Thế nào là quý giá lượng giác? Để giải đáp câu hỏi này, briz15.com xin share với các bạn bài 2: quý giá lượng giác của một cung. Với triết lý và các bài tập có giải mã chi tiết, hy vọng rằng đây đang là tài liệu có ích giúp chúng ta học tập giỏi hơn.


*

Nội dung nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

I. Cực hiếm lượng giác

1. Định nghĩa

Các giá trị (sin,alpha ; cos,alpha; tan,alpha; cot,alpha)được gọi là các giá trị lượng giác của cung (alpha)

Ta cũng hotline trục tung là trục sin, trục hoành là trục cos.

Bạn đang xem: Bài 2 giá trị lượng giác của một cung

CHÚ Ý:

Các quan niệm trên cũng áp dụng cho những góc lượng giácNếu (0^o leq alpha leq 180^o)thì những giá trị lượng giác của góc (alpha)chính là các giá trị lượng giác của góc đó đã nêu vào SGK Hình học 10.

2. Hệ quả.

Bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác

Giá trị lượng giác

Góc phần tư

I

II

III

IV

(cos,alpha)

+

-

-

+

(sin,alpha)

+

+

-

-

(tan,alpha)

+

-

+

-

(cot,alpha)

+

-

+

-

3. Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

(alpha)

(0)

(fracpi 6)

(fracpi 4)

(fracpi 3)

(fracpi 2)

(sin,alpha)

(0)

(frac12)

(fracsqrt 22)

(fracsqrt 32)

(1)

(cos,alpha)

(1)

(fracsqrt 32)

(fracsqrt 22)

(frac12)

(0)

(tan,alpha)

(0)

(frac1sqrt 3)

(1)

(sqrt 3)

Không xác định

(cot,alpha)

Không xác định

(sqrt 3)

(1)

(frac1sqrt 3)

(0)

II. Ý nghĩa hình học tập của Tang và Côtang

1. Ý nghĩa hình học tập của (tan,alpha )

(tan,alpha )được màn biểu diễn bởi độ dài đại số của vectơ (overrightarrowAT)trên trục (t’At).

Xem thêm: Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Về An Toàn Giao Thông Thcs, Kế Hoạch Giảng Dạy An Toàn Giao Thông Thcs

Trục (t’At)được điện thoại tư vấn là trục tang.(hình 50 sgk trang 144)

2. Ý nghĩa hình học tập của (cot,alpha )

(cot,alpha )được trình diễn bởi độ lâu năm đại số của vectơ (overrightarrowBS)trên trục (s’Bs).