Sử dụng tính chất ảnh của vật dụng thật qua thấu kính phân kì: thứ thật luôn luôn cho hình ảnh ảo, thuộc chiều và nhỏ dại hơn vật.
Bạn đang xem: Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ

*
*
*
*
*
*
*
*

Một lăng kính có góc tách quang nhỏ tuổi A = 60, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng solo sắc vào mặt bên lăng kính dưới góc cho tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là :


Với i1 , i2 , A theo thứ tự là góc tới, góc ló với góc tách quang của lăng kính. Công thức xác định góc lệch D của tia sáng sủa qua lăng kính ?


Vật AB để thẳng góc trục thiết yếu thấu kính hội tụ, biện pháp thấu kính nhỏ tuổi hơn khoảng tầm tiêu cự, qua thấu kính mang lại ảnh:


Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, phương pháp thấu kính 20cm. Thấu kính bao gồm tiêu cự 10cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là :


Chiếu tia sáng đối chọi sắc vào mặt mặt của lăng kính tất cả góc tách quang 600. Tia ló qua mặt bên thứ hai gồm góc ló là 500 và góc lệch so với tia cho tới là 200 thì góc tới là từng nào ?


Đặt đồ vật AB = 2 (cm) thẳng góc trục bao gồm thấu kính phân kỳ gồm tiêu cự f = - 12 (cm), bí quyết thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được :


Vật sáng AB để thẳng góc trục bao gồm thấu kính phân kì, bí quyết thấu kính 20cm, tiêu cự thấu kính là f = -20cm. Ảnh A’B’ của đồ tạo vày thấu kính là hình ảnh ảo bí quyết thấu kính :


Vật AB đặt thẳng góc trục thiết yếu của thấu kính hội tụ, phương pháp thấu kính 40cm. Tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh :


Vật AB = 2cm đặt thẳng góc trục thiết yếu thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm, tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh :


Vật sáng sủa AB đặt vuông góc với trục bao gồm của một thấu kính quy tụ có độ tụ D = + 5 (dp) và biện pháp thấu kính một khoảng chừng 30 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:


Vật AB = 2 (cm) ở trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:


Vật sáng sủa AB qua thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao vội vàng 5 lần vật. Khoảng cách từ đồ vật tới thấu kính là:


Một tia sáng sủa tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính bao gồm chiết suất n=(sqrt 2 )

và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng sủa qua lăng kính là:


Lăng kính gồm góc chiết quang A = 600, chùm sáng tuy nhiên song qua lăng kính tất cả góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Góc tới có mức giá trị bằng


Lăng kính có góc tách quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính tất cả góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Chiết suất của lăng kính là:


Một đồ dùng sáng AB để vuông góc với trục bao gồm của một thấu kính quy tụ có tiêu cự (f= 10cm), cho hình ảnh (A"B"). Khi di chuyển vật một khoảng tầm 5cm lại ngay sát thấu kính thì thấy ảnh dịch đưa một khoảng tầm là 10cm. địa điểm của vật trước khi dịch chuyển là:
Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Toán Lớp 10 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 10

Hai đèn nhỏ S(_1)và S(_2)nằm trên trục bao gồm và ở phía 2 bên của một thấu kính quy tụ có độ tụ là D =10 điốp. Khoảng cách từ S(_1)đến thấu kính bởi 6cm. Tính khoảng cách giữa S(_1)và S(_2)để hình ảnh của bọn chúng qua thấu kính trùng nhau?


Cho hệ có một thấu kính quy tụ tiêu cầm 60 centimet và một gương phẳng để đồng trục có mặt phản xạ trở lại phía thấu kính, cách thấu kính một khoảng là a. Đặt một đồ dùng AB vuông góc cùng với trục chính, trước thấu kính và phương pháp thấu kính 80cm. Để hình ảnh cuối cùng cho vày hệ phương pháp thấu kính 40 cm thì a phải có mức giá trị là: