- Chọn bài -Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm cùng hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổBài 27: Nhôm với hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập: tính chất của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập: đặc điểm của nhôm và hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành: đặc thù của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúng

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 12 – bài xích 212: kim loại kiềm thổ góp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm căn cơ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 118 SGK Hóa 12): Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng đột biến điện tích phân tử nhân thì:

A. Bán kính nguyên tử sút dần.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 119

B. Năng lượng ion hóa sút dần.

C. Tính khử giảm dần.

D. Khả năng tính năng với nước bớt dần.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 2 (trang 119 SGK Hóa 12): mang lại dung dịch Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 đang

A. Có kết tủa trắng.

B. Có bọt khí bay ra.

C. Có kết tủa white và bọt bong bóng khí.

D. Không tồn tại hiện tượng gì.

Lời giải:

Đáp án A.

*

Bài 3 (trang 119 SGK Hóa 12): mang lại 2,84 g hỗn hợp CaCO3 với MgCO3 tính năng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm cân nặng của nhị muối( CaCO3 , MgCO3) trong tất cả hổn hợp là :

A. 35,2 % với 64,8%.

B. 70,4% với 29,6%.

C. 85,49% với 14,51%.

D. 17,6% cùng 82,4%.

Lời giải:

Đáp án B.

*

Số mol CO2:

*

Gọi x, y thứu tự là số mol của CaCO3 và MgCO3 trong các thành phần hỗn hợp

Theo bài ra ta bao gồm hệ phương trình:


*

%mNa =

*
= 70,42%

%mK = 100% – 70,42% = 29,58%

Bài 4 (trang 119 SGK Hóa 12): đến 2 kim loại nhóm IIA chức năng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối bột clorua. Kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Be.

B. Mg.

C. Ca.

D. Ba.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi M là sắt kẽm kim loại nhóm II, số mol là x

M + 2HCl → MCl2 + H2

xx(mol)

theo bài ra ta bao gồm hệ pt

*

Vậy M là Ca

Bài 5 (trang 119 SGK Hóa 12): mang đến 2,8 g CaO chức năng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2(đktc) vào dung dịch A.

a) Tính trọng lượng kết tủa thu được.

b) Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được về tối đa là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Số mol CaO là nCaO =

*
= 0,05 (mol)

Số mol CO2 là nCO2 =

*
= 0,075 (mol)

*

nCaCO3 = nCO2 pư = nCa(OH)2 = 0,05 mol

nCO2 dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 (mol)

CaCO3 tạo ra thành 0,05 (mol) bị hòa hợp 0,025 (mol)


*

Số mol CaCO3 còn sót lại 0,05 – 0,025 = 0,025 (mol)

Khối lượng CaCO3 là m = 0,025. 100 = 2,5 (g)

b.Khi nấu nóng dung dịch A

*

Khối lượng kết tủa về tối đa nhận được là m = (0,025 + 0,025).100 = 5g

Bài 6 (trang 119 SGK Hóa 12): Khi mang 14,25g muối bột clorua của một kim loại chỉ tất cả hóa trị II cùng một lượng muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại đó tất cả số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95g . Xác định tên kim loại

Lời giải:

Gọi sắt kẽm kim loại cần search là M, tất cả hóa trị là n

Công thức muối hạt clorua là MCln

Công thức muối nitrat là M(NO3)n. Gồm số mol là x

Theo bài xích ra ta gồm hệ phương trình :

*

Bài 7 (trang 119 SGK Hóa 12): tổng hợp 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 cùng MgCO3 vào nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Xác minh số gam từng muối trong hỗn hợp.

Lời giải:

Gọi x, y theo thứ tự là số mol CaCO3 cùng MgCO3 trong lếu hợp

Số mol CO2 là:


*

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 12): trong một cốc nước tất cả chứa 0,01 mol Na+ , 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3–, 0,02 mol Cl–. Nước trong ly thuộc một số loại nào ?

A. Nước cứng bao gồm tính cứng tạm thời thời.

B. Nước cứng gồm tính cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng bao gồm tính cứng toàn phần.

Lời giải:

Đáp án C.

Xem thêm: Hình Thang Cân Có Tính Chất Gì, Tính Chất Hình Thang Cân, Hình Thang Vuông

Cốc nước trên chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–

⇒ thuộc nước cứng toàn phần (có cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng vĩnh cửu)

Bài 9 (trang 119 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học của làm phản ứng để phân tích và lý giải việc sử dụng Na3PO4 để gia công mềm nước cứng tất cả tính cứng toàn phần.

Lời giải: