Giải bài bác 8 trang 147 SGK chất hóa học 10. Nung lạnh 3,72 gam hỗn hợp bột những kim một số loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được...

Bạn đang xem: Bài 8 trang 147 sgk hóa 10


Đề bài

Nung lạnh 3,72 gam các thành phần hỗn hợp bột những kim một số loại Zn cùng Fe trong bột S dư. Hóa học rắn thu được sau phản bội ứng được hòa tan trọn vẹn bằng hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận biết có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

a) Viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng xảy ra.

Xem thêm: Lễ Thất Tich - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Lễ Thất Tịch 2021

b) Xác định trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hoá học tập lớp 10: Hiđrô Sunfua, diêm sinh Đioxit, sulfur Trioxit. Luyện tập: lưu giữ huỳnh, Hiđrô Sunfua


Bài 32: Hiđro sunfua - diêm sinh đioxit - sulfur trioxit (Tiết 2: Luyện tập: lưu giữ huỳnh, Hiđrô Sunfua)


Hoá học lớp 10: Luyện tập: giữ huỳnh và hợp hóa học của diêm sinh (tiết 2)


Hoá học tập lớp 10: Hiđrô Sunfua, lưu hoàng Đioxit, lưu huỳnh Trioxit


Hoá học tập lớp 10: Hiđrô sunfua, sulfur Đioxit, sulfur Trioxit (tiết 4)


Hoá học tập lớp 10: Hiđrô sunfua, diêm sinh Đioxit, sulfur Trioxit (tiết 3)


Hoá học lớp 10: giữ huỳnh với hợp chất của lưu huỳnh


Bài 32: Hiđro sunfua - lưu hoàng đioxit - lưu hoàng trioxit


Tải sách tham khảo


*

Sách giáo khoa chất hóa học 10


Tải về· 24,9K
*

Các siêng đề tu dưỡng học sinh giỏi hóa học tập 10


Tải về· 15,7K
*

Sách giáo khoa hóa học 10 nâng cao


Tải về· 10,7K
*

Giúp trí nhớ chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học lớp 10,11,12


Tải về· 7,1K

Ôn Tập và Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Hóa Học


Tải về· 6,27K

Bài tập chất hóa học 10 nâng cao


Tải về· 6,23K

Tuyển tập 50 đề thi học tập sinh tốt hóa học tập 10 (có đáp án)


Tải về· 6,21K

Ôn Luyện và kiểm tra Hóa học 10 - è cổ Trung Ninh


Tải về· 5,97K

Bài giải liên quan


Bài 1 trang 146 SGK chất hóa học 10
Bài 2 trang 146 SGK chất hóa học 10
Bài 3 trang 146 SGK hóa học 10
Bài 4 trang 146 SGK chất hóa học 10
Bài 5 trang 147 SGK hóa học 10
Bài 6 trang 147 SGK hóa học 10
Bài 7 trang 147 SGK hóa học 10
Bài 8 trang 147 SGK chất hóa học 10

Bài học tập liên quan


Bài 29. Oxi - ozon
Bài 30. Lưu lại huỳnh
Bài 32. Hiđro sunfua - diêm sinh đioxit - diêm sinh trioxit
Bài 33. Axit sunfuric - muối bột sunfat
Bài 34. Luyện tập oxi cùng lưu huỳnh
Bài 31. Bài thực hành số 4: đặc điểm của oxi, lưu lại huỳnh
Bài 35. Bài thực hành thực tế số 5: tính chất các hợp hóa học của lưu lại huỳnh
Đề kiểm soát 15 phút - Chương 6 - hóa học 10
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - chất hóa học 10

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa