Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 3 : link hóa học Chương 4 : phản bội ứng OXH - Khử Chương 5 : team Halogen Chương 6 : Oxi - sulfur Chương 7 : vận tốc phản ứng và cân đối hóa học
*
*

Câu hỏi 1 : hỗn hợp NaCl bị lẫn NaI. Để có tác dụng sạch dung dịch NaCl hoàn toàn có thể dùng:

A AgNO3. B  Br2. C Cl2. D hồ nước tinh bột.

Bạn đang xem: Bài tập chương halogen có lời giải


Phương pháp giải:

Dựa vào đặc thù hóa học của các halogen: Phi kim bạo gan đẩy phi kim yếu ra khỏi dung dịch muối.


Lời giải bỏ ra tiết:

Dùng Cl2 sẽ có phản ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

=> sau phản ứng chỉ tất cả NaCl mà không tồn tại muối khác. I2 ko tan trong nước cũng dễ dàng lọc tách.

Đáp án C


Câu hỏi 2 : phương thức hóa học dùng để làm phân biệt 4 dung dịch trong những lọ hiếm hoi đựng HCl, HNO3, KCl, KNO3 là:

A quỳ tím B  dd NaOH C Quỳ tím và AgNO3 D dd AgNO3

Lời giải chi tiết:

Quỳ tím và AgNO3

Khi mang lại quỳ tím vào các lọ ta thấy hiện tượng:

HCl, HNO3 cho màu đỏ (axit) (nhóm 1)

KCl, KNO3 không làm đổi màu (muối) (nhóm 2)

Cho AgNO3 vào từng team ta thấy

Nhóm 1: lọ mang đến kết tủa trắng là HCl (tủa AgCl)

Nhóm 2: lọ mang đến kết tủa trắng là KCl (tửa AgCl)

Đáp án C


Lời giải đưa ra tiết:

Bán kính nguyên tử của F Độ dài links H-X: F

Câu hỏi 4 : Để thu được Brom nguyên chất từ các thành phần hỗn hợp Brom, clo cần tuân theo cách làm sao sau đây?

A

Dẫn các thành phần hỗn hợp qua dung dịch NaBr

B

Dẫn các thành phần hỗn hợp qua nước

C Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 D Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaI

Phương pháp giải:

Dựa vào phản nghịch ứng phi kim bạo phổi đẩy phi kim yếu thoát ra khỏi dung dịch muối của nó (trừ F2 do F2 làm phản ứng táo bạo với H2O)


Lời giải bỏ ra tiết:

Cl2 có công dụng đẩy Br thoát ra khỏi muối bromua:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

Ta chọn hóa học chỉ bội nghịch ứng với Clo ko được bội nghịch ứng cùng với Brom

Đáp án A


Câu hỏi 5 : Thuốc demo để nhận biết dung dịch NaF, KCl, NaBr, KI là:

A quỳ tím B  dd NaOH C dd H2SO4 D dd AgNO3

Lời giải bỏ ra tiết:

Khi mang đến AgNO3 vào thì:

NaF không phản ứng

NaCl đến kết tủa AgCl color trắng

NaBr mang đến kết tủa AgBr màu quà nhạt

NaI đến kết tủa AgI màu tiến thưởng đậm

Đáp án D


Câu hỏi 6 : Phương trình: NaX (khan) + H2SO4 ( đặc, nóng) → NaHSO4 + HX↑. Không dùng để điều chế halogen nào?

A Cl2 B Br2 C I2 D Br2 và I2

Lời giải bỏ ra tiết:

HBr và HI vừa sinh ra gồm tính khử sẽ đề xuất sẽ chức năng với axit H2SO4 đặc nóng chế tạo ra ra sản phẩm khác

Đáp án D


Câu hỏi 7 : cho 15,2 gam hỗn hợp X gồm Mg cùng Ca bội phản ứng toàn diện với 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có Cl2 với O2 thu được 39,7 gam hóa học rắn Z chỉ gồm các muối clorua và những oxit kim loại. Trọng lượng của Mg trong 15,2 gam X là

A 4,8 gam. B 7,2 gam. C 9,2 gam. D 3,6 gam.

