Bài có đáp án. Thắc mắc và bài xích Trắc nghiệm vật dụng lý 11 bài xích 9: Định công cụ Ôm đối với toàn mạch (P1) . Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, bao gồm phần xem tác dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm định luật ôm cho toàn mạch

Câu 1: Mắc nguồn điện với điện trở $5Omega $ thì hiệu điện rứa giữa hai rất của điện áp nguồn là 5V. Khi mắc nguồn tích điện này với điện trở $2Omega $ thì hiệu điện nỗ lực giữa hai rất của mối cung cấp là 4V. Suất điện đụng và điện trở trong của nguồn điện áp lần lượt là

A. E=6V và $r=1Omega $B. E=4V và $r=1Omega $C. E=6V cùng $r=0,5Omega $D. E=4và $r=0,5Omega $

Câu 2: trong một mạchđiện gồm gồm suấtđiệnđộng E=1,5V, điện trở trong $0,5Omega 4 và mạch ngoài là năng lượng điện trở $2,5Omega $. Cường độ chiếc điện vào mạch là

A. 3AB. 0,6AC. 0,5AD. 2A

Câu 3: hiện tại tượngđoản mạch xảy ra khiđiện trở của

A. Mạch kế bên rất lớnB. Nguồnđiện cực kỳ lớnC. Mạch ngoài bằng 0D. Nguồnđiện bằng 0

Câu 4: cho mạch điện tất cả sơ trang bị như hình vẽ, trong các số ấy nguồn điện tất cả suất điện hễ E=12V và gồm điện trở không đáng kể. Các điện trở $R1=R2=30Omega $; $R3=7,5Omega $. Cường độ chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở R1 là

*

A. 0,4AB. 0,8AC. 1,6AD. 2,0A

Câu 5: mang lại mạch điện kín, mối cung cấp điện bao gồm điện trở bằng 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Năng suất của nguồn điện áp là

A. 90,9%B. 90%C. 98%D. 99%

Câu 6: vào mạch điện kín đáo gồm mối cung cấp điện bao gồm suất điện đụng E, điện trở trong r cùng mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng kỳ lạ đoản mạch thì cường độ loại điện vào mạch I được xác định bằng công thức:

A. $I=fracER$B. I=E.rC. $I=fracrE$D. $I=fracER+r$

Dùng dữ liệu sau để vấn đáp các câu 7, 8, 9, 10

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở các đoạn dây nói. Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω.

*

Câu 7: Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 0,5AB. 1AC. 1,5AD. 2V

Câu 8: Hiệu điện núm hai cực của nguồn tích điện là

A. 5,5VB. 5VC. 4,5VD. 4V

Câu 9: năng suất của nguồn điện là

A. 3WB. 6WC. 9WD. 12W

Câu 10: năng suất của điện áp nguồn là

A. 70%B. 75%C. 80%D. 90%

Câu 11: mang đến mạch điện như hình vẽ, biết R = r. Cường độ loại điện chạy trong mạch là:

*

A. $I=frac2Er$B. $I=fracE3r$C. $I=frac3E2r$D. $I=fracE2r$

Câu 12: cho 1 mạch điện bao gồm một mối cung cấp điện tất cả suất điện cồn 9V, năng lượng điện trở mạch quanh đó $4Omega $, cường độ chiếc điện toàn mạch là 2A. Điện trở trong của nguồn là

A. $0,5Omega $B. $4,5Omega $C. $1Omega $D. $2Omega $

Câu 13: Mạch như hình vẽ, có: E=6V, $R=10Omega $, $r=2Omega $. Hiệu điện thay hai đầu R bằng

*

A. 5VB. 4,5VC. 4VD. 2,5V

Câu 14: Một mạch điện bao gồm một cuộn máy phát điện có suất điện hễ E, năng lượng điện trở trong $r=2Omega $, điện trở mạch bên cạnh $R=6Omega $. Hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu R là U=30V. Suất điện động E bằng

A. 50VB. 45VC. 40VD. 25V

Câu 15: Mạch như hình vẽ: E=6V, $r=1,8Omega $, $R1=3Omega $, $R2=7,2Omega $. Hiệu điện nạm giữa nhì điểm C cùng B bằng

*

A. 5VB. 3,2VC. 4VD. 3,6V

Câu 16: search phát biểu sai

A. Hiện tượng đoản mạch xẩy ra khi năng lượng điện trở của mạch quanh đó rất nhỏB. Suất điện đụng E của mối cung cấp điện luôn luôn có giá bán trị bởi độ bớt điện vậy mạch trong.C. Suất điện cồn E của mối cung cấp điện có giá trị bằng vận tốc giảm thế ở mạch kế bên và mạch trong.D. Điện trở toàn phần của toàn mạch là tổng mức vốn số của điện trở trong cùng điện trở tương đương của mạch ngoài.

Câu 17: Biết E=2,4V; $U_AB=2,1$V; I=2A. Sức nóng lượng toả ra trên R trong 10 phút bằng

*

A. 2520JB. 225JC. 125JD. 25J

Câu 18: Một nguồn điện bao gồm suất điện cồn E với điện trở vào $r=0,6Omega $, hỗ trợ cho điện trở ở ngoại trừ là $R=1,8Omega $

A. 80%B. 90%C. 75%D. 70%

Câu 19: trong một mạch kín gồm nguồn điện tất cả suất điện động E, năng lượng điện trở vào r và mạch ngoài bao gồm điện trở R. Hệ thức đặt ra mối quan hệ giới tính giữa những đại lượng trên với cường độ cái điện I chạy trong mạch là:

A. $I=fracER$B. $I=EsqrtfracER$C. $I=fracER+r$D. $I=fracEr$

Câu 20: Một cỗ nguồn có hai pin giống nhau mắc nối tiếp, từng pin gồm suất điện rượu cồn E, năng lượng điện trở trong $r=1,5Omega $. Mạch ngoài gồm một ampe kế gồm $R_A$=0 mắc tiếp liền với một năng lượng điện trở $R=3Omega $. Biết ampe kế chỉ 3A, suất điện hễ E có giá trị bằng

A. 3VB. 6VC. 9VD. 12V

Câu 21. Đối với mạch điện kín, thì công suất của nguồn tích điện không được xem bằng công thức:

A. $H=fracA_co ichA_nguon.100%$B. $H=fracU_NE.100%$C.

Xem thêm: Top 50 Đề Kiểm Tra Môn Toán Hkii Lớp 2 Năm 2021, 50 Đề Kiểm Tra Môn Toán Hkii Lớp 2

$H=fracR_NR_N+r.100%$D. $H=fracrR_N+r.100%$