giải bài tập bài 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: đặc thù hóa học của axit – Chương 1.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 14 hóa 9

A. đặc thù hóa học tập của axit

I.Tính hóa chất của axit

1. Axit có tác dụng đổi màu chất chỉ thị: dung dịch axit làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ.

2. Axit tính năng với kim loại

Dung dịch axit công dụng được với một số trong những kim một số loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro

Thí dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

2HCl + sắt → FeCl2 + H2

Những sắt kẽm kim loại không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…

Chú ý: Axit HNO3 với H2SO4 đặc chức năng được với khá nhiều kim loại nhưng không giải phóng hiđro.

3. Axit tác dụng với bazơ tạo thành thành muối cùng nước

Thí dụ: H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

4. Axit tính năng với oxit bazơ tạo nên thành muối cùng nước.

Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

Ngoài ra, axit còn chức năng với muối.

II. Axit dũng mạnh và axit yếu

Dựa vào kỹ năng phản ứng, axit được chia làm 2 loại:

+ Axit táo tợn như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu như H2S, H2CO3,…


Quảng cáo


B. Giải bài xích tập Hóa 9 bài bác 3 trang 14 Hóa lớp 9

Bài 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và hỗn hợp axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình chất hóa học của bội phản ứng pha trộn magie sunfat.

Đáp án: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2: Có số đông chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn 1 trong đầy đủ chất sẽ cho công dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí với cháy được trong không khí.

b) dung dịch có màu xanh da trời lam

c) Dung dịch có màu rubi nâu

d) Dung dịch không tồn tại màu.

Viết những phương trình hóa học.

Hướng dẫn: a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


Quảng cáo


b) hỗn hợp có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch tất cả màu đá quý nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là hỗn hợp muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3. Hãy viết những phương trình hóa học của bội nghịch ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) Magie oxit cùng axit nitric; d) Sắt cùng axit clohiđric;

b) Đồng (II) oxit với axit clohiđric; e) Kẽm cùng axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit cùng axit sunfuric;

Giải bài bác 3:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bài 4 trang 14 Hóa 9: Có 10 gam hỗn hợp bột hai sắt kẽm kim loại đồng với sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp theo:

a) phương thức hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Điều Kiện Để Có Đồng Phân Hình Học, Thắc Mắc Về Đồng Phân Hình Học

b) phương thức vật lí.

(Biết rằng đồng không công dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng)

Đáp án bài 4:

a) phương pháp vật lí: sử dụng thanh phái nam châm, sau khi đã quấn đầu nam châm hút bằng miếng nilon mỏng dính và nhỏ. Chà các lần vào láo lếu hợp để lấy riêng fe ra (Vì sắt bị nam châm hút từ hút còn đồng không trở nên nam châm hút), rồi đem cân. đưa sử gồm m gam Fe. Thành phần phần trăm theo cân nặng của sắt là:

%Fe = m/10 .100%

Suy ra: %Cu = 100% – %Fe

Phương trình hóa học: fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xẩy ra phương trình phản nghịch ứng hóa học

b) cách thức hóa học: Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào hỗn hợp axit HCl hoặc H2SO4 loãng , lấy dư cho đến khi khí xong xuôi thoát ra (Fe đã phản ứng hết), lọc lấy hóa học rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy tờ lọc, làm cho khô cùng cân. Hóa học rắn đó là Cu. đưa sử bao gồm m gam Cu. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của đồng là: