Chương I: Hàm con số Giác và Phương Trình Lượng Giác – Đại Số và Giải Tích Lớp 11

Giải bài xích Tập SGK: bài bác 1 Hàm số lượng Giác

Bài Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số và Giải Tích Lớp 11

Hãy khẳng định các cực hiếm của x bên trên đoạn ()(<-π; frac3π2>) nhằm hàm số y = tanx

a) dìm giá trị bằng 0

b) thừa nhận giá trị bởi 1

c) Nhận giá trị dương

d) Nhận quý hiếm âm.

Lời Giải bài xích Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích 11

Câu a: y = tung x dấn giá trị bởi 0

=> tanx = 0

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>) đề nghị ta có:

x = -π => tan(-π) = 0 (thỏa)

(x = ± fracπ2 => tan(±fracπ2) ko xác định

x = 0 => tan(0) = 0 (thỏa)

x = π => tan(π) = 0 (thỏa)

(x = frac3π2 => tan)frac3π2) ko xác định

Vây x nhận những giá trị -π; 0; π

Câu b: y = tanx nhân giá chỉ trị bằng 1

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>)

Chọn (k = 0 => x = fracπ4) (thỏa)

(k = 1 => x = frac5π4) (thỏa)

(k = -1 => x = -frac3π4) (thỏa)

(k = 2 => x = frac9π4∉ <-π; frac3π4>)

(k = -2 => x = -frac7π4 ∉ <-π; frac3π4>)

Vậy x nhận giá trị (-frac3π4;fracπ4;frac5π4)

Câu c: Hàm số y = tanx tuần trả với chu kỳ π

TXĐL D = (R fracπ2 + kπ, k∈ℤ)

Đồ thị hàm số y – tanx

*

Dựa vào độ thị ta thấy bên trên đoạn (<-π; frac-3π2>), hàm số y = tanx

nhận quý hiếm dương những khoảng (<-π;-fracπ2>, (0;fracπ2), (π;frac3π2))

Câu d: Từ thiết bị thị trên, hàm số y = tanx nhận quý hiếm âm trên những khoảng

((-fracπ2;0) với (fracπ2;π))

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1 trang 17 sgk đại số và giải tích 11 bài 1 hàm con số giác chương 1. Bài bác yêu mong tì quý giá x trên đoạn. Nếu chúng ta có cách giải khác vui lòng phản hồi dưới trên đây nhé.


Các ai đang xem bài Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11 thuộc bài 1: Hàm số lượng Giác trên Đại Số với Giải Tích Lớp 11 môn Toán học Lớp 11 của briz15.com. Hãy dìm Đăng ký kết Nhận Tin Của trang web Để update Những thông tin Về học tập Tập mới nhất Nhé.