a)Cần yêu cầu dùng 150ml hỗn hợp HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi mang đến 50g hỗn hợp HCl vào trong 1 cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí sống đktc.
Bạn đang xem: Bài 7 trang 106 sgk hóa 10

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Đổi số mol của AgNO3 =? 

Viết PTHH xảy ra: HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

Tính toán mol HCl theo số mol của AgNO3

b) Đối số mol khí CO2 =?

Viết PTHH xảy ra: HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2O

Tính số mol HCl theo số mol CO2


Lời giải đưa ra tiết

a) (n_AgNO_3) = (dfrac200. 8,5 100.170) = 0,1 mol

Phương trình hóa học của làm phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

0,1 mol ← 0,1 mol

Theo phương trình: (n_HCl = n_AgNO_3 = 0,1,,mol)

CM(HCl) = (dfrac0,10,15) = 0,67 mol/l

b) (n_CO_2) = (dfrac2,2422,4) = 0,1 mol

Phương trình hóa học của bội phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2O

0,1 mol 0,1 mol

Theo phương trình: (n_HCl = n_CO_2 = 0,1,,mol o m_HCl = 0,1.36,5 = 3,65,,gam)

C%HCl  = (dfrac3,6550) x 100% = 7,3%

briz15.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 72 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp briz15.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng briz15.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*Xem thêm: Bài Văn Tả Về Cảnh Biển Lớp 3, 20 Bài Văn Tả Cảnh Biển Hay Chọn Lọc

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.