Tài liệu bao gồm 65 trang, được soạn bởi thầy giáo trần Đình Cư, bắt tắt lý thuyết, phân nhiều loại và phương pháp giải bài bác tập dãy số, cung cấp số cộng và cung cấp số nhân, giúp học sinh lớp 11 xem thêm khi học chương trình Đại số với Giải tích 11 chương 3 (Toán 11).

Bạn đang xem: Bài tập về dãy số

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.Dạng 1. Minh chứng đẳng thức.Dạng 2. Chứng minh bất đẳng thức.Dạng 3. Chứng tỏ một tính chất.Dạng 4. Một vài bài toán khác.

BÀI 2. DÃY SỐ.Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số.Dạng 2. Tính tăng giảm và bị chặn của dãy số.

BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.Dạng 1. Xác định cấp số cộng, công sai với số hạng của cấp cho số cộng.Dạng 2. Tính tổng các số hạng vào một cung cấp số cộng.Dạng 3. Chứng tỏ một hệ thức trong cấp số cộng.Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp cho số cộng).

BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.

Xem thêm: Mũi Khoan Tường Cho Máy Bắn Vít Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Mũi Khoan Cho Máy Bắn Vít

Dạng 1. Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp cho số nhân.Dạng 2. Tính tổng của cung cấp số nhân.Dạng 3. Những bài toán thực tế.

thiết lập tài liệu
*

Dãy số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân

Tài liệu ôn thi HSG quốc gia môn Toán chủ đề dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh


6 mon Một, 2022Dãy số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cộng và cấp cho số nhân

Các dạng bài bác tập hàng số, cấp cho số cùng và cấp số nhân


1 mon Mười Hai, 2021Dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

Phương pháp quy nạp với các bài toán phổ quát – Nguyễn Mỹ Lệ


2 mon Ba, 2021Dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân

Bài tập cách thức quy nạp toán học, hàng số, cấp cho số cùng và cấp số nhân


27 mon Mười Hai, 2020Dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cộng và cung cấp số nhân

Chuyên đề dãy số, cung cấp số cùng và cung cấp số nhân – Nguyễn Bảo vương vãi


14 mon Mười Một, 2020Dãy số - cung cấp số cộng và cấp cho số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

Dãy số và các bài toán về dãy số


11 tháng Chín, 2020Dãy số - cấp số cộng và cung cấp số nhân, tài liệu HSG Toán THPT, Toán 11
Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân

Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp cho số cộng và cung cấp số nhân


7 mon Tám, 2020Dãy số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

168 câu áp dụng cao dãy số, cấp số cùng và cung cấp số nhân ôn thi trung học phổ thông môn Toán


1 mon Tám, 2020Dãy số - cấp cho số cộng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp số cùng và cấp số nhân

Tổng ôn tập TN trung học phổ thông 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp cho số cùng – cung cấp số nhân


6 tháng Sáu, 2020Dãy số - cung cấp số cộng và cấp số nhân, tổng hợp và xác suất, Toán 11
Dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân

Phương pháp quy hấp thụ toán học – Nguyễn Hữu Điển


22 tháng Năm, 2020Dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân, Toán 11
TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓATìm tìm cho:
BÀI VIẾT MỚI NHẤT