Giải bài xích tập trang 6 bài xích 1 đặc điểm hóa học của oxit. Khái quát về việc phân các loại oxit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: gồm có oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể tính năng được với...

Bạn đang xem: Bài tập hoá 9 trang 6


Bài 1 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có mọi oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể công dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) hồ hết oxit công dụng với nước là CaO và SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) rất nhiều oxit công dụng với axit clohiđric là CaO cùng Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) số đông oxit tính năng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có gần như chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho thấy thêm những cặp chất có thể chức năng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất công dụng được cùng nhau là: H2O cùng CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 cùng KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk chất hóa học 9

Từ những chất: canxi oxit, lưu hoàng ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất thích hợp điền vào những sơ đồ phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → canxi hiđroxit

e) can xi oxit + ... → can xi cacbonat

Dùng những công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học của những sơ thứ phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho phần đông oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Nên chọn những chất đã cho chức năng được với

a) Nước, sinh sản thành hỗn hợp axit

b) Nước, sản xuất thành hỗn hợp bazơ

c) hỗn hợp axit, tạo thành thành muối với nước.

d) hỗn hợp bazơ, tạo nên thành muối với nước.

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) phần đông chất tác dụng với nước chế tạo ra thành hỗn hợp axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) các chất tính năng với nước chế tác thành dung dịch bazơ là Na2O cùng CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) hầu hết chất tính năng với dung dịch axit sản xuất thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) hồ hết chất tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành thành muối cùng nước là CO2 cùng SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có tất cả hổn hợp khí CO2 và O2 làm cố kỉnh nào có thể thu được khí O2 từ các thành phần hỗn hợp trên ? trình diễn cách làm và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi qua 1 dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... Khí CO2 bị hấp thụ hết do gồm phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric gồm nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ xác suất của những chất tất cả dung dịch sau thời điểm phản ứng kết thúc.

Xem thêm: Trường Thcs Lê Minh Xuân

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc làm phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau bội nghịch ứng: 0 0,18 0,02

b) hỗn hợp sau làm phản ứng tất cả hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng hỗn hợp = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = 20 - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%