Ankan là một nhóm hóa học hữu cơ lớn. Để tìm hiểu rõ hơn về Ankan, hãy thuộc briz15.com tìm hiểu về công thức; đồng phân; tính chất vật lý, hóa học; điều chế; áp dụng của ankan và đối chiếu ankan, anken, ankin. Tự đó áp dụng với một số thắc mắc trắc nghiệm qua nội dung bài viết sau.1. Ankan là gì? Công thức cấu tạo của ankan

1.1. Ankan là gì?

Ankan là hầu hết hidrocacbon no, dạng mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn C - C, C - H và tất cả công thức phổ biến là: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: Ankan là gì

1.2. Đồng đẳng, công thức cấu tạo của ankan

a. Đồng đẳng

- tên thường gọi chung là của các hidrocabon no mạch hở là ankan hoặc paraffin.

- Công thức đơn giản nhất của ankan là metan (CH4).

- Mạch cacbon ngơi nghỉ dạng mạch hở, có thể phân nhánh hoặc không phân nhánh.

- vào phân tử chỉ có link đơn sinh sản thành trường đoản cú 4 obitan lai hóa sp3 của nguyên tử cacbon, lý thuyết kiểu tứ diện đều. Vậy đề nghị mạch cacbon có dạng cấp khúc. Các nguyên tử cacbon hoàn toàn có thể xoay kha khá tự bởi xung quanh những liên kết đơn.

b. Công thức cấu trúc của ankan

Ankan bao gồm công thức bao quát chung là CnH2n+2 (n ≥ 1).

1.3. Tên thường gọi của ankan

a. Danh pháp ankan mạch thẳng:

Tên mạch cacbon + an

Ví dụ:

CH4: Metan

C2H6: Etan

C3H8: Propan

C4H10: Butan

b. Danh pháp ankan mạch nhánh:

Số chỉ vị trí lộ diện nhánh - tên nhánh + tên mạch chủ yếu + an

Chọn mạch cacbon chính: là mạch dài nhất và có không ít nhóm nỗ lực nhất.

Đánh số địa chỉ cacbon vào mạch chính ban đầu từ đầu sát nhánh hơn.

Nếu có nhiều nhánh tương tự nhau thì áp dụng tiền tố theo số đếm: đi, tri, tera,… Khi có không ít nhánh thứ tự call tên nhánh theo bảng chữ cái.

Gốc hidrocacbon là phần còn sót lại của phân tử hidrocacbon sau thời điểm đã giảm đi một vài nguyên tử hidro nhưng vẫn còn đó tồn tại trong phân tử ở trạng thái liên kết và không mang electron trường đoản cú do y như gốc tự do.

Công thức bao quát nhóm ankyl: CnH2n+1

Ví dụ:

Tên gọi thường:

Trong trường vừa lòng chỉ có một nhánh CH3 ngơi nghỉ nguyên tử C số 2 thì thêm tiền tố iso.

Trong ngôi trường hợp tất cả 2 nhánh CH3 làm việc C số 2 thì thêm chi phí tố neo.

2. Đồng phân ankan

2.1. Đồng phân mạch cacbon

Ankan chỉ lộ diện đồng phân khi mạch tất cả từ 4C trở lên.

Ví dụ:Đồng phân của C5H12.

2.2. Bậc của Cacbon trong ankan

Bậc của ankan chính là bậc của một nguyên tử cacbon vào phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon link trực tiếp cùng với nó.

Ankan không phân nhánh là ankan chỉ cất nguyên tử C bậc I hoặc bậc II vào mạch.

- Ankan phân nhánh là ankan gồm chứa cả C bậc III hoặc C bậc IV.

3. đặc thù vật lý của ankan

Trong đk thường, các ankan tồn tại sinh sống trạng thái không giống nhau tùy nằm trong vào độ lâu năm mạch C:

Từ C1 mang lại C4 tồn tại nghỉ ngơi trạng thái khí,

Từ C5 đến khoảng tầm C18 tồn tại nghỉ ngơi trạng thái lỏng

Từ khoảng chừng C18 trở đi tồn tại sống trạng thái rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy cũng như nhiệt độ sôi tăng cao khi tăng số nguyên tử cacbon vào phân tử: 4 ankan đầu là hóa học khí, những ankan tất cả n từ bỏ 5 mang lại 19 là hóa học lỏng cùng khi n ≥ 20 là chất rắn.

Các ankan phần lớn không tan trong nước nhưng các tan dễ trong những dung môi hữu cơ.

Ankan mọi là đông đảo chất ko màu.

Các ankan nhẹ nhất như metan, etan, propan phần đông là phần lớn khí không tồn tại mùi. Các ankan từ bỏ C5 mang lại C10 bám mùi xăng với từ C10 mang lại C16 giữ mùi nặng dầu hỏa. Các ankan rắn cất cánh hơi với mật độ rất ít, vì vậyhầu như ankan ko mùi.

