Cặp X với Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có link cộng hóa trị có cực.

briz15.com
Bạn đang xem: Bài 7 trang 64 hóa 10

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp briz15.com
Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 7 Có Đáp Án Violet

Cảm ơn bạn đã thực hiện briz15.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.