Ankin là hidrocacbon không no vào phân tử có liên kết ba C≡C cũng làm mất đi màu dung dịch Brom với thuốc tím KMnO4 được ứng dụng để triển khai dung môi, cao su thiên nhiên tổng vừa lòng hay những chất dẻo,…


Axetilen CH≡CH chính là một hợp hóa học trong dãy Ankin mà các em đã có học. Vậy Ankin là gì? có đặc thù hóa học và tính chất vật lý đặc thù nào, được điều chế với ứng dụng thế nào trong thực thế, họ sẽ thuộc tìm hiều qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Allow x to consist of anken and ankin, add 2

I. Ankin là gì? Công thức kết cấu và tên gọi

Bạn đang xem: đặc điểm hóa học, công thức kết cấu của Ankin và bài bác tập – hóa 11 bài xích 32


1. Ankin là gì? công thức cấu tạo của Ankin

– Ankin là hidrocacbon ko no, vào phân tử có links ba C≡C có công thức phân tử dạng tổng quát là: CnH2n-2 (n≥2).

– Trong hàng Ankin thì axetilen có công thức đơn giản nhất C2H2: CH≡CH

*
Mô hình cấu trúc phân tử của Axetilen

2. Tên gọi của Ankin (danh pháp)

tên thường: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon đính thêm với C mang liên kết ba + axetilen

 Ví dụ: CH≡CH: axetilen ; CH≡C-CH2-CH3: etylaxetilen ; CH3-C≡C-CH3: đimetylaxetilen ; 

• Tên cụ thế: Số chỉ địa điểm mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu + số chỉ vị trí nối cha + in

 Ví dụ: CH≡CH: etin ; CH≡C-CH3: propin ; CH≡C-CH2-CH3: but-1-in

II. đặc điểm vật lý của Ankin

– những Ankin đầy đủ ít tan trong nước, rã được trong một trong những dung môi hữu cơ. 

– nhiệt độ sôi và ánh sáng nóng chảy tăng dần đều C2-C4 là hóa học khi, C5-C16 là hóa học lòng từ bỏ C17 trở lên trên là hóa học rắn.

III. đặc điểm hóa học của Ankin

– Ankin gồm 2 liên kết π bền lâu hơn anken yêu cầu ngoài việc tham gia phản bội ứng cùng và oxi hóa (thể hiện tính chất của hidrocacbon không no) thì ankin còn có tác dụng tham gia bội nghịch ứng chũm với ion kim loại (tính chất đặc thù của ankin có link 3 đầu mạch).

1. Ankin làm phản ứng cộng hợp

 – tiến trình 1: link ba → liên kết đôi

 – quy trình 2: liên kết đôi → liên kết đơn

a) Ankin cùng hợp H2: Ankin + H2 → Ankan

– khi có nhiệt độ và niken hoặc platin hoặc paladi làm xúc tác, ankin cộng hidro sinh sản thành anken rồi thành ankin.

 CH ≡ CH + H2  CH2 = CH2

 CH2 = CH2 + H2  CH2 – CH3

– khi sử dụng xúc tác là Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4 ankin chỉ cộng 1 phân tử hidro để sinh sản thành anken (đặc tính này dùng để điều chế anken trường đoản cú ankin).

 CH ≡ CH + H2

*
 CH2 = CH2

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2 

– Nếu đk phản ứng Pd/PbCO3, t0 phản ứng dừng lại ở tiến độ 1 chỉ sinh sản anken.

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n 

* lưu giữ ý: 

 – Tuỳ trực thuộc vào xúc tác được thực hiện mà làm phản ứng cộng H2 vào ankin xảy ra theo các hướng khác nhau.

 – thường xuyên thì bội phản ứng cộng H2 vào ankin thường tạo thành hỗn hợp bao gồm nhiều sản phẩm.

 – Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia bội nghịch ứng. 

b) Ankin cùng brom, Clo

Ankin + Br2

– Ankin làm mất đi màu hỗn hợp Brom

CnH2n-2 + Br2 → CnH2n-2Br2

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

 Ankin + Cl2

 CH≡CH + Cl2 → CHCl=CHCl (1,2-đicloeten)

 CHCl=CHCl + Cl2 → CHCl2-CHCl2 (1,1,2,2-tetrabrometan)

* lưu giữ ý: khối lượng dung dịch brom tăng chủ yếu là trọng lượng ankin vẫn phản ứng. 

c) Ankin cộng hợp hiđro halogenua

Ankin + HCl

 CH≡CH + HCl 

*
CH2=CHCl (vinyl clorua)