Lời giải chi tiết:

Đặt nCl2 = x; nO2 = y (mol)

BTKL: mY= mZ – mX = 39,7 – 15,2 = 24,5 (g)

Ta tất cả hệ: 

(left{ egingathered x + y = 0,4 hfill \ 71x + 32y = 24,5 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 0,3 hfill \ y = 0,1 hfill \ endgathered ight.)

Đặt nMg = a; nCa = b (mol)

Ta gồm hệ: 

(left{ egingathered m_Mg + m_Ca = m_X hfill \ xrightarrowBT:e2n_Mg + 2n_Ca = 2n_Cl_2 + 4n_O_2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered 24a + 40b = 15,2 hfill \ 2a + 2b = 2.0,3 + 4.0,1 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered a = 0,3 hfill \ b = 0,2 hfill \ endgathered ight.)

=> mMg = 0,3.24 = 7,2 (g)

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : hàng nào tiếp sau đây được sắp xếp theo chiều tăng mạnh tính axit ?

A HI B HF C HI D HCl

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phân tử càng tiện lợi phân li cho ra H+ thì tính axit càng mạnh


Lời giải bỏ ra tiết:

Tính axit tăng nhiều theo thiết bị tự: HF
Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : bội phản ứng nào dưới đây không xảy ra?

A 2HCl + H2SO4 (đặc)  (xrightarrowt^o) SO2 + Cl2 + H2O.B HCl + NaF (xrightarrow) NaCl + HFC NaHS + NaOH (xrightarrow) Na2S + H2O.D Br2 + 2KI (xrightarrow) 2KBr + I2.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất để chọn ra phản ứng không xảy ra.


Lời giải chi tiết:

Phản ứng hóa học không xẩy ra là: 2HCl + H2SO4 (đặc)  (xrightarrowt^o) SO2 + Cl2 + H2O.

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : chất nào dưới đây có độ tan giỏi nhất?

A AgBr. B AgCl.C AgI. D AgF.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Dựa vào tính tan của những muối bạc đãi halogenua.


Lời giải đưa ra tiết:

AgF là muối bột tan các trong nước. Còn những muối AgCl, AgBr với AgI đông đảo là kết kết tủa vào nước.

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : cho những phát biểu sau:

(1) tài năng oxi hoá của những đơn chất halogen bớt dần trường đoản cú flo đến iot.

(2) trong những hợp chất, những halogen đều hoàn toàn có thể có số oxi hoá: -1, +1, +3, +5, +7.

(3) các nguyên tử halogen có cấu hình e phần bên ngoài cùng là np5ns2.

(4) có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br­-, I- trong các dung dịch hiếm hoi chỉ bằng dung dịch AgNO3.

(5) Clo được dùng để làm sát trùng nước sinh hoạt.

Số phát biểu đúng

A 4B 3C 2d 5

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

(1) đúng

(2) không nên vì trong các hợp hóa học F chỉ trình bày số lão hóa là -1

(3) không nên vì cấu hình e phần ngoài cùng của những nguyên tố halogen là ns2np5

(4) đúng

(5) đúng

Vậy gồm 3 phát biểu đúng

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : Dùng các loại bình nào dưới đây để đựng dung dịch HF?

A Bình chất thủy tinh không color B Bình nhựa teflon (chất dẻo)C Bình gốm (thành phần gồm có SiO2)D Bình nhôm

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Lựa chọn nhiều loại bình cơ mà thành phần của chính nó không tác dụng được với hỗn hợp HF.


Lời giải bỏ ra tiết:

Dùng loại bình vật liệu nhựa teflon (chất dẻo) để đựng hỗn hợp HF vị dung dịch HF không tính năng với nhựa teflon.

Không sử dụng bình chất liệu thủy tinh hoặc bình gốm vị thành phần các loại bình này còn có SiO2 cơ mà HF lại tính năng được với SiO2.