4. Tính chất hóa học tập của ankan

4.1. Phản bội ứng thế

Phản ứng nuốm clo với brom: xảy ra dưới xúc tác của askt hoặc ánh nắng mặt trời và chế tạo ra thành một láo lếu hợp những sản phẩm.

- phản ứng cụ Hidro bởi halogen thuộc phản nghịch ứng halogen hóa. Sản phẩm hữu cơ tất cả chứa halogen call là dẫn xuất của halogen.

- Clo gắng được vào H ở các cacbon bậc khác nhau; Brom thì số đông chỉ cụ vào H ở cacbon bậc cao. Flo xảy ra phản ứng mãnh liệt nên phân bỏ ankan thành C với HF. Iot vượt yếu buộc phải không phản nghịch ứng được với ankan.

Những ankan tất cả phân tử lớn tham gia làm phản ứng thế nhẹ nhàng hơn và ưu tiên chế tạo ra thành phầm chính bằng cách thế vào đầy đủ nguyên tử H của nguyên tử C bậc cao.

4.2. Phản ứng tách

Phản ứng tách hiđro: nghỉ ngơi 400 - 900ºC với xúc tác Cr2O3 + Al2O3.

CH3–CH2-CH3 → CH3-CH=CH2 + H2

Phản ứng phân giảm mạch cacbon:

C5H12 → C2H6 + C3H6

Nhận xét: Dưới tính năng của nhiệt cùng xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt,...) những ankan bị tách hidro chế tạo ra thành hidrocacbon ko no với bị đứt gãy các liên kết thân C−C sinh sản thành các phân tử mới nhỏ tuổi hơn.

4.3. Bội phản ứng oxi hóa

Phản ứng đốt cháy ankan tạo sản phẩm là CO2 và H2O tất nhiên tỏa các nhiệt:

CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O

Nhận xét:

Đốt ankan thu nCO2 H2O

Nếu đốt cháy hidrocacbon thu được nCO2

Trong điều kiện thiếu oxi không tính CO2 với H2O làm phản ứng đốt cháy còn tạo thành CO - muội than tạo hại đối với môi trường.

Nếu tất cả xúc tác và ánh sáng thích hợp, ankan bị lão hóa không trọn vẹn tạo thành dẫn xuất chứa oxi.

Phương trình làm phản ứng: CH4 + O2 -to, xúc tác → HCH = O + H2O

5. So sánh ankan, anken, ankin về quánh điểm cấu tạo và tính chất

Bảng so sánh ankan anken ankin về đặc điểm cấu trúc và đặc điểm của chúng.

Ankan

Anken

Ankin

Thành phần nguyên tố

Gồm 2 yếu tắc C với H

Công thức phân tử

CnH2n+2 (n ≥ 1).

CnH2n (n ≥ 2).

CnH2n-2 (n ≥ 2).

Liên kết hóa học

Gồm toàn những liên kết đơn

Có 1 links đôi và các liên kết đơn

Có 1 links ba và các liên kết đơn

Tính hóa học hóa học

Phản ứng cháy

Phản ứng thế

Phản ứng công, làm phản ứng lão hóa không hoàn toàn

Phản ứng công, phản bội ứng lão hóa không trả toàn

Phản ứng trùng hợp

Dime hóa, trime hóa

6. Điều chế và vận dụng của ankan

6.1. Điều chế ankan

a) vào công nghiệp

Metan và những đồng đẳng được tách ra từ bỏ dầu mỏ cùng khí từ bỏ nhiên.

b) Trong chống thí nghiệm

Khi chỉ cần một lượng nhỏ tuổi metan (CH4), bạn ta nung natri axetat cùng với vôi tôi xút, hoặc có thể cho nhôm cacbua công dụng với nước:

Phương trình bội phản ứng nhiệt phân muối hạt Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH

*
t^0,CaO" /> CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH

*
t^0,CaO" /> CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng đối với điều chế CH4 rất có thể dùng các phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3

Al4C3 + 12HCl → 3CH4+ 4AlCl3

C + 2H2

*
t^0,xt" /> CH4

6.2. Ứng dụng của ankan

Dùng làm dầu thoa trơn, dung môi và có tác dụng nhiên liệu. VD: CH4 được sử dụng trong đèn xì để hàn, giảm kim loại.

Dùng vào tổng hợp nhiều nhiều loại chất hữu cơ khác: CF2Cl2, CCl4, CH2Cl2, CH3Cl,…

Đặc biệt từ CH4 điều chế ra được nhiều chất không giống nhau: amoniac NH3, các thành phần hỗn hợp CO + H2, axit axetic, anđehit fomic (HCHO)và rượu metylic (C2H5OH).

