Thì quá khứ dứt tiếp diễn (Past perfect continuous) là trong số những thì cơ bản trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Tổng hợp định hướng và các bài tập về các loại thì này sẽ giúp bạn có nền tảng gốc rễ vững chắc.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*

Hàng triệu trẻ em đã vạc triển kỹ năng ngôn ngữ của chính mình thông qua các ứng dụng học tập của briz15.com

Đăng ký kết ngay sẽ được briz15.com hỗ trợ tư vấn miễn chi phí về sản phẩm và suốt thời gian học đến con.


Lý thuyết về thì vượt khứ ngừng tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Ở phần lý thuyết, bạn cần nắm vững những định nghĩa, công thức, phương pháp dùng cùng một số trong những dấu hiệu nhận ra cơ bạn dạng của thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn. Điều này sẽ giúp đỡ bạn vận dụng tốt để làm bài tập.

Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì?

Thì quá khứ kết thúc tiếp diễn (Past Perfect Continuous) được sử dụng để diễn đạt một sự việc/ hành vi đã với đang xẩy ra trong quá khứ tuy thế nó hoàn thành trước một sự việc/ hành vi khác. Toàn bộ các hành vi đều xong trong vượt khứ.

Công thức thì thừa khứ dứt tiếp diễn

Cấu trúc phổ biến của thì thừa khứ dứt tiếp diễn (Past Perfect Continuous):


S

+

have

+

be

+

động trường đoản cú chính

dùng thì quá khứ đơn

quá khứ phân từ

had

been

hiện tại phân từ


Trong đó:

Động tự phụ trợ trước tiên (have) được liên hợp trong thì thừa khứ đơn, với từ bỏ “had” không cầm cố đổi.

Động từ suport thứ hai (be) được sử dụng thắt chặt và cố định ở dạng vượt khứ phân trường đoản cú “been”.

Động từ bao gồm được dùng thắt chặt và cố định ở dạng hiện tại phân từ bỏ “V_ing”.

Đối với câu đậy định, ta thêm “not” vào sau đụng từ hỗ trợ đầu tiên.

Đối với câu nghi vấn, ta đổi khác chủ ngữ và trợ động từ đầu tiên.

Công thức chi tiết cho 4 nhiều loại câu:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + had + been + V-ing +…

My sister had been crying for 15 minutes before my mother came home.

Phủ định

S + had + not + been + V-ing

He had not been working in the office when the phone rang.

Nghi vấn

Had + S + been + V-ing +… ?

Had you been doing homework before returning home?

Wh - question

Wh - question + had + S + been + V-ing?

tf6tydhj

Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn dùng để làm gì?

Những bí quyết dùng của Past Perfect Continuous:

1. Biểu đạt một hành động xảy ra trước hành vi khác trong quá khứ, mang mục đích nhấn mạnh mẽ tính tiếp diễn.

Ví dụ: Mary had been talking about that before you mentioned it. (Mary đang nói về điều đó trước khi bạn đề cập mang đến nó).

2. Diễn đạt một hành động là nguyên nhân của điều gì đấy xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: Tom failed the final kiểm tra because he hadn’t been attending class. (Tom vẫn trượt bài bác kiểm tra thời điểm cuối kỳ vì anh ấy đang không đi học).

3. Nói đến một hành động diễn ra kéo dài liên tục trước một vấn đề khác trong thừa khứ.

Ví dụ: The couple had been quarreling for 2 hour before their son came back home. (Hai vợ chồng đã ôm đồm nhau 2 giờ trước khi nam nhi về nhà).

4. Diễn tả sự việc xẩy ra để chuẩn bị cho một vấn đề khác.

Ví dụ: My daughter had been practicing for 6 months and was ready for the examination. (Con gái tôi đang tập luyện được 6 tháng và đã sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi).

5. Nói về hành vi nào đó ra mắt kéo dài liên tiếp trước một thời điểm khẳng định trong thừa khứ.

Ví dụ: My father had been walking for 2 hours before 5 pm yesterday. (Cha tôi đã đi dạo trong 2 tiếng đồng hồ trước 5 giờ chiều ngày hôm qua).

