Bài tập trắc nghiệm phần loài kiến thức chương 1 hình học lớp 10 khá đa dạng. Bài viết dưới phía trên tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài tập dưới dạng trắc nghiệm để tăng độ hiểu bài cũng giống như thử thách sự gọi bài của các em. Cỗ tài liệu bao gồm các thắc mắc trọng tâm, đặc trưng và cơ bản cho chương 1 hình học 10, những em rất cần phải nắm rõ để áp dụng vào những chương sau.

Bạn đang xem: 90 câu trắc nghiệm chương 1 hình học lớp 10 (vectơ) có đáp án

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài bác tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm định hướng hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là một trong những đoạn thẳng:

A. Bao gồm hướng. B. được đặt theo hướng dương, hướng âm.

C. Có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc điểm trên.

Câu 2. Nhì véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

A. Hai véc tơ bởi nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ thuộc hướng.

D. Hai véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Nhị véctơ đều bằng nhau khi hai véctơ kia có:

A. Thuộc hướng và tất cả độ dài bởi nhau.

B. Tuy nhiên song và có độ dài bởi nhau.

C. Cùng phương và bao gồm độ dài bởi nhau.

D. Thỏa mãn cả ba đặc thù trên.

Câu 4. Ví như hai vectơ đều nhau thì:

A. Thuộc hướng và thuộc độ dài. B. Cùng phương.

C. Cùng hướng. D. Gồm độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào vết (…) sẽ được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược hướng thì …

A. Bằng nhau.

B. Thuộc phương.

C. Cùng độ dài.

D. Cùng điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. Nhị vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ ba thì thuộc phương.

B. Hai vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ bố khác 0 thì cùng phương.

C. Nhì vectơ thuộc phương với một vectơ thứ ba thì thuộc hướng.

D. Nhì vectơ ngược hướng với một vectơ thứ bố thì cùng hướng.

Câu 14. Chọn xác minh đúng.

A. Nhị véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. Nhị véc tơ ngược phía thì có độ lâu năm không bởi nhau.

C. Nhì véc tơ cùng phương và thuộc độ dài thì bằng nhau.

D. Nhì véc tơ cùng hướng và thuộc độ lâu năm thì bởi nhau.

Trắc nghiệm tổng hai véc tơ

Câu 93. đến tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB + cm = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhấn AC với BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhấn AB và AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành dìm AB cùng BC làm cho hai cạnh.

D. Trọng tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhì véc tơ

Câu 9. Cho ba vectơ a b c , và phần đông khác vectơ – không. Trong các số đó hai vectơ a b, cùng hướng, nhì vectơ a c, đối nhau. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A.Hai vectơ b với c thuộc hướng.

B.Hai vectơ b và c ngược hướng.

C.Hai vectơ b và c đối nhau.

D.Hai vectơ b cùng c bởi nhau.

Câu 34. Mang lại tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AC và BC làm hai cạnh.

B. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành nhận AB và AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dấn AB và BC làm cho hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. đến tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn điều kiện MA + MB – MC = 0 thì M phải vừa lòng mệnh đề nào?

A. M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trung tâm tam giác ABC . C. M là điểm sao mang đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M nằm trong trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhị véc tơ với 1 số

Câu 32: mang lại tam giác ABC, tập hợp các điểm M thế nào cho độ dài MA + MB + MC = 6 là:

A.một đường thẳng đi qua trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 6 .

C.đường tròn có tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn bao gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hai vectơ u = (2; 1) cùng v = (1;2) đối nhau.

B. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2)đối nhau.

C. Nhị vectơ u = (2; 1) với v = (2;1)đối nhau.

D. Nhì vectơ u = (1;2) cùng v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Bài Cúng Giao Thừa, Văn Khấn Giao Thừa Trong Nhà Năm 2020, Văn Khấn Giao Thừa Trong Nhà Năm 2022

D. (1;1)

Câu 7: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn những em đã xem và cài xuống tài liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi ý muốn rằng bộ tài liệu này sẽ giúp ích cùng tạo hiệu quả lớn đến việc luyện tập để hiểu thật rõ về chương vectơ này, trên đây mọi là các bài tập cơ bạn dạng và đặc trưng của chương, với cũng là căn cơ cho việc tôi luyện kĩ năng làm các bài tập nâng cao hơn.