Từ trường đều là tự trường nhưng mà đặc tính của nó giống nhau tại phần lớn điểm; những đường sức từ là các đường thẳng tuy nhiên song, thuộc chiều và cách đều nhau.

Bạn đang xem: Bài 20 lí 11

2. Khẳng định lực từ bởi từ trường đều chức năng lên một đoạn dây dẫn tất cả dòng điện

Bạn đã xem: lý thuyết Vật lý 11 bài 20. Lực từ. Cảm ứng từ


Trong một từ trường đều có những đường mức độ từ trực tiếp đứng (tạo do một nam châm hút hình chữ U như hình vẽ, ta đặt một đoạn dây dẫn M1M2 = l vuông góc với những đường sức từ. đưa sử M1M2 được treo nằm ngang nhờ hai dây dẫn mảnh cùng độ lâu năm O1M1 = O2M2, gồm hai đầu O1 và O2 được duy trì cố định. Cái điện bước vào O1 và rời khỏi O2 qua dây dẫn M1M2 theo chiều từ M1 đến M2.

*

Khi cho chiếc điện tất cả cường độ I chạy qua M1M2 thì xuất hiện lực từ bỏ

*
tác dụng lên M1M2.

Kết quả là 

*
 có phương nằm hướng ngang và tất cả chiều như hình vẽ:

*

Lực 

*
có cường độ được khẳng định bởi công thức: F= mgtanθ.

Xem thêm: Các Bước Cơ Bản Khảo Sát Đồ Thị Hàm Số Bậc 4, Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Trùng Phương

II. Chạm màn hình từ

1. Thì nghiệm:

Tiếp tục thí nghiệm trên nhưng mang đến Il ráng đổi, kết quả mang lại thấy mến số 

*
 không rứa đổi. Yêu thương số này đặc thù cho tác dụng của từ trường tại vị trí khảo sát được điện thoại tư vấn là cảm ứng từ trên vị trí vẫn xét, kí hiệu là B
*

2. Đơn vị chạm màn hình từ

Trong hệ SI, đối kháng vị chạm màn hình từ là tesla (T).

3. Vectơ chạm màn hình từ

Người ta biểu diễn cảm ứng từ bởi một vectơ call là vectơ chạm màn hình từ, kí hiệu là 

*

Vectơ cảm ứng từ 

*
tại một điểm:

– được đặt theo hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;

– có độ béo là: 

*

4. Biểu thức tổng quát mắng của lực từ 

*
theo 
*

Lực từ 

*
có điểm để ở trung điểm của M1M2 có phương vuông góc với 
*
và 
*
,có chiều tuân theo nguyên tắc bàn tay trái và bao gồm độ lớn: F = IlBsinα, trong đó α là góc chế tạo ra bởi 
*
và 
*