toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 3: Cho các oxit axit sau: CO2 ; SO3 ; N2O5 ; P2O5 . Hàng axit tương ứng với các oxit axit bên trên là:

A.

Bạn đang xem: Axit tương ứng của co2

H2SO3, H2SO3, HNO3, H3PO4 B. H2CO3, H2SO4, HNO2, H3PO4

C. H2CO3, H2SO3, HNO3, H3PO4 D. H2CO3, H2SO4, HNO3, H3PO4

Câu 4: Trong tương đối thở, hóa học khí làm đục nước vôi trong là:

A. SO3 B. CO2 C. SO2 D. NO2

Câu 5: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm cất dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:

A. không có dấu hiệu phản bội ứng

B. bao gồm chất khí cất cánh ra, hỗn hợp không đổi màu

C. có chất rắn màu trắng bám kế bên lá nhôm, blue color của dung dịch CuSO4 nhạt dần

D. có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần

Câu 6: Dung dịch nước Gia - ven hoàn toàn có thể điều chế bằng cách dẫn khí Cl2 vào hỗn hợp nào?

A. H2SO4 B. Ca(OH)2 C. HCl D. NaOH

Câu 7: Dạng thù hình của một yếu tố là:

A. phần đa chất khác biệt được làm cho từ cacbon cùng với một yếu tố hoá học tập khác

B. Những đối chọi chất khác biệt do yếu tắc đó tạo thành nên

C. hồ hết chất khác nhau do từ nhị nguyên tố hoá học trở lên sinh sản nên

D. số đông chất khác biệt được khiến cho từ nguyên tố sắt kẽm kim loại với yếu tố phi kim

Câu 8: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường:

A. S, P, N2, Cl2­ B. P, Cl2, N2, O2 C. Cl2, H2, N2, O2 D. C, S, Br2, Cl2

Câu 9: X là kim loại nhẹ, dẫn điện tốt, bội nghịch ứng to gan lớn mật với hỗn hợp HCl, tan trong hỗn hợp kiềm cùng giải phóng H2. X là:

A. sắt B. Mg C. Cu D. Al

Câu 10: Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng khiến cho các đồ dùng vật khác biệt nhờ đặc điểm nào sau đây?

A. Tính dẫn sức nóng B. tính mềm dẻo C. bao gồm ánh kim D. Tính dẫn năng lượng điện

Câu 11: Cho 0,1 mol H2 phản bội ứng hết với Cl2 dư, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được trọng lượng HCl là:

A. 3,65gam B. 8,1 gam C. 2,45 gam D. 7,3 gam

Câu 12: Cho m gam bột sắt vào dung dịch axit sunfuric loãng dư, phản ứng trọn vẹn tạo ra 6,72 lít khí hidro (đktc). Quý giá của m là :

A. 16,8 B. 15,6 C. 8,4 D. 11,2

Câu 13: Có hỗn hợp muối AlCl3 lẫn tạp hóa học CuCl2, sử dụng chất làm sao sau đây để gia công sạch muối bột nhôm?

A. Mg B. HCl C. Al D. AgNO3

Câu 14: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3. Hiện tượng kỳ lạ quan gần cạnh được là:

A. bao gồm khí thóat ra B. có kết tủa trắng

C.

Xem thêm: Các Hệ Điều Hành Thông Dụng Hiện Nay Thường Được Lưu Trữ Trên Đâu?

tất cả kết tủa đỏ nâu D. có kết tủa trắng xanh

Câu 15: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư thấy bay ra 6,72 lít khí hidrô (ở đktc). Xác suất của nhôm trong tất cả hổn hợp là: