2. Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

Bạn đang xem: Bài tập 1 trang 14 hóa 9

b) Dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch có màu vàng nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình hóa học.

*

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2Quảng cáo

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O. 


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcLý thuyết Tính chất hóa học của axit: Axit làm đổi màu chất chỉ thị
Bài tiếp theoBài 3 trang 14 sgk Hóa 9, Hãy viết các phương trình
Danh sách bài tập
Bài 4 trang 14 sgk Hóa 9, Có 10 gam hỗn hợp
Bài 3 trang 14 sgk Hóa 9, Hãy viết các phương trình
Bài 1 trang 14 sgk Hóa 9, Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng.
Lý thuyết Tính chất hóa học của axit: Axit làm đổi màu chất chỉ thị
Mục lục môn Hóa 9


CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Xem đầy đủ: Hóa 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài C4 trang 97 – SGK Lý 9, Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều.
Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều - Bài C4 - Trang 97...
Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích trang 93 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9
Kiều ở lầu ngưng bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) - Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích trang 93 SGK Văn 9....
Bài 1 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho các phát biểu sau đây:
Bài 1 trang 81 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. (4) Tinh bột và xenlulozơ là lương thực của con...
A. Phonetics trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 9 mới: Look at the sentences below. Put the underlined
Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a...

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Mẹ Và Con Trai Của Mình, Phật Điển Thông Dụng: Lối Vào Tuệ Giác Phật


C1 trang 71 sgk Lý 9, Tại sao khi đóng công thức K để dòng điện chạy
Ứng dụng của nam châm - C1 trang 71 sgk Vật lí lớp 9. Tại sao khi đóng công thức K để dòng điện...