*

*

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 3 (trang 144 SGK Hóa 9)

Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết:

- Chất A và C tác dụng được với natri.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 144 hóa 9

- Chất B ít tan trong nước.

- Chất C tác dụng được với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Lời giải:

Chất C phản ứng với Na và với Na2CO3, => C là axit, phân tử có nhóm –COOH.

công thức cấu tạo của C là: CH3-COOH.

Chất A tác dụng được với Na,=> A là rượu, phân tử có nhóm –OH. công thức cấu tạo của A là C2H5OH.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Về Mĩ Thuật Thời Lê, Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Thời Lê Lớp 8

Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na2CO3là etilen CH2= CH2.

Xem toàn bộGiải Hóa 9: Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic