Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 10. Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được...

Bạn đang xem: Bài 8 trang 147 sgk hóa 10


Đề bài

Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Lễ Thất Tich - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Lễ Thất Tịch 2021

b) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hoá học lớp 10: Hiđrô Sunfua, Lưu huỳnh Đioxit, Lưu huỳnh Trioxit. Luyện tập: Lưu huỳnh, Hiđrô Sunfua


Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit (Tiết 2: Luyện tập: Lưu huỳnh, Hiđrô Sunfua)


Hoá học lớp 10: Luyện tập: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh (tiết 2)


Hoá học lớp 10: Hiđrô Sunfua, Lưu huỳnh Đioxit, Lưu huỳnh Trioxit


Hoá học lớp 10: Hiđrô sunfua, Lưu huỳnh Đioxit, Lưu huỳnh Trioxit (tiết 4)


Hoá học lớp 10: Hiđrô sunfua, Lưu huỳnh Đioxit, Lưu huỳnh Trioxit (tiết 3)


Hoá học lớp 10: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh


Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit


Tải sách tham khảo


*

Sách giáo khoa hóa học 10


Tải về· 24,9K
*

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 10


Tải về· 15,7K
*

Sách giáo khoa hóa học 10 nâng cao


Tải về· 10,7K
*

Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học lớp 10,11,12


Tải về· 7,1K

Ôn Tập Và Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Hóa Học


Tải về· 6,27K

Bài tập hóa học 10 nâng cao


Tải về· 6,23K

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi hóa học 10 (có đáp án)


Tải về· 6,21K

Ôn Luyện và Kiểm Tra Hóa Học 10 - Trần Trung Ninh


Tải về· 5,97K

Bài giải liên quan


Bài 1 trang 146 SGK Hóa học 10
Bài 2 trang 146 SGK Hóa học 10
Bài 3 trang 146 SGK Hóa học 10
Bài 4 trang 146 SGK Hóa học 10
Bài 5 trang 147 SGK Hóa học 10
Bài 6 trang 147 SGK Hóa học 10
Bài 7 trang 147 SGK Hóa học 10
Bài 8 trang 147 SGK Hóa học 10

Bài học liên quan


Bài 29. Oxi - ozon
Bài 30. Lưu huỳnh
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh
Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Hóa học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Hóa học 10

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa