Một trơn đèn gồm điện trở R1 = 600Ω được mắc tuy vậy song với bóng đèn thứ hai tất cả điện trở R2 = 900Ω vào hiệu điện nỗ lực UMN = 220V như sơ trang bị hình 11.2. Dây nối từ M cho tới A cùng từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng số là l = 200m và gồm tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua điện trở của dây nối trường đoản cú hai đèn điện tới A với B.

Bạn đang xem: Bài 3 vật lý 9 trang 33

*

a) Tính năng lượng điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện rứa đặt vào nhì đầu của từng đèn.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính năng lượng điện trở của toàn thể đoạn mạch :

- Tính năng lượng điện trở tương tự của hai bóng đèn R12 mắc tuy nhiên song.

- Tính điện trở Rd của dây nối.

- Điện trở RMN của đoạn mạch là năng lượng điện trở tương tự của R12 nối tiếp cùng với Rd. Từ kia suy ra RMN.

b) Tính hiệu điện gắng dặt vào hai đầu mỗi đèn.:

- Tính độ mạnh I của chiếc điện mạch chính.

Xem thêm: Ngữ Văn 9 Bài Chị Em Thúy Kiều Của Nguyễn Du, Chị Em Thúy Kiều

- Từ kia tính hiệu năng lượng điện thế bỏ lên trên mỗi đèn U1 , U2.


Video khuyên bảo giải


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Hệ thức định luật Ôm: I = U/R

- Sử dụng công thức của đoạn mạch mắc nối tiếp và tuy nhiên song

- Điện trở của dây dẫn: (R = ho l over S)


Lời giải đưa ra tiết

Tóm tắt

(R_1//R_2)

(R_1 = 600Omega ;R_2 = 900Omega )

(U_MN = 220V)

(l = 200m;S = 0,2mm^2)

(eginarraylR_tm = ?\U_1 = ?;U_2 = ?endarray)

Lời giải

a)

+ Điện trở của dây nối trường đoản cú M cho tới A và từ N tới B là: 

(R_d = ho displaystylel over S = 1,7.10^ - 8.200 over 0,2.10^ - 6 = 17Omega m )

+ Điện trở tương tự của nhị bóng đèn R1 và R2 mắc tuy vậy song là: 

(R_12 = displaystyleR_1R_2 over R_1 + R_2 = 600.900 over 600 + 900 = 360Omega )

+ Điện trở của đoạn mạch MN là (R_MN=R_d+R_12= 17 + 360 = 377Ω). 

b)

+ Cách 1:

Cường độ cái điện mạch chủ yếu là: (I = displaystyleU over R_MN = 220 over 377 = 0,584A)

=> Hiệu điện gắng đặt vào nhị đầu mỗi đèn là: (U_1=U_2=I.R_12= 0,584.360 = 210V)

+ giải pháp 2:

Vì dây nối từ M tới A với từ N cho tới B coi như một điện trở tổng cộng bên phía ngoài (R_d) mắc nối liền với nhiều hai đèn (left( R_1//R_2 ight)) đề xuất ta tất cả hệ thức:

(eginarrayldfracU_dU_12 = dfracR_dR_12 = dfrac17360\ Rightarrow U_d = dfrac17360U_12endarray)

(Trong kia (U_12) - là hiệu điện rứa hai đầu mỗi đèn: (U_12 = U_D1 = U_D2))

Mà (U_d + U_12 = U_MN = 220V)

Ta suy ra:

(eginarrayldfrac17360U_12 + U_12 = 220V\ Rightarrow U_12 = 210Vendarray)