6. Nhấn mạnh vấn đề một hành động đã nhằm lại công dụng trong thừa khứ.

Ví dụ: Yesterday morning, she was exhausted because she had been studying for the exam all night. (Sáng hôm qua, cô ấy sẽ kiệt sức vày ôn thi cả đêm).

7. Cần sử dụng trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả một điều không tồn tại thực trong thừa khứ.

Ví dụ: I would have been more confident if I had been preparing better. (Tôi sẽ tự tin hơn giả dụ tôi sẵn sàng tốt hơn).

Dấu hiệu nhận thấy của thì vượt khứ ngừng tiếp diễn

Bạn có thể nhận biết thì vượt khứ ngừng tiếp diễn thông qua một số trong những dấu hiệu bao gồm:

1. Until then (cho đến lúc đó).

Ví dụ: Until then, I had been working. (Cho cho lúc đó, tôi vẫn đang làm việc).

2. By the time (trước lúc, vào thời điểm).

Ví dụ: By the time my mom came home, I had been doing homework. (Vào thời khắc mẹ tôi về nhà, tôi sẽ làm bài xích tập).

3. By + mốc thời gian rõ ràng (từ trước cho đến lúc...).

Ví dụ: By 4pm, she had been watching TV for 5 hours. (Đến 4 tiếng chiều, cô ấy đang xem TV được 5 tiếng).

4. Prior lớn that time (thời điểm trước đó).

Ví dụ: Prior to that time, the government had always been controlling the problem. (Trước thời điểm đó, chính phủ nước nhà luôn kiểm soát điều hành được vấn đề).

Cách chia động từ sinh hoạt thì quá khứ dứt tiếp diễn

Trong cấu tạo thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn, chúng ta còn cần nắm được phương pháp chia trợ cồn từ và rượu cồn từ chính trong câu. Cụ thể là:

Cách kết hợp trợ đụng từ:


STT

Chủ ngữ - Đại tự nhân xưng

Cách chia

1

I, you (Số ít)

had been

2

We, you, they (Số nhiều)

had been

3

He, she, it (Số ít)

had been


Để chia động từ bao gồm ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, bạn hãy thêm đuôi “ing” vào sau cồn từ chính trong câu với các quy tắc sau:


Dạng rượu cồn từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

take => taking

Kết thúc bằng một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

die => dying

Kết thúc bởi 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có 1 âm tiết

Nhân đôi phụ âm cuối và thêm (-ing)

see => seeing

agree => agreeing

Động từ có tương đối nhiều hơn 2 âm tiết với dấu nhận âm rơi vào cảnh âm tiết cuối cùng

Nhân song phụ âm cuối với thêm (-ing)

prefer => preferring


Bài tập thì vượt khứ dứt tiếp diễn CÓ ĐÁP ÁN

Dưới đây là phân loại các dạng bài xích tập về thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn tự cơ phiên bản đến nâng cao để góp bạn dễ ợt ôn tập theo trình độ. Cùng tham khảo bài tập phân tách thì và các câu trắc nghiệm nhé!

Tổng đúng theo 50+ câu phân chia động từ làm việc thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn

I. Chấm dứt các câu sau bằng cách sử dụng thì hiện nay tại xong xuôi dạng tiếp diễn cho những động từ trong ngoặc.

1. I (work) all day, so I didn"t want to go out.

2. She (sleep) for ten hours when I woke her.

3. They (live) in Beijing for three years when he lost his job.

4. When we met, you (work) at that company for six months.

5. We (eat) all day, so we felt a bit ill.

6. He was red in the face because he (run).

7. It (rain) & the road was covered in water.

8. I was really tired because I (study).

9. We (go) out for three years when we got married.

10. It (snow) for three days.

11. Mrs. Sally (teach) English for thirty years before she retired.

12. My grandpa (sleep) for three hours when I woke him up.

13. A young boy (stand) at the door until a policeman arrived.

14. Daniel (not work) for months before he was offered a management position.

15. My father (try) to fix the broken pipe for an hour before we eventually called a plumber.

16. The baby (cry) for fifteen minutes before her mother heard her cry.

17. How long (Dan drive) before he fell asleep & had an accident?

18. How long (you teach) before you were offered this position?

19. They (chat) for over 2 hours.

20. I (wait) there for ages.

21. Brianna (sit) there for đôi mươi minutes before the doctor (call) her name.

22. You (work) there for several years before you (quit) your job.

23. They (jog) for a while before they (get) tired.

24. I (wait) for the bus for 10 minutes when it (arrive).

25. She (want) to rest a bit because she (clean) the whole day.

26. They (decide) lớn break up because they (fight) for a long time.

27. Alex (play) golf for many years before he (retire).

28. Susan (be) hungry because she (fast) the whole day.

29. Peter (drink) too much, so he (have) khổng lồ run to the bathroom a lot.

30. Anna (fail) the exam because she (skip) classes.

31. I (work) on my book for a year when I (publish) it.

32. You (pass) the thử nghiệm because you (study) very well.

33. We (buy) the house after we (save) for many years.

34. The receptionist (accept) the applications for the interview.

35. The delivery boy (not/deliver) the parcel on time at the destination.

36. Ben (nod) always in front of his teacher in his lecture.

37. Thomas friends always (annoy) him in school?

38. They (not/enjoy) much because of their friend’s absence.

39. The stored water (overflow) above the dam in the rainy season.

40. When I saw him, he (beg) near the traffic signal on the highway.

41. She (not/mix) the water in the milk lớn give lớn the customers.

42. Her brother always (protect) her from intruders.

43. They (not/calculate) the overall budget of the buổi tiệc ngọt last night.

44. We (include) another chopper in our artillery.

45. He (suffer) from fever due to the change in the climate?

46. I (change) the freewheel of this machine yesterday.

47. She (not/explain) anything lớn anyone about the incident.

48. John (reject) the job offer of the MNC of Cambridge.

ĐÁP ÁN


1. Had been working

2. Had been sleeping

3. Had been living

4. Had been working

5. Had been eating

6. Had been running

7. Had been raining

8. Had been studying

9. Had been going

10. Had been snowing

11. Had been teaching

12. Had been sleeping

13. Had been standing

14. Had not been working

15. Had been trying

16. Had been crying

17. Had Dan been driving

18. Had you been teaching

19. Had been chatting

20. Had been waiting

21. Had been sitting; called

22. Had been working; quit

23. Had been jogging; got

24. Had been waiting; arrived

25. Wanted; had been cleaning

26. Decided; had been fighting

27. Had been playing; retired

28. Was; had been fasting

29. Had been drinking; had

30. Failed; had been skipping

31. Had been working; published

32. Passed; had been studying

33. Bought; had been saving

34. Had been accepting

35. Hadn’t been delivering

36. Had always been nodding

37. Had ... Always annoying

38. Had not been enjoying

39. Had been overflowing

40. Had been begging

41. Hadn’t been mixing

42. Had always been protecting

43. Hadn’t been calculating

44. Had been including

45. Had he been suffering

46. Had been changing

47. Hadn’t been explaining

48. Had been rejecting


30+ câu bài bác tập trắc nghiệm quá khứ chấm dứt tiếp diễn

II. Chọn lời giải đúng.

1. My dad ________ smoking in the garage.

A. Has

B. Had

C. Had been

2. The printer ________ working well.

A. Had not been

B. Hadn"t

C. Had not

3. Had the players _____ playing by the rules?

