Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì ?
Bạn đang xem: Bài 1 sgk hoá 11 trang 7

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vị khi phối hợp trong nước thì các chất này phân li ra các ion âm với ion dương chuyển động tự bởi trong dung dịch

Thí dụ:

HCl ( o) H+ + Cl-

NaOH ( o) Na+ + OH-

NaCl ( o) Na+ + Cl-

Các hỗn hợp ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện được do khi phối hợp trong nước ko phân li ra ion âm với ion dương.

briz15.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp briz15.com
Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Viên Quản Ngục Trong Chữ Người Tử Tù (18 Mẫu)

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng briz15.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.