Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán THPT, Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán THCS lớp 6, 7, 8, 9. Kỹ sư lạc lối | Tổng hợp bài giảng, giáo án điện tử môn toán Mầm non | Tài liệu toán học PowerPoint | Tài liệu toán học ppt
Bạn đang xem: Bài giảng powerpoint toán 12

*

briz15.com (kỹ sư lạc lối) chia sẻ tài liệu, giáo án, chuyên đề miễn phí. Chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi chuyên môn. Nhận word hóa tài liệu các loại, cũng như soạn chuyên đề theo yêu cầu.

Hãy sử dụng office, word bản quyền tại Free Microsoft office crack full key

Dùng winrar mới nhất để giải nén: Download tải WinRAR 6.02 full mới nhất miễn phí vĩnh viễn

Tổng hợp bài giảng điện tử mới nhất theo chương trình GDPT 2018: Tải xuống


Mục lục
Xem thêm: Tổng Số Nguyên Tử Có Trong 3 Phân Tử Khối Của Hợp Chất Co2 Là Bao Nhiêu?

Bài giảng điện tử môn toán thpt Lớp 10

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 01. Menh de/Tiet 01. Menh de.ppt


Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 02. Menh de/Tiet 02. Menh de.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 04. Tap hop/Tiet 04. Tap hop.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 05. Cac phep toan tren tap hop/Tiet 05. Cac phep toan tren tap hop.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 06. Cac tap hop so/Tiet 06. Cac tap hop so.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 07. So gan dung- Sai so/Tiet 07. So gan dung- Sai so.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 09. Ham so (muc I)/Tiet 09. Ham so (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 10. Ham so (muc II)/Tiet 10. Ham so (muc II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 12. Ham so bac hai/Tiet 12. Ham so bac hai.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 17. Dai cuong ve phuong trinh/Tiet 17. Dai cuong ve phuong trinh.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 18. Dai cuong ve phuong trinh/Tiet 18. Dai cuong ve phuong trinh.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 19. Phuong trinh quy ve phuong trinh bac nhat bac hai/Tiet 19. Phuong trinh quy ve phuong trinh bac nhat bac hai.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 20. Luyen tap/Tiet 20. Luyen tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 21. P.Trinh va he p.trinh bac nhat nhieu an/Tiet 21. P.Trinh va he p.trinh bac nhat nhieu an.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 22. P.Trinh va he p.trinh bac nhat nhieu an/Tiet 22. P.Trinh va he p.trinh bac nhat nhieu an.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 26. Bat dang thuc (muc I)/Tiet 26. Bat dang thuc (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 27. Bat dang thuc/Tiet 27. Bat dang thuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 28. Bat dang thuc/Tiet 28. Bat dang thuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 29. Bpt va he bpt mot an (muc I-II)/Tiet 29. Bpt va he bpt mot an (muc I-II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 33. Bpt va he bpt mot an (muc III)/Tiet 33. Bpt va he bpt mot an (muc III).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 34. Luyen tap/Tiet 34. Luyen tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 35. Dau cua nhi thuc bac nhat (muc I- II)/Tiet 35. Dau cua nhi thuc bac nhat (muc I- II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 36. Dau cua nhi thuc bac nhat (muc I- II)/Tiet 36. Dau cua nhi thuc bac nhat (muc I- II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 37. Bat phuong trinh bac nhat hai an/Tiet 37. Bat phuong trinh bac nhat hai an.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 38. Bat phuong trinh bac nhat hai an/Tiet 38. Bat phuong trinh bac nhat hai an.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 39. Luyen tap/Tiet 39. Luyen tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 40. Dau tam thuc bac hai/Tiet 40. Dau tam thuc bac hai.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 42. Dau tam thuc bac hai/Tiet 42. Dau tam thuc bac hai.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 45. Phuong sai va do lech chuan/Tiet 45. Phuong sai va do lech chuan.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 46. Phuong sai do lech chuan (muc I-II)/Tiet 46. Phuong sai do lech chuan (muc I-II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 47. On tap chuong V/Tiet 47. On tap chuong V.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 48. On tap chuong V/Tiet 48. On tap chuong V.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 49. Cung va goc luong giac (muc I)/Tiet 49. Cung va goc luong giac (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 50. Cung va goc luong giac (muc II)/Tiet 50. Cung va goc luong giac (muc II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 51. Gia tri luong giac cua mot cung (muc I-II)/Tiet 51. Gia tri luong giac cua mot cung (muc I-II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 52. Gia tri luong giac cua mot cung (muc III)/Tiet 52. Gia tri luong giac cua mot cung (muc III).ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 53. Luyen tap/Tiet 53. Luyen tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 54. Cong thuc luong giac/Tiet 54. Cong thuc luong giac.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Dai so/Tiet 55. Cong thuc luong giac/Tiet 55. Cong thuc luong giac.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 01. Cac dinh nghia/Tiet 01. Cac dinh nghia.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 02. Cac dinh nghia/Tiet 02. Cac dinh nghia.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 05. Tong va hieu cua hai vecto/Tiet 05. Tong va hieu cua hai vecto.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 06. Cau hoi va bai tap/Tiet 06. Cau hoi va bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 07. Tich mot so voi mot vecto/Tiet 07. Tich mot so voi mot vecto.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 10. He truc toa do/Tiet 10. He truc toa do.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 13. Cau hoi va bai tap chuong I/Tiet 13. Cau hoi va bai tap chuong I.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 14. Gia tri luong giac cua mot goc bat ki tu 0o den 180o/Tiet 14. Gia tri luong giac cua mot goc bat ki tu 0o den 180o.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 16. Tich vo huong cua hai vecto/Tiet 16. Tich vo huong cua hai vecto.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 17. Tich vo huong cua hai vecto/Tiet 17. Tich vo huong cua hai vecto.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 23. Cac he thuc luong trong tam giac va giai tam giac/Tiet 23. Cac he thuc luong trong tam giac va giai tam giac.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 25. Cac he thuc luong trong tam giac va giai tam giac/Tiet 25. Cac he thuc luong trong tam giac va giai tam giac.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 29. Phuong trinh duong thang/Tiet 29. Phuong trinh duong thang.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 32. Phuong trinh duong thang/Tiet 32. Phuong trinh duong thang.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 36. Phuong trinh duong tron/Tiet 36. Phuong trinh duong tron.ppt

Toan hoc/Toan hoc 10/Hinh hoc/Tiet 38. Phuong trinh duong Elip/Tiet 38. Phuong trinh duong Elip.ppt

Bài giảng điện tử môn toán thpt Lớp 11

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 01. Ham so luong giac/Tiet 01. Ham so luong giac.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 03. Ham so luong giac/Tiet 03. Ham so luong giac.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 05. Ham so luong giac (tt)/Tiet 05. Ham so luong giac (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 07. Ham so luong giac (tt)/Tiet 07. Ham so luong giac (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 09. Phuong trinh luong giac co ban/Tiet 09. Phuong trinh luong giac co ban.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 10. Phuong trinh luong giac co ban/Tiet 10. Phuong trinh luong giac co ban.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 11. Phuong trinh luong giac co ban (tt)/Tiet 11. Phuong trinh luong giac co ban (tt).pptx

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 12. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap/Tiet 12. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 13. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap (tt)/Tiet 13. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 14. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap (tt)/Tiet 14. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 15. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap (tt)/Tiet 15. Mot so phuong trinh luong giac thuong gap (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 18. Cau hoi on tap chuong I va thuc hanh giai/Tiet 18. Cau hoi on tap chuong I va thuc hanh giai.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 20. Quy tac dem/Tiet 20. Quy tac dem.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 21. Quy tac dem/Tiet 21. Quy tac dem.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 22. Hoan vi. To Hop. Chinh hop/Tiet 22. Hoan vi. To Hop. Chinh hop.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 24. Hoan vi. To Hop. Chinh hop/Tiet 24. Hoan vi. To Hop. Chinh hop.pptx

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 26. Nhi thuc NiuTon/Tiet 26. Nhi thuc NiuTon.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 27. Nhi thuc NiuTon/Tiet 27. Nhi thuc NiuTon.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 29. Phep thu va bien co/Tiet 29. Phep thu va bien co.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 30. Phep thu va bien co/Tiet 30. Phep thu va bien co.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 31. Xac suat cua bien co/Tiet 31. Xac suat cua bien co.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 33. Xac suat cua bien co/Tiet 33. Xac suat cua bien co.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 34. Xac suat cua bien co (tt)/Tiet 34. Xac suat cua bien co (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 35. Cau hoi va bai tap on chuong II/Tiet 35. Cau hoi va bai tap on chuong II.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 36. Cau hoi va bai tap on chuong II/Tiet 36. Cau hoi va bai tap on chuong II.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 37. Phuong phap quy nap toan hoc/Tiet 37. Phuong phap quy nap toan hoc.pptx

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 38. Phuong phap quy nap toan hoc/Tiet 38. Phuong phap quy nap toan hoc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 39. Day so/Tiet 39. Day so.pptx

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 40. Day so/Tiet 40. Day so.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 41. Cap so cong/Tiet 41. Cap so cong.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 43. Cap so cong (tt)/Tiet 43. Cap so cong (tt).pptx

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 44. Cap so cong (tt)/Tiet 44. Cap so cong (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 45. Cau hoi va bai tap chuong III. Giai toan tren may tinh/Tiet 45. Cau hoi va bai tap chuong III. Giai toan tren may tinh.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 49. Gioi han cua day so/Tiet 49. Gioi han cua day so.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 56. Gioi han cua day so/Tiet 56. Gioi han cua day so.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 57. Ham so lien tuc/Tiet 57. Ham so lien tuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 58. Ham so lien tuc/Tiet 58. Ham so lien tuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 64. Dinh nghia va y nghia dao ham/Tiet 64. Dinh nghia va y nghia dao ham.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 65. Dinh nghia va y nghia dao ham (tt)/Tiet 65. Dinh nghia va y nghia dao ham (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 66. Quy tac tinh dao ham/Tiet 66. Quy tac tinh dao ham.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 67. Quy tac tinh dao ham (tt)/Tiet 67. Quy tac tinh dao ham (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 68. Dao ham cua ham so luong giac/Tiet 68. Dao ham cua ham so luong giac.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 69. Dao ham cua ham so luong giac (tt)/Tiet 69. Dao ham cua ham so luong giac (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 70. Vi phan/Tiet 70. Vi phan.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Dai so_Giai tich/Tiet 71. Dao ham cap 2/Tiet 71. Dao ham cap 2.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 01. Phep bien hinh/Tiet 01. Phep bien hinh.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 02. Phep tinh tien/Tiet 02. Phep tinh tien.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 03. Phep quay/Tiet 03. Phep quay.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 04. Khai niem ve phep doi hinh va hai hinh bang nhau/Tiet 04. Khai niem ve phep doi hinh va hai hinh bang nhau.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 05. Phep vi tu/Tiet 05. Phep vi tu.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 06. Phep dong dang/Tiet 06. Phep dong dang.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 10. Dai cuong ve duong thang va mat phang/Tiet 10. Dai cuong ve duong thang va mat phang.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 12. Dai cuong ve duong thang va mat phang/Tiet 12. Dai cuong ve duong thang va mat phang.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 13. Dai cuong ve duong thang va mat phang (tt)/Tiet 13. Dai cuong ve duong thang va mat phang (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 14. Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song/Tiet 14. Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 15. Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song (tt)/Tiet 15. Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 16. Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song (tt)/Tiet 16. Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song (tt).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 17. Duong thang va mat phang song song/Tiet 17. Duong thang va mat phang song song.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 18. Duong thang va mat phang song song/Tiet 18. Duong thang va mat phang song song.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 19. Hai mat phang song song/Tiet 19. Hai mat phang song song.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 20. Hai mat phang song song/Tiet 20. Hai mat phang song song.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 25. Phep chieu song song. Hinh bieu dien cua mot hinh khong gian/Tiet 25. Phep chieu song song. Hinh bieu dien cua mot hinh khong gian.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 26. Phep chieu song song. Hinh bieu dien cua mot hinh khong gian/Tiet 26. Phep chieu song song. Hinh bieu dien cua mot hinh khong gian.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 27. Cau hoi va bai tap on tap chuong II (tiep theo)/Tiet 27. Cau hoi va bai tap on tap chuong II (tiep theo).ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 28. Vecto trong khong gian/Tiet 28. Vecto trong khong gian.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 29. Vecto trong khong gian/Tiet 29. Vecto trong khong gian.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 30. Hai duong thang vuong goc/Tiet 30. Hai duong thang vuong goc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 31. Hai duong thang vuong goc/Tiet 31. Hai duong thang vuong goc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 32. Duong thang vuong goc voi mat phang/Tiet 32. Duong thang vuong goc voi mat phang.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 33. Duong thang vuong goc voi mat phang/Tiet 33. Duong thang vuong goc voi mat phang.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 35. Hai mat phang vuong goc/Tiet 35. Hai mat phang vuong goc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 36. Hai mat phang vuong goc/Tiet 36. Hai mat phang vuong goc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 37. Hai mat phang vuong goc/Tiet 37. Hai mat phang vuong goc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 38. Khoang cach/Tiet 38. Khoang cach.ppt

