Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) có 2 mạch hở lội nhàn qua bình đựng 1,4 lít Br2 0,5 M. Sau khi phản ứng trả toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Bí quyết phân tử của nhị hiđrocacbon là
Bạn đang xem: Cho em hỏi ankan có phản ứng với dung dịch brom không ah?

Khi mang lại hidrocacbon X công dụng với Br2 thu được 1 dẫn xuất brom, trong những số đó dẫn xuất đựng brom những nhất bao gồm tỉ khối khá so với hidro bằng 101. Số đồng phân cất dẫn xuất chứa brom là:


Một ankan bội nghịch ứng với Cl2 (theo tỉ trọng mol 1: 2) thu được sản phẩm chứa 83,53% clo về khối lượng. Cách làm phân tử của ankan là:


Cho ankan X tính năng với Clo (askt) chiếm được 26,5 gam hỗn hợp các dẫn xuất clo (mono với điclo). Khí HCl cất cánh ra được hấp thụ trọn vẹn vào nước tiếp đến trung hòa bởi dung dịch NaOH thấy tốn không còn 500ml dung dịch NaOH 1M. Cách làm của X là:


Đốt cháy hoàn toàn a gam hidrocacbon nhận được a gam H2O. Trong phân tử X bao gồm vòng benzen. X không chức năng với brom khi xuất hiện bột sắt, còn khi chức năng với brom đun nóng tạo ra thành dẫn xuất chứa một nguyên tử brom duy nhất. Tỉ khối tương đối của X so với ko khí có mức giá trị trong tầm từ 5 tới 6. X là?


Đốt cháy hidrocacbon mạch hở X (ở thể khí trong điều kiện thường) thu được số mol CO2 gấp gấp đôi số mol H2O. Còn mặt khác 0,1 mol X chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (dư) nhận được 15,9 gam kết tủa vàng. Công thức cấu trúc của X là:


Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen tất cả công thức đơn giản nhất là C3H2Br với M = 236. Gọi tên hợp chất này biết nó là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Brom (có phương diện bột Fe)


Một tất cả hổn hợp X tất cả một ankan với một ankin. Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng X phải 36,8 gam oxi chiếm được 12,6 gam H2O; (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). đem 5,5 gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với dd AgNO3 vào NH3 dư thu được 14,7 gam kết tủa. Cách làm của 2 hidrocacbon trong X là:


Một ankan A gồm 12 nguyên tử hiddro trong phân tử, lúc A chức năng với clo có chiếu sáng sủa chỉ chiếm được một dẫn xuất monoclo. Tên của A là:


Khi cho một hiđrocacbon mạch hở X công dụng với nước brom (dư) xuất hiện một hợp chất Y cất 4 nguyên tử brom trong phân tử. Vào Y, phần trăm khối lượng của cacbon bởi 10% trọng lượng của Y. X là:


Cho m (gam) hidrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng của metan tác dụng với clo tất cả chiếu sáng, chỉ nhận được một dẫn xuất clo độc nhất vô nhị B với trọng lượng 8,25g. Để trung hòa - nhân chính hết khí HCl sinh ra, buộc phải vừa đầy đủ 80 ml dung dịch KOH 1M. Công thức phân tử của A, B theo thứ tự là:


Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai hóa học nitro có khối lượng phân tử hơn nhát nhau 45 đvC. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp hai chất nitro này được 0,07 mol nitơ. Hai hóa học nitro hóa kia là:


Cho 2,2g C3H8 tính năng với 3,55g Cl2 thu được 1 sản phẩm thế monoclo X và điclo Y với cân nặng mX = l,3894mY. Sau khi cho các thành phần hỗn hợp khí còn lại sau phản ứng (không đựng X, Y) đi qua dung dịch NaOH dư, sót lại 0,448 lít khí thoát ra (đktc). Cân nặng của X cùng Y theo thứ tự là:


Thực hiện phản ứng brom hóa aren (ankyl benzen) X vào (Fe, t°) chiếm được một dẫn xuất monobrom duy nhất trong các số ấy brom chiếm 43,243% về khối lượng. Vậy aren X là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng X tất cả C2H2; C3H4 với C4H4 ( số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol CO2. Ví như lấy và một lượng tất cả hổn hợp X như trên tác dụng với một lượng hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thì cân nặng kết tủa thu được lớn hơn 4 gam. Công thức cấu trúc của C3H4 cùng C4H4 vào X lần lượt là:
Xem thêm: Tất Tần Tật Về Nội Suy 1 Chiều, 2 Chiều, Công Thức Tính Nội Suy

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam