– nắm tắt kỹ năng và lí giải giải bài bác tập bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 9: đặc điểm hóa học tập của kim loại.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 51 sgk hóa 9

1. Tính năng với phi kim

a) chức năng với oxi: phần lớn kim nhiều loại (trừ Au, Pt, Ag,…) chức năng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc ánh nắng mặt trời cao, tạo thành oxit.

b) tác dụng với phi kim không giống (Cl.,, S,…): các kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tạo ra thành muối.

2. Chức năng với hỗn hợp axit

Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl,…) tạo ra thành muối với H2.

3. Chức năng với dung dịch muối

Kim lọại hoạt dộng bạo phổi hơn (trừ Na, K, Ba,…) tính năng với muối bột của sắt kẽm kim loại yếu hơn, chế tác thành muối bột và sắt kẽm kim loại mới.

Giải bài xích SGK bài bác 16 Hóa Lớp 9 trang 51

Bài 1: Kim loại gồm những tính chất hoá học nào ? đem thí dụ với viết các phương trinh hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Các em xem thêm phần kim chỉ nan ở mục A phía trên.

Bài 2 Hãy viết những phương trình hoá học tập theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) …… + HCl —> MgCl2 + H2;

b) …… + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag;

c) …… + ……. —> ZnO;

d) ….. + Cl2 —> CuCl2

e) ….. + S —> K2 S.

Giải bài bác 2: Hãy viết các phương trình hoá học tập theo những sơ đồ phản ứng sau đây :

a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2↑;

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓;

c) 2Zn + O2 —>t0 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —>t0 CuCl2


Quảng cáo


e) 2K + S —> K2 S t0

Bài 3. (Trang 51): Viết những phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ; b) Kẽm + Dung dịch bạc tình nitrat;

c) Natri + diêm sinh ; d) can xi + Clo.

Giải bài 3:

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2

Bài 4: Dựa vào đặc điểm hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học màn trình diễn các biến đổi sau đây :

*

Giải bài xích 4:


Quảng cáo


Có thể có những PTHH sau:

1) Mg + Cl2 —>t0 MgCl2

2) 2Mg + O2 —>t0 2MgO

3) Mg + H2SO4 —> MgSO4 + H2 ↑

4) Mg + Cu(NO3)2 —> Mg(NO3)2 + Cu ↓

5) Mg + S —>t0 MgS

Bài 5: Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:

a) Đốt dây fe trong khí clo.

b) cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) cho 1 viên kẽm vào dung dịch CuS04.

Giải: a) khói màu nâu đỏ tạo thành thành: 2Fe + 3Cl2 —>t0 2FeCl3

b) hỗn hợp CuCl2 —> FeCl2 + Cu ↓

c) hỗn hợp CuSO4 nhạt màu, kim loại màu đỏ bám quanh đó viên kẽm: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓

Bài 6 trang 51 hóa 9: Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho tới khi kẽm ko tan được nữa. Tính trọng lượng kẽm sẽ phản ứng với dung dịch trên cùng nồng độ phần trăm của hỗn hợp sau phản ứng.

Xem thêm: 3000970758 - Thpt Phan Đình Phùng

Giải bài xích 6:

Ta có: mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

=> nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

m dd sau pư = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là: C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

Bài 7: Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bội nghĩa nitrat tính đến khi đồng bắt buộc tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, cọ nhẹ, có tác dụng khô và cân nặng thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác minh nổng độ mol của dung dịch bạc đãi nitrat đã cần sử dụng (giả thiết toàn thể lượng bạc tình giải phóng dính hết vào lá đồng).