Câu nào miêu tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?

A. Phản bội ứng (1) : SO2 là hóa học khử, Br2 là hóa học oxi hóa.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 138

B. Bội phản ứng (2) : SO2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Làm phản ứng (3) : SO2 vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Bội phản ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, bội nghịch ứng (2) : H2S là hóa học khử.

Xem thêm: What Does Space Sound Pro Là Gì ? Làm Thế Nào Để Kích Hoạt Spatial Sound


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Phản ứng (1): SO2 là hóa học khử, Br2 là hóa học oxi hóa

Phản ứng (2): SO2 là hóa học oxi hóa, H2S là chất khử

Đáp án C

briz15.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp briz15.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện briz15.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.