Không sử dụng bình nhôm bởi HF tính năng được với nhôm.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : mang đến chuỗi phản nghịch ứng: 

KMnO4 + (A) → X2 ↑+ (B) + (C) + H2O

(C) + H2O (uildrel dpmn overlongrightarrow )X2 ↑ + (D) + (I)

X2 + (D) → (A)

X2 + (I) → (C) + (E) + H2O 

Các hóa học A, X2, C, D, E theo thứ tự là: 

A HF, F2, KF, H2, KFO. B HCl, Cl2, MnCl 2, H2, KCl C HCl, Cl2, KCl, H2, KClO D HBr, Br2, KBr, H2, KBrO

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Lý thuyết về tính chất hóa học những chất vô cơ


Lời giải chi tiết:

2KMnO4 + 16HClđ → 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O

(A) (X2)

KCl + H2O (uildrel dpmn overlongrightarrow )Cl2 + KOH + H2

(C) (D)

Cl2 + KOH → KCl + KClO + H2O

(I) (E)

Đáp án C  


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : đến bốn đối chọi chất F2 ; Cl 2 ; Br2 ; I2. Chất có ánh sáng sôi cao nhất là: 

A Br2 B Cl2C I2 D F2

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính chất vật lý của những nguyên tố đội Halogen


Lời giải chi tiết:

Khối lượng phân tử: I2 > Br2 > Cl2 > F2

Nhiệt độ sôi càng cao khi cân nặng phân tử càng lớn

=> I2 có nhiệt độ sôi cao nhất.

Đáp án C  


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : phương pháp sunfat là cách thức dùng axit khó bay hơi (H2SO4 đặc) đẩy axit dễ bay hơi ra khỏi dung dịch muối. Cách thức sunfat ko điều thể pha trộn được:

A HF.B HCl.C HI.D HNO3.

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : tại sao người ta điều chế được nước clo mà không pha chế được nước flo?

A do flo không tính năng với nước.B

Vì flo hoàn toàn có thể tan vào nước.

C bởi flo rất có thể bốc cháy khi tác dụng với nước.D

Vì một lí vì khác.


Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Dựa vào điểm lưu ý phản ứng giữa flo với nước


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì flo tác dụng mãnh liệt với nước, bốc cháy ra đời khí O2 và HF

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : Điện phân rét chảy 20,6 gam một muối hạt halogenua NaX bạn ta nhận được 2,24 lít khí (đktc). Yếu tắc X là:

A Flo.B Clo. C Brom. D Iot

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH: 2NaX → 2Na + X2


Lời giải chi tiết:

(n_X_2 = frac2,2422,4 = 0,1(mol))

2NaX → 2Na + X2

(mol) 0,2 ← 0,2

( Rightarrow M_NaX = frac20,60,2 = 103(g/mol) Rightarrow M_X = 103 - 23 = 80(g/mol) Rightarrow X:Brom)

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : thành phần R là phi kim trực thuộc phân nhóm bao gồm trong bảng tuần hoàn. Phần trăm % R vào oxit cao nhất với %R vào hợp chất khí cùng với hidro là 0,5955. Vậy R là:

A FloB Clo C Brom D Iot

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Gọi cách làm của R với oxi là R2Ox (x = 4, 5, 6, 7)

Suy ra cách làm của R với hidro là RH8 – x

Lập phương trình với tỉ trọng 0,5955 ra được mối quan hệ giữa R cùng x. Từ kia biện luận tìm kiếm được nghiệm thỏa mãn.


Lời giải đưa ra tiết:

Gọi bí quyết của R cùng với oxi là R2Ox (x = 4, 5, 6, 7)

Suy ra phương pháp của R với hidro là RH8 – x

Theo bài bác ta có:

(eginarraylfracfrac2R2R + 16xfracRR + 8 - x = 0,5955 Rightarrow frac2(R + 8 - x)2R + 16x = 0,5955\ Rightarrow 2R + 16 - 2x = 1,191R + 9,528x\ Rightarrow 0,809R = 11,528x - 16endarray)

Chạy quý giá x từ 4 cho 7 ta thấy x = 7 thì R = 79,97 ≈ 80

→ R là Brom

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : mang lại 35,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối NaX, nay với X,Y là hai halogen ở nhị chu kì liên tiếp vào hỗn hợp AgNO3 dư chiếm được 61,1 gam kết tủa.X với Y là:

A Clo và BromB Flo cùng Iot. C Brom cùng Iot. D Brom và Flo

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Chia 2 trường hợp

TH1: nhị halogen là F cùng Cl → kết tủa thu được chỉ nên AgCl;

TH2: nhì halogen X với Y đa số tạo kết tủa AgX cùng AgY.


Lời giải đưa ra tiết:

TH1: 2 muối là NaF với NaCl.

Khi bội phản ứng cùng với dd AgNO3 dư chỉ chiếm được kết tủa là AgCl (vì AgF tan)

PTHH: NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓

(n_AgCl = frac61,1143,5 = 0,4258,(mol))

Theo PTHH: nNaCl = nAgCl = 0,4258 (mol) → mNaCl = 0,4258×58,5 ≈ 24,9 (g)

→ mNaF = 35,6 - 24,9 = 10,7 (g)

→ TH này thỏa mãn.

TH2: 2 muối NaX với NaY cùng tạo kết tủa cùng với dd AgNO3

Đặt cách làm chung của 2 muối hạt là (Naoverline X )

PTHH:(Naoverline X + AgNO_3uildrel overlongrightarrow Agoverline X + NaNO_3)

Theo PTHH có:

(eginarraylNaoverline X = Agoverline X \ Rightarrow frac35,623 + overline X = frac61,1108 + overline X \ Rightarrow 3844,8 + 35,6overline X = 1405,3 + 61,1overline X \ Rightarrow 25,5overline X = 2439,5\ Rightarrow overline X = 95,66endarray)

X, Y ở hai chu kì liên tục nên X, Y là Brom và Iot

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi trăng tròn : đến 1,03 gam muối bột natri halogen A chức năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được một kết tủa, kết tủa này sau khoản thời gian bị thủy phân hoàn toàn cho 1,08 gam bạc.Xác định tên muối bột A.

A Natri florua. B Natri bromua. C Natri iotua. D

Natri clorua.


Đáp án: B


Phương pháp giải:

Gọi phương pháp muối A là NaX

PTHH: NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

2AgX → 2Ag + X2

Tính mol NaX theo mol Ag. Từ kia tính được MNaX = mNaX : nNaX =?


Lời giải chi tiết:

Gọi bí quyết muối A là NaX

PTHH: NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

2AgX → 2Ag + X2

nAg = 1,08: 108 = 0,01 (mol)

→ nNaX = nAgX = nAg = 0,01 (mol)

MNaX = mNaX : nNaX = 1,03 : 0,01 = 103

→ MX = 103 - 23 = 80

→ X là Brom.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : chất A là muối canxi halogennua. Mang đến dung dịch chứa 0,2g A tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 thì nhận được 0,376g kết tủa halogennua. Cách làm của A là:

A CaF2B CaCl2 C CaBr2D

CaI2


Đáp án: C


Phương pháp giải:

Đặt phương pháp muối halogen là CaX2

PTHH: CaX2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX↓

Theo PTHH có: nAgX = 2nCaX2

( Rightarrow frac0,376108 + X = 2.frac0,240 + 2X Rightarrow X = ?)


Lời giải chi tiết:

Đặt bí quyết muối halogen là CaX2

PTHH: CaX2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX↓

Theo PTHH có: nAgX = 2nCaX2

(eginarrayl Rightarrow frac0,376108 + X = 2.frac0,240 + 2X\ Rightarrow 15,04 + 0,752X = 43,2 + 0,4X\ Rightarrow 0,352X = 28,16\ Rightarrow X = 80endarray)

→ X là Br → bí quyết muối là CaBr2

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : cho dung dịch chứa 2,08 gam muối bari của một halogen (muối A) tính năng với dung dịch đựng AgNO3 hoàn toản thu được 2,87 gam kết tủa.Công thức của muối A là

A BaCl2B BaF2. C BaBr2.D

BaI2.


Đáp án: A


Phương pháp giải:

Đặt công thức muối A là BaX2 với X là halogen

PTHH: BaX2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgX↓

Theo ĐB: (frac2,08137 + 2X) → (frac2,88108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_AgX = 2n_BaX_2\ Rightarrow frac2,87108 + X = 2.frac2,08137 + 2X Rightarrow X = ?endarray)


Lời giải chi tiết:

Đặt cách làm muối A là BaX2 cùng với X là halogen

PTHH: BaX2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgX↓

Theo ĐB: (frac2,08137 + 2X) → (frac2,88108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_AgX = 2n_BaX_2\ Rightarrow frac2,87108 + X = 2.frac2,08137 + 2X\ Rightarrow 393,19 + 5,74X = 449,28 + 4,16X\ Rightarrow 1,58X = 56,09\ Rightarrow X = 35,5,(g/mol)endarray)

→ X là Cl → công thức muối: BaCl2

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : phối hợp 4,25 gam 1 muối hạt halogen của kim loại kiềm vào hỗn hợp AgNO3 dư thu được 14,35g kết tủa. Cách làm của muối bột là

A NaCl. B LiCl. C LiBr.D

NaBr


Đáp án: B


Phương pháp giải:

Đặt bí quyết muối halogen là AX (với A là sắt kẽm kim loại kiềm, X là yếu tố halogen)

PTHH: AX + AgNO3 → ANO3 + AgX↓

Theo PT có:

 (n_ mAX = n_AgX Rightarrow frac4,25A + X = frac14,35108 + X)

→ mối quan hệ giữa A và X, từ kia chạy quý giá của X ta tìm được A thỏa mãn.


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt cách làm muối halogen là AX (với A là sắt kẽm kim loại kiềm, X là nguyên tố halogen)

PTHH: AX + AgNO3 → ANO3 + AgX↓

Theo ĐB: (frac4,25A + X) → (frac14,35108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_ mAX = n_AgX\ Rightarrow frac4,25A + X = frac14,35108 + X\ Rightarrow 459 + 4,25X = 14,35A + 14,35X\ Rightarrow 14,35A + 10,1X = 459endarray)

Kẻ bảng ta có:

*

Vậy X là Cl, A là Li. Bí quyết muối là LiCl

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Khi cho m gam sắt kẽm kim loại canxi tính năng hoàn toàn cùng với 17,92 lít khí X2 (đktc) thì thu được 88,8 gam muối halogennua.Giá trị của m và cách làm của X2 là:

A m = 16 (g) cùng Cl2B m = 32 (g) cùng Cl2C m = 40 (g) và Br2D m = 32 (g) cùng Br2.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

PTHH: Ca + X2 (xrightarrowt^0) CaX2

Tính mol CaX2 theo mol X2. Có cân nặng và số mol suy ra được phân tử khối, từ đó tìm kiếm được X


Lời giải bỏ ra tiết:

nX2(đktc) = 17,92 : 22,4 = 0,8 (mol)

PTHH: Ca + X2 (xrightarrowt^0) CaX2

0,8 ← 0,8 → 0,8 (mol)

Theo PTHH: nCa = nX2  = 0,8 (mol) → mCa = 0,8×40 = 32 (g)

Theo PTHH: nCaX2 = nX2 = 0,8 (mol)

(eginarrayl Rightarrow M_CaX_2^ = fracm_CaX_2n_CaX_2 = frac88,80,8 = 111,(g/mol)\ Rightarrow 40 + 2M_X = 111\ Rightarrow M_X = 35,5,(g/mol)endarray)

→ X là Clo.

Vậy công thức muối là CaCl2.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : X, Y là nhì halogen thuộc hai chu kì thường xuyên trong bảng tuần hoàn. Các thành phần hỗn hợp A đựng 2 muối bột của X, Y cùng với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A đề nghị dùng 150 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M. Nhị nguyên tố X, Y là

A Cl và Br. B Cl cùng I C I cùng Br.D

F với I


Đáp án: A


Phương pháp giải:

Đặt cách làm chung của nhị muối là:(Naoverline X )

(eqalign và Naoverline X + AgNO_3uildrel over longrightarrow Agoverline X + NaNO_3 cr & 0,2 leftarrow 0,2,(mol) cr & Theo,,PTHH:,n_Naoverline X = nAgNO_3 = 0,2,(mol) cr và Rightarrow M_Naoverline X = m_Naoverline X over n_Naoverline X = ? Rightarrow overline X = ? cr )


Lời giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,15×0,2 = 0,03 (mol)

Đặt phương pháp chung của nhị muối là: (Naoverline X )

(eqalign & Naoverline X + AgNO_3uildrel over longrightarrow Agoverline X + NaNO_3 cr & 0,2 leftarrow 0,2,(mol) cr và Theo,,PTHH:,n_Naoverline X = nAgNO_3 = 0,2,(mol) cr & Rightarrow M_Naoverline X = m_Naoverline X over n_Naoverline X = 2,2 over 0,03 approx 73,33,(g/mol) cr & Rightarrow 23 + M_overline X = 73,33 cr & Rightarrow M_overline X = 50,33,(g/mol) cr )

Vì X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tục nhau trong hàng BTH → 2 nhân tố là Cl cùng Br

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : bao gồm 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch lẻ tẻ không color là NaF, NaCl, NaBr với NaI. Rất có thể dùng dung dịch nào trong số dung dịch cho dưới đây để riêng biệt được 3 dung dịch trên ?

A H2SO4B AgNO3C CaCl2D Ba(OH)2

Đáp án: B


Phương pháp giải:

NaF, NaCl, NaBr với NaI những là muối tạo sắt kẽm kim loại Na và các gốc axit khác biệt → lựa chọn thuốc thử nhằm phân biệt những gốc axit.


Lời giải đưa ra tiết:

Dùng dd AgNO3 để sáng tỏ được 4 dd trên, vì khi đến dd AgNO3 vào những dd này thì:

+ không tồn tại hiện tượng gì là dd NaF

+ lộ diện kết tủa trắng là dd NaCl

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ (trắng) + NaNO3

+ lộ diện kết tủa vàng nhạt là dd NaBr

PTHH: NaBr + AgNO3 → AgBr↓ (vàng nhạt) + NaNO3

+ lộ diện kết tủa rubi đậm là dd NaI

PTHH: NaI+ AgNO3 → AgI↓ (vàng đậm) + NaNO3

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : cho những chất: CaCO3; KOH; KI; KMnO4; Si; na ; FeSO4; MnO2; Mg; Cl2. Trong số chất trên có bao nhiêu chất có khả năng phản ứng được với hỗn hợp HBr mà trong số đó HBr nhập vai trò là chất khử?

A 4.B 3.C 2.D 5.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Viết PTHH xảy ra, chọn những chất nhưng mà HBr sau phản nghịch ứng số oxh tăng lên thì HBr vẫn đóng vai trò là hóa học khử.


Lời giải chi tiết:

Các bội phản ứng trao đổi

CaCO3 + 2HBr → CaBr2 + CO2↑ + H2O

KOH + KBr → KBr + H2O

Các phản bội ứng HBr vào vai trò là chất oxi hóa

2Na + 2HBr → 2NaBr + H2↑

Các phản bội ứng HBr đóng vai trò là hóa học khử

(eqalign và 2Kmathop Mnlimits^ + 7 O_4 + 16Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow 2KBr + mathop 2Mnlimits^ + 2 Br_2 + mathop 5Br_2limits^0 + 8H_2O cr và mathop Mnlimits^ + 4 O_2 + 4Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow mathop Mnlimits^ + 2 Br_2 + mathop Br_2limits^0 + 2H_2O cr và mathop Cl_2limits^0 + 2Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow 2Hmathop Cllimits^ - 1 + mathop Br_2limits^0 cr )

 => gồm 3 chất phản ứng với HBr cơ mà HBr nhập vai trò là chất khử.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : mang đến 6,96 gam tất cả hổn hợp rắn X bao gồm Zn, Mg, Al (số mol mỗi kim loại bằng nhau) công dụng với Cl2 nhận được 14,06 gam hỗn hợp rắn Y. đến Y công dụng hết với hỗn hợp HCl thu được V lít khí (đktc). Quý hiếm của V là

A 9,408.B 7,168.C 2,464.D 4,928.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng; bảo toàn electron.


