Ankađien dựa vào phản ứng trùng hợp sản xuất thành hầu hết chát bao gồm tính bầy hồi cao được dùng làm sản xuất cao su đặc (như cao su buna, cao su thiên nhiên isopren,…) để áp dụng trong thực tiễn như làm cho lốp xe, vật liệu nhựa trám thuyền,…


Vậy Ankadien là gì? có tính chất hóa học tập và đặc điểm vật lý như thế nào? công thức kết cấu của Ankađien (butađien C4H6, isopren C5H8,…) viết ra sao? được pha trộn và áp dụng vào nghành nghề nào trong thực tế? bọn họ cùng tìm hiểu qua bài viết này.

Bạn đang xem: Ankadien liên hợp là gì

I. Định nghĩa và phân nhiều loại Ankađien

Bạn sẽ xem: Ankadien tính chất hóa học, đặc thù vật lý và Công thức cấu tạo của Ankadien – Hóa 11 bài xích 30


1. Định nghĩa ankađien

– Ankađien là hiđrocacbon mạch hở tất cả hai links đôi C=C vào phân tử.

– phương pháp phân tử chung của các ankađien là CnH2n-2 (n ≥ 3).

* Ví dụ: công thức cấu trúc một số ankađien

 propađien: CH2=C=CH2

 buta-1,2-đien: CH2-C=CH-CH3

 buta-1,3-đien: CH2=CH-CH=CH2

 2-metylbuta-1,3-đien (isopren): 

2. Phân loại ankađien

a) Ankađien có hai link đôi cạnh nhau.

* Ví dụ: anlen CH2=C=CH2

b) Ankađien bao gồm hai links đôi giải pháp nhau 1 link đơn được call là ankađien liên hợp.

* Ví dụ: buta-1,3-đien (đivinyl) CH2=CH-CH=CH2

c) Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau từ hai links đơn trở lên.

* Ví dụ: penta-1,4-đien CH2=CH-CH2-CH=CH2

– các ankađien liên hợp như buta-1,3-đien CH2=CH-CH=CH2 và isopren CH2=C(CH3)-CH=CH2 có nhiều áp dụng thực tế.

II. đặc điểm hóa học của Ankađien

1. Làm phản ứng cùng của ankađien

– tương tự anken, buta-1,3-đien rất có thể tham gia bội nghịch ứng cộng với hiđro (xúc tác niken), halogen với hiđro halogenua.

a) Ankađien cùng hiđro (ankađien + H2)

 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2  CH3-CH2-CH2-CH3

b) Ankađien cùng brom (ankađien + Br2)

– cùng 1,2 (ở nhiệt độ -800C)::

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)  CH3-CH2-CHBr-CH2Br (sản phẩm chính)

– cùng 1,4 (ở ánh sáng 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)  CH2Br-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

– cộng đồng thời vào hai links đôi:

 CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

c) Ankađien cộng hidro halogenua (Ankađien + HBr)

– cộng 1,2 (ở ánh nắng mặt trời -800C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr  CH3-CH2-CHBr-CH3 (sản phẩm chính)

– cùng 1,4 (ở nhiệt độ 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr  CH3-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

– bội nghịch ứng cùng giữa ankadien với HX tuân thủ theo đúng quy tắc Maccopnhicop. 

2. Bội nghịch ứng trùng đúng theo của Ankađien

– Khi xuất hiện kim loại natri hoặc hóa học xúc tác khác, buta-1,3-đien C4H8 tham gia phản ứng trùng hợp, hầu hết trùng hợp theo kiểu 1,4 tạo thành polibutađien:

 nCH2=CH-CH=CH2 

*
 (-CH2-CH=CH-CH2-)n (polibutađien)

3. Phản ứng lão hóa của Ankađien

a) bội nghịch ứng oxi hóa trả toàn

* Ví dụ: 2C4H6 + 11O2 

*
 8CO2 + 6H2O 

b) phản ứng thoái hóa không trả toàn

• Ankađien + KMnO4

– Buta-1,3-đien với isopren cũng làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím kali pemanganat (KMnO4) tương tự như anken.

 3C4H6 + 4KMnO4 + 8H2O → 3C4H6(OH)4 + 4MnO2 + 4KOH

⇒ Để nhận thấy Ankađien hoàn toàn có thể dùng thuốc demo là hỗn hợp Brom hoặc dung dịch KMnO4 khi đó gồm hiện tượng các dung dịch bị mất màu (hoặc nhạt màu).