A. Been

B. Have

C. Be

4. She ________ expecting the worst.

A. Had

B. "d been

C. Had being

5. Had the teachers ________ before the strike?

A. Been work

B. Working

C. Been working

6. Our pool pump ________ running properly before the storm.

A. Had not have

B. Hadn"t been

C. Hadn"t being

7. My sister’s roommate was upset. She _____ been waiting for an hour.

A. Had

B. Has

C. Have

8. I just heard about the accident. ________ been working all night?

A. Had the driver

B. Had the driving

V. Have the driver

9. We were shocked to lớn see her. ________ been expecting her.

A. We are

B. We have

C. We"d not

10. I finally reached my mom. ________ her all day.

A. I"d been calling

B. I have called

C. I called

11. Bruno và Marcela met at a medical assembly, which Marcela ______ _______ ________ for a long time.

A. Was attending

B. Has been attending

C. Have been attending

D. Had been attending

12. Keyla _______ _________ ________ for two hours before she arrived.

A. Was driving

B. Has been driving

C. Had been driven

D. Had been driving

13. Carlos _________ _________ ___________ all day, so he had a headache.

A. Had worked

B. Was working

C. Has been working

D. Had been working

14. What are the auxiliary verbs of the past perfect continuous tense?

A. Has been

B. Had been

C. Was being

D. Have been

15. What vì chưng we need to địa chỉ to the main verb in the Past perfect continuous tense?

A. -s

B. -ed

C. -er

D. -ing

16. Priscilla _______ _______ information about an accident for two days, when the thief stole her notes.

A. Had gathered

B. Was gathering

C. Had been gathered

D. Had been gathering

17. Timothy _____ ______ _______ networking courses for two years when he was promoted khổng lồ be a coach.

A. Had taken

B. Had been taking

C. Have been taking

D. Could have taken

18. My scores in high school _________ ________ ___________ until I made an effort to study more.

A. Couldn"t be improved

B. Hadn"t been improving

C. Haven"t been improving

D. Wouldn"t have improved

19. Joan"s grandpa was upset. He ... For an hour.

A. Had been waiting

B. Had waited

C. Had been waited

D. Had been wait

20. I just heard about the accident. ... Been working all night?

A. The driver had

B. Had the driver

C. Had the driving

D. Had the driven

21. When we had been doing the tour of the thành phố we .......... Khổng lồ go & eat in a local restaurant.

A. Was deciding

B. Had decided

C. Decided

D. Had been deciding

22. We had been driving for nearly 100 kilometres before we finally .......... A service station we could stop at.

A. Had being found

B. Had found

C. Found

D. Had been finding

23. Mandy was exhausted by the time she went on holiday because she ... Over 55 hours a week.

A. Works

B. Worked

C. Had been working

D. Had worked

24. The flat was lovely và tidy because my flatmate ....

A. Had cleaned

B. Was cleaning

C. Had been cleaning

D. Had been cleaned

25. Paul & Debbie fought over a serious problem. They ... On well for some time.

A. Had been getting

B. Had gotten

C. Had not been getting

D. Had not gotten

26. When you got sick, ... Enough?

A. You had eaten

B. You had been eating

C. Had you eaten

D. Had you been eating

27. The line is busy. Mandy ___________________________ on the phone for hours.

A. Talked

B. Has talked

C. Has been talking

D. Had been talking

28. The house was perfect for him - it was exactly what he ....for.

A. Had been looking

B. Is looking

C. Looks

D. Have been looking

29. James ....medicine for years when he realized he didn"t wan khổng lồ be a doctor.

A. Was studying

B. Studied

C. Has studied

D. Had been studying

30. Once Sally saw me , I .......for 3 hours.

Xem thêm: Cách Chia Đa Thức Cho Đa Thức Toán Lớp 8, Cách Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

A. Had gardened

B. Had been gardening

31. Martha ................. Three miles a day before she broke her leg.

A. Walked

B. Is walking

C. Has been walking

D. Had been walking

ĐÁP ÁN

1. C; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C;

6. B; 7. A; 8. A; 9. C; 10. A;

11. D; 12. D; 13. D; 14. B; 15. D

16. C; 17. B; 18. B; 19. A; 20. B

21. D; 22. D; 23. C; 24. C; 25. A

26. D; 27. C; 28. A; 29. D; 30. B; 31. D

Trên trên đây là tổng thể kiến thức thì vượt khứ dứt tiếp diễn được briz15.com tham mưu bởi những giáo viên giờ Anh chăm môn. Các bạn học hãy xem thêm và thực hành thực tế bài tập hẳn nhiên để cải thiện trình độ của mình nhé!