Hướng dẫn giải bài bác tập, bài thực hành thực tế trong bài xích 10: Ghép các nguồn điện thành cỗ - sách giáo khoa thiết bị lí 11. Tất cả các loài kiến thức định hướng và bài bác tập trong bài học kinh nghiệm này đông đảo được câu trả lời cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 11 bài xích 10: Ghép những nguồn điện thành bộ nhé.

Bạn đang xem: Bài 10 vật lý 11


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện)

Đoạn mạch bao gồm chứa nguồn tích điện (nguồn phát) cái điện gồm chiều đi ra từ cực dương cùng đi và đi tới rất âm.

*

Biểu thức điện áp thân hai đầu mạch: UAN = $varepsilon $ - I.(r – R)

Hay $I = fracvarepsilon - U_ABr + R = fracvarepsilon - U_ABR_AB$.

Trong kia RAB = r + R là tổng trở của đoạn mạch.

Chú ý: Nếu hiệu điện gắng UAB  từ A tới B: Nếu theo chiều này mà gặp cực dương của nguồn điện trước thì suất điện rượu cồn $varepsilon $ được lấy với cái giá trị dương, loại điện có chiều từ B cho tới A ngược cùng với chiều tính hiệu điện cầm cố thì tổng độ giảm điện vậy I.(r +R) được lấy cực hiếm âm.

II. Ghép nguồn tích điện thành bộ

1. Bộ nguồn ghép nối tiếp

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm những nguồn điện được ghép nối tiếp với nhau (Hình vẽ).

*

Đặc điểm: Cực âm của điện áp nguồn trước được nối với cực dương của nguồn điện tiếp sau.

Hiệu điện thế: UAB = UAM + UMN + ... + UQB.

Suất điện động của bộ nguồn ghép tiếp liền bằng tổng các suất năng lượng điện động của các nguồn tất cả trong bộ.

$varepsilon _b = varepsilon _1 + varepsilon _2 + ... + varepsilon _n$.

Điện trở trong rb của bộ nguồn ghép tiếp liền bằng tổng những điện trở trong các nguồn điện bao gồm trong bộ:

rb = r1 + r2 + ...+ rn.

Đặc biệt, bộ có n mối cung cấp điện có cùng suất điện hễ $varepsilon $ với điện trở vào r thì suất điện hễ và điện trở trong của cục nguồn là:

$varepsilon _b = n.varepsilon $ với rb = n.r

2. Bộ nguồn tuy vậy song

Bộ nguồn tuy nhiên song: là cỗ nguồn bao gồm n nguồn tích điện giống nhau được ghép tuy vậy song cùng với nhau.

*

Đặc điểm: Cực dương của các nguồn nối cùng vào một trong những điểm A, rất âm của nguồn điện áp nối cùng vào trong 1 điểm B.

Suất điện cồn và điện trở trong của bộ nguồn điện:

$varepsilon _b = varepsilon $ với $r_b = fracrn$.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Liên Kết Câu Và Đoạn Văn (Luyện Tập, Trang 49)

3. Cỗ nguồn hỗn hợp đối xứng

Đặc điểm: là bộ nguồn gồm n hàng ghép tuy vậy song cùng với nhau, từng dãy tất cả m nguồn ghép thông liền với nhau.