III. Điều chế ankađien

1) Điều chế buta-1,3-đien trường đoản cú butan hoặc butilen bằng phương pháp đề hiđro hóa:

 CH3-CH2-CH2-CH3  CH2=CH-CH=CH2 + 2H2

2. Điều chế isopren bằng cách tách hiđro của isopentan:

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3  CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2

IV. Ứng dụng của ankađien

– Dùng buta-1,3-đien hoặc isopren để điều chế polibutađien hoặc poliisopren là phần lớn chất tất cả tính lũ hồi cao được dùng để sản xuất cao su đặc như: cao su buna (dùng làm cho lốp xe, vật liệu bằng nhựa trám thuyền), cao su đặc isopren,…

V. Bài tập về Ankađien

* bài xích 1 trang 135 SGK Hóa 11: Thế như thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và điện thoại tư vấn tên các ankađien liên hợp có cách làm phân tử C4H6, C5H8.

° giải mã bài 1 trang 135 SGK Hóa 11: 

– Ankađien là hiđrocacbon mạch hở bao gồm hai link đôi C=C vào phân tử.

– Ankađien có hai link đôi cách nhau 1 links đơn được điện thoại tư vấn là ankađien liên hợp.

– Công thức cấu tạo của ankađien gồm công thức phân tử C4H6:

 CH2=CH-CH=CH2: Buta-1,3-đien

– Công thức cấu tạo của ankađien bao gồm công thức phân tử C5H8:

 CH2=CH-CH=CH-CH3: Penta-1,3-đien

 : 2-metylbuta-1,3-đien isopren.

* Bài 2 trang 135 SGK Hóa 11: Viết phương trình hóa học ( ở dạng bí quyết cấu tạo) của những phản ứng xẩy ra khi :

a) Isopren tính năng với hidro (xúc tác Ni)

b) Isopren chức năng với brom vào (trong CCl4) những chất được rước theo tỉ trọng số mol 1 : 1 tạo nên ra thành phầm theo kiểu cộng 1, 4.

c) Trùng thích hợp isopren theo phong cách 1,4.

° giải mã bài 2 trang 135 SGK Hóa 11: 

 * Bài 3 trang 135 SGK Hóa 11: Oxi hóa trọn vẹn 0,680 gam ankađien X thu được 1,120 lít CO2 (đktc)

a) Tìm bí quyết phân tử của X

b) search công thức cấu tạo có thể tất cả của X

° giải mã bài 3 trang 135 SGK Hóa 11: 

a) Gọi cách làm phân tử của ankađien X là CnH2n-2 (n ≥ 3)

– Theo bài bác ra, lúc oxi hóa hoàn toàn 0,68g X thu được 1,120 lít CO2 (đktc) nên:

 

– hotline a là số mol của ankađien X, Phương trình oxi hóa hoàn toàn:

 CnH2n-2 + <(3n-1)/2>O2 → nCO2 + (n-1)H2O

a a.n(mol)

– Theo bài xích ra, oxi hóa trọn vẹn 0,68g X đề xuất ta có:

 mx = (14n – 2).a = 0,68 (*)

– Theo PTPƯ và bài xích ra, số mol CO2 là: nCO2 = a.n = 0,05 (**)

– từ (*) cùng (**) ta giải được: n = 5 và a = 0,01.

Xem thêm: Độ Muối Hay Độ Mặn Trung Bình Của Nước Biển Và Đại Dương Là Bao Nhiêu ? B

⇒ X có công thức phân tử là: C5H8

b) tìm công thức cấu tạo có thể có của C5H8 là:

 CH2=CH-CH=CH-CH3

 CH2=CH-CH2-CH=CH2

 CH2=C=CH-CH2-CH3

 CH3-CH=C=CH-CH3

 CH2=C(CH3)-CH=CH2

* Bài 4 trang 135 SGK Hóa 11: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở ánh nắng mặt trời cao, bao gồm Ni làm xúc tác, hoàn toàn có thể thu được

A. Butan B. Isobutan C. Isobutilen D. Pentan.

° lời giải bài 4 trang 135 SGK Hóa 11: 

• lựa chọn đáp án: A. Butan 

– Phương trình phản ứng:

 CH2=CH=CH-CH2 + 2H2  CH3-CH2-CH2-CH3

* bài bác 5 trang 136 SGK Hóa 11: Hợp chất nào tiếp sau đây cộng vừa lòng H2 tạo thành isopentan?

° giải mã bài 5 trang 136 SGK Hóa 11: 

• lựa chọn đáp án: B. CH2=CH-C(CH3)=CH2

– Vì tất cả phương trình bội phản ứng:

 CH2=CH-C(CH3)=CH2 + 2H2  CH3-CH2-CH(CH3)-CH3

Hy vọng với bài viết về Ankadien tính chất hóa học, đặc thù vật lý với Công thức cấu tạo của Ankadien ở bên trên hữu ích cho những em, mọi thắc mắc và góp ý những em hãy nhằm lại comment dưới bài xích viết. Chúc những em học tốt!