 CH2=CHCl + HCl → CH3-CHCl2 (1,1-đicloetan)

Ankin + HBr

 CH≡CH + HBr → CH2=CHBr 

 CH2=CHBr + HBr → CH3-CHBr2 

 Ankin + (axit xiahidric, axit axetic, rượu etylic,…)

 CH≡CH + HCN → CH2=CH-CN (nitrin acrylic) 

 CH≡CH + CH3COOH → CH3COOCH=CH2 (vinylaxetat) 

 CH≡CH + C2H5OH → CH2=CH-O-CH3 (etylvinylete)

d) Ankin cùng H2O (ankin + H2O)

 C2H2 + H2O → anđehit 

 CH≡CH + H2O 

*
CH3 – CHO

Ankin khác + H2O → xeton

 CH≡C-CH3 + H2O 

*
CH3-CO-CH3

2. Phản ứng trùng hợp của Ankin

– Đime hóa (điều kiện phản ứng: NH4Cl, Cu2Cl2, t0)

 2CH≡CH 

*
CH≡C-CH=CH2 (vinyl axetilen) 

– Trime hóa (điều khiếu nại phản ứng: C, 6000C)

 3CH≡CH 

*
C6H6 (benzen)

– Trùng vừa lòng (polime hóa) (điều khiếu nại phản ứng: xt, t0, p)

nCH≡CH 

*
(-CH=CH-)n (nhựa cupren)

3. Bội phản ứng oxi hóa Ankin 

a) phản nghịch ứng oxi hóa trọn vẹn ankin

 CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 → nCO2 + (n-1)H2O

* lưu giữ ý: đặc điểm của làm phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 – nH2O = nankin.

b) bội phản ứng thoái hóa không trọn vẹn ankin

– các ankin đều làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO4 ở ánh sáng thường.

 3C2H2 + 8KMnO4 + 2H2O → 3(COOK)2 + 2MnO2 + 2KOH

– nếu trong môi trường thiên nhiên axit thì chế tạo ra thành CO2 sau kia CO2 phản ứng cùng với KOH tạo thành thành muối.

– Với các ankin khác sẽ sở hữu sự đứt mạch chế tạo thành hỗn hợp 2 muối.

 R1-C≡C-R2 + 2KMnO4 → R1COOK + R2COOK + 2MnO2

4. Bội nghịch ứng gắng của ank-1-in 

Ankin + AgNO3

 – Sục khí axetilen vào dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3/NH3 có hiện tượng kỳ lạ kết tủa màu sắc vàng.

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg↓ + 2NH4NO3

* lưu ý: 

 – Chỉ có C2H2 mới phản ứng với AgNO3 theo tỉ trọng mol 1:2; những ank-1-in khác chỉ phản bội ứng theo tỉ lệ thành phần 1:1.

 – Nếu tất cả hỗn phù hợp ankin thâm nhập phản ứng với AgNO3 mà tỉ trọng mol của (ankin : AgNO3) = k có mức giá trị:

+ k > 1 → có C2H2.

+ k = 1 → ank-1-in

+ k = 1 → hỗn hợp tất cả 2 ank-1-in hoặc tất cả hổn hợp C2H2 và ankin không giống (không yêu cầu ank-1-in) tất cả số mol bằng nhau.

– tự kết tủa xoàn thu được rất có thể khôi phục lại ankin lúc đầu bằng giải pháp cho công dụng với HCl.

 CAg≡C-R + HCl → CH≡C-R + AgCl

(phản ứng này cần sử dụng để tách ank-1-in khỏi lếu hợp)

– hỗn hợp AgNO3/NH3 và làm phản ứng này được dùng để làm nhận biết ank-1-in.

IV. Điều chế va Ứng dụng của Ankin

1. Điều chế ankin

– sức nóng phân metan: (15000C, làm cho lạnh nhanh)

 2CH4 

*
C­2H2 + 3H2 

– Thủy phân CaC2: (có trong đất đèn)

 CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2. Ứng dụng của ankin

 – Axetilen cháy vào oxi tạo nên ngọn lửa có ánh sáng khoảng 30000C nên được sử dụng trong đèn xì axetilen – oxi để hàn và giảm kim loại:

 C2H2 + O2 → 2CO2 + H2O

– áp dụng axetilen nên rất cảnh giác vì lúc nồng độ axetilen trong không gian từ 2,5%">2,5% trở lên rất có thể gây cháy nổ.

