảng Cáo

Toplist được quan lại tâm


#1
Top 28 cài hình dán búp be gắng đồ 20225 ngày trước
#2
Top 30 giải vở bài xích tập địa lí 8 bài 2 20224 ngày trước
#3
Top 29 bộ điều khiển tưới cây bằng điện thoại cảm ứng thông minh 20223 ngày trước
#4
Top 30 ôi hoàng de be hạ của ta phần 2 tập 7 20222 ngày trước
#5
Top 28 trị lỗi về quan hệ tình dục từ powerpoint 20221 ngày trước
#6
Top 7 bài xích giảng triết học tập mác - lênin: chương 2 20225 ngày trước
#7
Top 29 đồ nhựa xe trang bị chợ tân thành 20225 ngày trước
#8
Top 18 gói km20 của vietnamobile 20224 ngày trước
#9
Top 29 hầu hết câu nói hay về sự chia xa 20226 ngày trước

Xem Nhiều


Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 tất cả file nghe6 ngày trước. BởiIllogicalIceberg
Khi nói tới enzim gồm bao nhiêu tuyên bố sau đây là đúng6 ngày trước. BởiBulkyExtinction
Qc nghĩa là gì6 ngày trước. BởiProductiveTourney
Top 20 siêu thị hkphone huyện Tây Hòa Phú lặng 20226 ngày trước. BởiStrategicPathos
Quy cách sơ-vin máy bay3 ngày trước. BởiAirborneEvacuation
Top 20 siêu thị nệm huyện Bù Đăng Bình Phước 20224 ngày trước. BởiCreepingInauguration
Từ trường bay Tân Sơn độc nhất đến sân bay Nội Bài2 ngày trước. BởiUpsettingInvasion
Ngũ Hành nương nương là thần gì2 ngày trước. BởiVilePermission
Top 20 siêu thị may huyện Đông Anh Hà Nội 20222 ngày trước. BởiWeeklyBalls
Muốn độ phệ của lực hấp dẫn giữa nhị vật tăng thêm 16 lần thì khoảng cách giữa nhì vật2 ngày trước. BởiWanderingAnthropology

Chủ đề


Hỏi ĐápLà gìToplistMẹo HayNghĩa của từCáchĐịa Điểm HayHọc TốtCông NghệHọcReviewKhỏe ĐẹpMáySản phẩm tốtBao nhiêuCrytoNgôn ngữGiá Ở đâuXây ĐựngDịch đứng top ListTại saoLà aiNhàHướng dẫnSo SánhMáy tínhVì saoTiếng anhBao lâuTopSo sánhBài tậpThế nàoPhương trìnhĐại họcMón NgonKhoa HọcThuốcSách tức là gìGiới TínhPhương phápXâyHà NộiCông thứcLaptopGamePhim

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng làng hội


Bản quyền © 2022 briz15.com Inc.