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt số mol mỗi sắt kẽm kim loại là a mol: mX = 65a + 24b + 27c = 6,96 => a = 0,06 mol

- Xét phản nghịch ứng của X cùng với Cl2:

BTKL: mCl2 = mY - mX = 14,06 - 6,96 = 7,1 gam => nCl2 = 7,1 : 71 = 0,1 mol

- Xét toàn diện và tổng thể toàn thừa trình: Zn tạo ra Zn+2, Mg chế tạo Mg+2, Al tạo ra Al+3, Cl- tạo ra Cl2, H+ chế tạo ra H2

BT eletron ta có: 2nZn + 2nMg + 3nAl = 2nCl2 + 2nH2

=> 0,06.2 + 0,06.2 + 0,06.3 = 0,1.2 + 2nH2 => nH2 = 0,11 mol

=> V = 0,11.22,4 = 2,464 lít

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : cho dung dịch chứa 6,03 gam lếu láo hợp tất cả hai muối hạt NaX với NaY (X, Y là nhị nguyên tố tất cả trong tự nhiên, ở nhị chu kì thường xuyên thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của ni trong lếu láo hợp ban sơ là

A  52,8%. B 58,2%. C 47,2%. D  41,8%.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+) TH1: Nếu hỗn hợp đầu là NaF với NaCl => kết tủa chỉ gồm AgCl (Vì AgF tan)

+) TH2: Nếu không tồn tại NaF


Lời giải đưa ra tiết:

+) TH1: Nếu các thành phần hỗn hợp đầu là NaF với NaCl

=> kết tủa chỉ tất cả AgCl (Vì AgF tan) => nAgCl = 0,06 mol = nNaCl

=> nNaF = 0,06 mol

=> %mNaCl = 58,2%

+) TH2: Nếu không tồn tại NaF

Gọi số mol của NaX với NaY theo thứ tự là x và y

=> mmuối mãng cầu = x.(23 + X) + y.(23 + Y) = 6,03g

Và mKết tủa = x.(108 + X) + y.(108 + Y) = 8,61g

Trừ vế cùng với vế ta được: (x + y).85 = 2,58g

=> x + y = 0,0304 mol

=> Mtrung bình muối Na = 198,66

=> Mhalogen vừa đủ = 175,66 => không có các quý giá thỏa mãn.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : hỗn hợp X tất cả NaBr với NaI. Cho các thành phần hỗn hợp X chảy trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu đến brom dư vào hỗn hợp A, sau phản bội ứng hoàn toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Trường hợp sục khí clo dư vào dung dịch A, làm phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan bớt 22,625 gam. Nguyên tố % trọng lượng của một chất trong tất cả hổn hợp X là:

A  64,3%. B 39,1%. C 47,8%. D 35,9%.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cô Thắm Không Về Lời Bài Hát Cô Thắm Không Về, Lời Bài Hát Cô Thắm Không Về


Đáp án: C


Phương pháp giải:

- lúc A phản nghịch ứng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

- khi A làm phản ứng cùng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số mol NaBr cùng NaI vào X lần lượt là x cùng y

- khi A phản nghịch ứng cùng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

=> mmuối giảm  = 127y – 80y = 7,05 => y = 0,15 mol

- khi A bội nghịch ứng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

=> mgiảm = (80x + 127y) – 35,5(x + y) = 22,625

=> x = 0,2 mol

Vậy %mNaBr = 47,8% với %mNaI = 52,2%

Đáp án C


Đáp án - giải mã

30 bài xích tập tổng quan về nhóm halogen có lời giải

30 bài xích tập bao gồm về đội halogen có đáp án với lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài bác dễ tới bài khó không thiếu các dạng vừa đủ từ trắc nghiệm tới tự luận


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp briz15.com


gửi góp ý Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.