 – Axetilen và những ankin khác còn được sử dụng làm vật liệu để tổng hợp những hóa chất cơ bạn dạng khác như vinyl clorua, vinyl axetat, vinylaxetilen, anđehit axetic,…

V. Bài xích tập về Ankin

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 11: a) Viết công thức cấu tạo và call tên những ankin tất cả công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức kết cấu của những ankin mang tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

* lời giải bài 1 trang 145 SGK Hóa 11:

a) Công thức kết cấu có thể gồm của ankin bao gồm công thức phân tử C4H6 là:

 CH≡CH-CH2-CH3: But-1-in

 CH3-C≡C-CH3: But-2-in

– Công thức cấu tạo có thể có của ankin bao gồm công thức phân tử C5H8 là:

 CH≡CH-CH2-CH2-CH3: Pent-1-in

 CH3-C≡C-CH2-CH3: Pent-2-in

  : 3-metylbut-1-in 

b) pen-2-in: CH3-C≡C-CH2-CH3

 3-metylpent-1-in:

 2,5-dimetylhex-3-in: 

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thân propin và những chất sau:

a) hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b) hỗn hợp brom (dư)

c) dung dịch bạc nitrat vào amoniac

d) hidro clorua bao gồm xúc tác HgCl2

* lời giải bài 2 trang 145 SGK Hóa 11:

a) CH≡C-CH3 + H2 

*
CH2=CH-CH3

b) CH≡C-CH3 + 2Br2 (dư) → CHBr2-CBr2-CH3

c) CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3 + NH4NO3

d) CH≡C-CH3 + HCl

*
 CH2=CCl-CH3

Bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: Trình bày cách thức hóa học:

a) sáng tỏ axetilen với etilen

b) Phân biệt tía bình ko dán nhãn đựng mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

* lời giải bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: 

a) Cho công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư, chất nào sinh sản kết tủa thì sẽ là axetilen, chất nào không chế tạo ra kết tủa thì là etilen.

– Phương trình làm phản ứng:

 CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b) rước từ 3 bình những mẫu nhỏ tuổi để phân biệt.

– theo thứ tự dẫn các mẫu khí qua hỗn hợp AgNO3/NH3, mẫu mã nào làm dung dịch xuất hiện thêm kết tủa thì chính là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

– theo lần lượt dẫn 2 chủng loại khí còn sót lại qua hỗn hợp brom, mẫu khí làm sao làm phai màu nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

– Mẫu sót lại là metan.

Bài 4 trang 145 SGK Hóa 11: Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Tóm lại nào sau đó là đúng?

A. Cả 4 chất đều có chức năng làm mất màu hỗn hợp brom

B. Có 2 chất tạo kết tủa cùng với dung dịch bạc nitrat vào amoniac

C. Có cha chất có công dụng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không tồn tại chất như thế nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

* giải thuật bài 4 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: C. Có tía chất có công dụng làm mất màu hỗn hợp Brom (do bao gồm liên kết π)

– Phương trình hóa học:

CH2=CH2 +Br2 → CH2Br-CH2Br

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 trang 145 SGK Hóa 11: Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A có propin cùng eilen đi vào một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo làm việc đktc.

a) Tính xác suất thể tích etilen vào A

b) Tính m

* giải thuật bài 5 trang 145 SGK Hóa 11:

a) khi dẫn hỗn hợp A trải qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ công dụng hết với AgNO3/NH3, etilen ko tác dụng.

⇒ 0,840 lít khí bay ra là etilen: %VC2H4 = % = 25%.

b) Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (lít).

⇒ nC3H4 (CH≡C-CH3) = 2,52/22,4 = 0,1125(mol).

 CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓ + NH4NO3

 0,1125 mol 0,1125 mol

– từ bỏ PTPƯ ⇒ nCAg≡C-CH3↓ = nC3H4 = 0,1125

mCAg≡C-CH3↓ = n.MCAg≡C-CH3↓ = 0,1125. 147 = 16,5375(g).

Bài 6 trang 145 SGK Hóa 11: Trong số những ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tính năng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. 1 hóa học ; B. 2 hóa học ; C. 3 hóa học ; D. 4 chất.

Hãy chọn lời giải đúng

* giải mã bài 6 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: B. 2 chất.

Xem thêm: Kim Ngưu Sinh Ngày 18 Tháng 5 Là Cung Gì ? Kim Ngưu Sinh Ngày 18 Tháng 5

 CH≡C-CH2-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH3 + NH4NO3

  

*

Hy vọng với bài viết hệ thống đặc thù hóa học, công thức kết cấu của Ankin và bài tập vận dụng sống trên giúp ích cho những em. Những góp ý cùng thắc mắc những em vui tươi để lại bình luận dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học hành tốt.