*

Lý thuyết Hóa 11 bài 5. Rèn luyện axit, bazơ cùng muối. Làm phản ứng điều đình ion vào dung dịch các chất điện li


Lý thuyết Hóa 11 bài bác 5. Rèn luyện axit, bazơ và muối. Bội nghịch ứng trao đổi ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Axit khi tan trong nước phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 bài 5

2. Bazơ lúc tan trong nước phân li ra ion OH−.

3. Hiđroxit lưỡng tính khi tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

4. Phần lớn các muối khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH+) và anion gốc axit.

Nếu gốc axit còn cất hiđro bao gồm tính axit, thì cội đó thường xuyên phân li yếu đuối ra cation H+ và anion cội axit.

5. Tích số ion của nước là

*
 . Một phương pháp gần đúng, hoàn toàn có thể coi quý giá của tích số này là hằng số cả trong hỗn hợp loãng của các chất không giống nhau.

6. Những giá trị cùng pH đặc thù cho các môi trường xung quanh :

- môi trường xung quanh trung tính:

*

- môi trường axit:


*

- môi trường thiên nhiên kiềm:

*

7. Màu sắc của quỳ, phenolphtalein với chất chỉ thị vạn năng trong dung dịch ở những giá trị pH không giống nhau.

8. Phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xẩy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo ra thành ít nhất một trong các chất sau :

- hóa học kết tủa.

- hóa học điện li yếu.

- hóa học khí.

9. Phương trình ion rút gọn đến biết bản chất của làm phản ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li. 

Trong phương trình ion rút gọn, người ta loại bỏ những ion không gia nhập phản ứng, còn phần đông chất kết tủa, điện li yếu, chất khí được không thay đổi dưới dạng phân tử.

Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày 1 6 - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi


Tải về
Tham khảo những bài học tập khác
Loạt bài xích Lớp 11 hay nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải mã miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật*

Đặt thắc mắc