7. Bài tập vận dụng

Câu 1: Công thức tổng thể cho Ankan là:

A. CnHn+2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2

→ Đáp án chính xác là B CnH2n+2 (n ≥ 1).

Câu 2: nhiên liệu thường làm từ các hidrocacbon no vì:

A. Hiđrocacbon no rất có thể xảy ra phản ứng thế.

B. Hiđrocacbon no có tương đối nhiều ở tự nhiên.

C. Hiđrocacbon no khối lượng nhẹ hơn nước.

D. Hiđrocacbon no khi cháy lan nhiệt các và có nhiều trong từ bỏ nhiên.

→ Đáp án chính xác là D: Hiđrocacbon no lúc cháy lan nhiệt những và có rất nhiều trong từ nhiên

.

Câu 3: Số đồng phân kết cấu ứng cùng với ankan gồm công thức phân tử C5H12 là:

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

→ Đáp án chính xác là D: 3

Câu 4: Số đồng phân cấu tạo ứng với ankan gồm công thức phân tử C6H14 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

→ Đáp án đúng là C: 3

Câu 5: phương pháp phân tử của ankan X là C5H12. Clo hóa X, được 4 thành phầm là dẫn xuất monoclo. Tên thường gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2-metylbutan

C. Pentan

D. 2-đimetylpropan

→ Đáp án và đúng là B: Clo hóa 2–metylbutan được 4 sản phẩm thế monoclo.

Câu 6: phương pháp phân tử của ankan X là C6H14. Clo hóa X, được 4 sản phẩm là dẫn xuất monoclo. Tên thường gọi của X là:

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3-metylpentan

C. Hexan

D. 2,3-đimetylbutan

→ Đáp án và đúng là B: Clo hóa 3–metylpentan được 4 sản phẩm thế monoclo.

Câu 7: Ankan X chứa 82,76% cân nặng là cacbon. Số nguyên tử hidro trong mỗi phân tử X là:

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12.

→ Đáp án đúng là C

Đặt CTPT của X là CnH2n+2

12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10 ⇒ gồm 10 nguyên tử hiđro trong mỗi phân tử X.

Xem thêm: Văn Khấn Ông Táo 2022, Xuân Nhâm Dần Chuẩn, Văn Khấn Ông Công Ông Táo Chuẩn Nhất Năm 2022

Câu 8: Ankan X tất cả chứa 20% trọng lượng là hidro. Tổng số nguyên tử trong mỗi phân tử X là:

A. 8

B. 11

C. 6

D. 14

→ Đáp án đúng là A

Đặt CTPT của X là CnH2n+2

12n/(14n +2). 100% = trăng tròn ⇒ n = 2

⇒ CTPT: C2H6

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, sản phẩm thu được ngơi nghỉ đktc 4,48 lít CO2. Vậy bí quyết phân tử của X đề xuất tìm là:

A. C3H8

B. C4H10

C. C5H10

D. C5H12

→ Đáp án chính xác là B

Đặt CTPT của X là CnH2n+2

2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn một hidrocacbon X thu được sản phẩm gồm 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Lúc X công dụng với khí clo (theo tỉ trọng số mol 1 : 1) nhận được một sản phẩm thế duy nhất. Tên thường gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. Etan

C. 2-metylpropan

D. 2-metylbutan

→ Đáp án và đúng là A

nCO2 > nH2O ⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

nankan = nH2O – nCO2 = 0,022 ⇒ n = 5. Vậy X là C5H12

X chức năng với Cl2 theo tỉ lệ thành phần 1:1 thu được một loại mặt hàng thế duy nhất.

Vậy X là: 2,2-đimetylprotan

Câu 11: Đốt cháy trọn vẹn bằng oxi bầu không khí một thể tích khí vạn vật thiên nhiên gồm metan, etan, propan (O2 chiếm phần 20% thể tích trong ko khí), nhận được 7,84l khí Cacbonic (đktc) và 9,9g nước. Thể tích bầu không khí (đktc) ít nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên niên trên là:

A. 70,0 lít

B. 78,4 lít

C. 84,0 lít

D. 56,0 lít

→ Đáp án đúng là A

Bảo toàn Oxy: nO2 = nCO2 + 1/2 nH2O = 0,35 + 1/2.0,55 = 0,625 (mol)

Vkk = 0,625.22,4 : 20% = 70 lít

Trên trên đây là tổng thể những thông tin quan trọng liên quan mang lại ankan của lịch trình hóa học tập hữu cơ. Đây là một trong những phần rất quan trọng trong lịch trình ôn thi đại học và yêu thương cầu các em yêu cầu nắm thiệt chắc. Chúc các em ôn tập tốt. Ko kể ra, em hoàn toàn có thể truy cập vào briz15.com để bài viết liên quan nhiều bài xích giảng hoặc tương tác trung tâm cung ứng để được phía dẫn chi tiết nhé!