Các bài bác tập chuẩn chỉnh hóa dữ liệu tương quan đến phụ thuộc hàm, tra cứu khóa, khẳng định dạng chuẩn chỉnh của quan hệ tình dục kèm giải mã để chúng ta có xem thêm để xử lý các bài bác toán của những bạn.

Bạn đang xem: Bài tập về phụ thuộc hàm có lời giải


Bài tập 1

Cho một lược vật CDDL quan hệ nam nữ với những thuộc tính $A, B, C, D, E, I$. Trả sử lược đồ gồm các phụ thuộc hàm sau:

$A o D$$AB o E$$BI o E$$CD o I$$E o C$

Tính bao đóng của tập thuộc tính $A, E$


Bài tập 2

Cho lược đồ vật quan hệ $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ cùng các nhờ vào hàm $F = D o A, E o BAH, A o FC, B o FC, H o E, F o G$. Hãy tìm tất cả các khóa của R.


Bài tập 3

Cho tình dục $r(A, B, C)$ gồm có 4 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Tìm ra các dựa vào hàm thỏa mãn nhu cầu bởi quan hệ nêu trên.


Bài tập 4

Cho quan hệ giới tính $r$ có 5 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:

ABCDE
$a_1$$b_1$$c_1$$d_1$$e_1$$u_1$
$a_1$$b_2$$c_2$$d_2$$e_1$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_3$$d_3$$e_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_4$$d_3$$e_1$$u_4$
$a_3$$b_2$$c_5$$d_1$$e_1$$u_5$

Chứng minh các phụ thuộc vào hàm nào dưới đây thỏa mãn hoặc không vừa lòng trong quan hệ nam nữ r:

$A o D$$AB o D$$C o BDE$$E o A$$A o E$

Bài tập 5

Cho tình dục sau: DEPARTMENT(dept_no, dept_name, room_no, phone_no). Cùng với các dựa vào hàm:

dept_no $ o$ dept_namedept_no $ o$ room_nodept_no $ o$ phone_noroom_no $ o$ phone_no

Trả lời các thắc mắc sau:

a/ nếu lọc dept_no làm cho khóa, hãy nêu dạng chuẩn cao nhất mà quan hệ trên đạt được.

b/ Hãy tìm biện pháp chuyển quan hệ giới tính trên về dạng chuẩn 3.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 10 Bài 1 0 Bài 1: Mệnh Đề, Bài 1 Trang 9 Sgk Đại Số 10


Bài tập 6

Cho lược đồ gia dụng quan hệ $R = A, B, C, D, E, F$ với tập dựa vào hàm:

$A o CD$$AB o F$$D o E$

a/ Hãy cho thấy $R$ ở dạng chuẩn cao nhất nào? phân tích và lý giải tại sao?

b/ nếu R không ở dạng chuẩn chỉnh 3 thì nên phân tung $R$ thành những lược đồ gia dụng quan hệ nhỏ đều sinh sống dạng chuẩn 3 (phải nêu rõ quy trình phân tung này).
*

*


Chúng tôi sử dụng tài liệu cookies để nâng cấp trải nghiệm của chúng ta tại trang web, bên cạnh đó không có mục tiêu gì khác. Ví như bạn thường xuyên sử dụng trang web, tức là bạn đồng ý chia sẻ cookies với chúng tôi.Đồng ýChính sách bảo mật