Toan hoc/Toan hoc 11/Hinh hoc/Tiet 39. Khoang cach/Tiet 39. Khoang cach.ppt

Bài giảng điện tử môn toán thpt Lớp 12

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 01. Su dong bien va nghich bien cua ham so ( m. I)/Tiet 01. Su dong bien va nghich bien cua ham so ( m. I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 02. Su dong bien va nghich bien cua ham so ( mII)-Bai tap/Tiet 02. Su dong bien va nghich bien cua ham so ( mII)-Bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 04. Cuc tri cua ham so (muc I. II)/Tiet 04. Cuc tri cua ham so (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 05. Cuc tri cua ham so (muc III).Bai tap/Tiet 05. Cuc tri cua ham so (muc III).Bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 07. Gia tri lon nhat va gia tri nho nhat cua ham so/Tiet 07. Gia tri lon nhat va gia tri nho nhat cua ham so.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 09. Duong tiem can/Tiet 09. Duong tiem can.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 11. Khao sat su bien thien va ve dt cua ham so (mucI. II 1)/Tiet 11. Khao sat su bien thien va ve dt cua ham so (mucI. II 1).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 13. Khao sat su bien thien va ve dt cua ham so (muc II 2)/Tiet 13. Khao sat su bien thien va ve dt cua ham so (muc II 2).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 15. Khao sat su bien thien va ve dt cua ham so (muc II 3)/Tiet 15. Khao sat su bien thien va ve dt cua ham so (muc II 3).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 18. On tap chuong I/Tiet 18. On tap chuong I.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 20. Luy thua (muc I – 1. 2. 3)/Tiet 20. Luy thua (muc I – 1. 2. 3).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 23. Ham so luy thua (muc I. II)/Tiet 23. Ham so luy thua (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 24. Ham so luy thua (muc III)/Tiet 24. Ham so luy thua (muc III).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 26. Logarit (muc I).Bai tap/Tiet 26. Logarit (muc I).Bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 27. Logarit (muc II).Bai tap/Tiet 27. Logarit (muc II).Bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 28. Logarit (muc III. IV. V)/Tiet 28. Logarit (muc III. IV. V).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 30. Thuc hanh tren may tinh cam tay/Tiet 30. Thuc hanh tren may tinh cam tay.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 31. Ham so mu. Ham so logarit (muc I)/Tiet 31. Ham so mu. Ham so logarit (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 32. Ham so mu. Ham so logarit (muc II)/Tiet 32. Ham so mu. Ham so logarit (muc II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 34. On tap giua chuong II/Tiet 34. On tap giua chuong II.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 36. Phuong trinh mu. phuong trinh logarit (muc I)/Tiet 36. Phuong trinh mu. phuong trinh logarit (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 38. Phuong trinh mu. phuong trinh logarit (muc II)/Tiet 38. Phuong trinh mu. phuong trinh logarit (muc II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 40. Bat phuong trinh mu va logarit (muc I)/Tiet 40. Bat phuong trinh mu va logarit (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 45. Bat phuong trinh mu va logarit (muc II)/Tiet 45. Bat phuong trinh mu va logarit (muc II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 46. On tap chuong II/Tiet 46. On tap chuong II.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 47. Nguyen ham (muc I-1. 2)/Tiet 47. Nguyen ham (muc I-1. 2).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 49. Nguyen ham (muc I-3. 4)/Tiet 49. Nguyen ham (muc I-3. 4).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 51. Nguyen ham (muc II)/Tiet 51. Nguyen ham (muc II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 53. Tich phan (muc I-1)/Tiet 53. Tich phan (muc I-1).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 54. Tich phan (muc I-2. II)/Tiet 54. Tich phan (muc I-2. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 56. Tich phan (muc III-1)/Tiet 56. Tich phan (muc III-1).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 57. Tich phan (muc III-2)/Tiet 57. Tich phan (muc III-2).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 60. Ung dung cua tich phan trong hinh hoc phang (muc I)/Tiet 60. Ung dung cua tich phan trong hinh hoc phang (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 61. Ung dung cua tich phan trong hinh hoc phang (muc II. III)/Tiet 61. Ung dung cua tich phan trong hinh hoc phang (muc II. III).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 64. On tap chuong III/Tiet 64. On tap chuong III.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 65. On tap chuong III/Tiet 65. On tap chuong III.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 66. So phuc/Tiet 66. So phuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 68. Cong tru va nhan so phuc/Tiet 68. Cong tru va nhan so phuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 71. Phep chia so phuc/Tiet 71. Phep chia so phuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 73. Phuong trinh bac hai voi he so phuc/Tiet 73. Phuong trinh bac hai voi he so phuc.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Giai tich/Tiet 75. On tap cuoi nam/Tiet 75. On tap cuoi nam.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 01. Khai niem ve khoi da dien (muc I. II)/Tiet 01. Khai niem ve khoi da dien (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 02. Khai niem ve khoi da dien (muc III. IV)/Tiet 02. Khai niem ve khoi da dien (muc III. IV).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 04. Khoi da dien loi va khoi da dien deu/Tiet 04. Khoi da dien loi va khoi da dien deu.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 06. Khai niem ve the tich cua khoi da dien (muc I. II)/Tiet 06. Khai niem ve the tich cua khoi da dien (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 07. Khai niem ve the tich cua khoi da dien (muc III).Bai tap/Tiet 07. Khai niem ve the tich cua khoi da dien (muc III).Bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 09. On tap chuong I/Tiet 09. On tap chuong I.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 12. Khai niem ve mat tron xoay (muc I. II)/Tiet 12. Khai niem ve mat tron xoay (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 14. Khai niem ve mat tron xoay (muc III)/Tiet 14. Khai niem ve mat tron xoay (muc III).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 16. Mat cau (muc I. II)/Tiet 16. Mat cau (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 17. Mat cau (muc III. IV/Tiet 17. Mat cau (muc III. IV.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 25. He toa do trong khong gian (muc I. II)/Tiet 25. He toa do trong khong gian (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 26. He toa do trong khong gian (muc III).Bai tap/Tiet 26. He toa do trong khong gian (muc III).Bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 27. He toa do trong khong gian (muc IV).Bai tap/Tiet 27. He toa do trong khong gian (muc IV).Bai tap.ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 29. Phuong trinh mat phang (muc I. II)/Tiet 29. Phuong trinh mat phang (muc I. II).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 31. Phuong trinh mat phang (muc III)/Tiet 31. Phuong trinh mat phang (muc III).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 32. Phuong trinh mat phang (muc IV)/Tiet 32. Phuong trinh mat phang (muc IV).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 35. Phuong trinh duong thang trong khong gian (muc I)/Tiet 35. Phuong trinh duong thang trong khong gian (muc I).ppt

Toan hoc/Toan hoc 12/Hinh hoc/Tiet 37. Phuong trinh duong thang trong khong gian (muc II)/Tiet 37. Phuong trinh duong thang trong khong gian (muc II).ppt

Kết luận

Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán THCS lớp 6, 7, 8, 9. Kỹ Tài liệu toán học PowerPoint | Tài liệu toán học ppt Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán THCS lớp 6, 7, 8, 9 được chia sẻ trong chuyên mục Tài liệu Trung học cơ sở