Phương pháp giải bài bác toán vận động ngược chiều

1. Nói lại bí quyết trong việc chuyển động.

Bạn đang xem: Bài toán hai xe đi ngược chiều lớp 8

Gọi gia tốc là v, quãng mặt đường là s, thời hạn là t, ta có công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Phương pháp giải bài bác toán hoạt động ngược chiều căn nguyên cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời gian để nhì xe chạm chán nhau:

t = s : v

- thời khắc hai xe gặp nhau

=Thời điểm xuất hành + thời gian đi đến chỗ chạm chán nhau

- địa điểm hai xe chạm mặt nhau phương pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy giờ đồng hồ biết hai xe xuất phát lúc 8 tiếng 30 phút

b) Chỗ chạm mặt nhau cách thành phố A bao nhiêu km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng gia tốc hai xe là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian nhì xe đi đến chỗ gặp nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ đồng hồ = 2 giờ 30 phút

Vậy hai xe gặp gỡ nhau lúc:

8 giờ trong vòng 30 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ

Chỗ gặp gỡ nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô khởi đầu từ A và B cùng một lúc và đi ngược hướng nhau. Quãng đường AB nhiều năm 162 km. Sau 2 tiếng chúng gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết xe hơi đi tự A bằng 4/5 vận tốc ô sơn đi từ B, điểm chạm mặt nhau cách A bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

Tổng vận tốc hai ô tô là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta có sơ đồ:

*

Giá trị một phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ bỏ A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi từ bỏ B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm gặp mặt nhau biện pháp A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập tự luyện:

Bài 1.Một ô tô đi từ A cho B với tốc độ 54 km/h đồng thời đó một xe vật dụng đi từ B đến A với gia tốc 36 km/h. Sau 2 giờ ô tô và xe cộ máy gặp mặt nhau. Tính quãng con đường AB?

Bài2.Hai ca nô lên đường cùng một lúc, đi ngược hướng nhau trên quãng đường sông nhiều năm 175km với vận tốc 24km/h cùng 26km/h. Hỏi sau từng nào thời gian kể từ thời điểm khởi hành cho lúc nhì ca nô gặp nhau?

i 3.Hai tp A với B cách nhau 135 km. Một xe máy đi trường đoản cú A mang đến B với tốc độ 42 km/h và một xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp điện và xe cộ máy chạm chán nhau? Lúc chạm mặt nhau xe máy phương pháp B từng nào km?

Bài4.Hai ô tô xuất phát từ A với B và một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng mặt đường AB lâu năm 174 km. Sau 2 tiếng đồng hồ chúng chạm chán nhau.

a)Tìm tốc độ của từng ô tô, biết tốc độ đi trường đoản cú A bởi 1,5 lần vận tốc đi trường đoản cú B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai tín đồ khởi hành cùng 1 thời gian từ 1 địa điểm và trở về hai phía trái chiều nhau. Người đi xe sản phẩm có tốc độ 48km/giờ. Bạn đi xe đạp có vận tốc bằng 25% gia tốc người đi xe cộ máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai bạn cách nhau bao nhiêu km?

Bài6.Địađiểm A bí quyết B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai fan ở biện pháp nhau 37,8 km đi lại gặp gỡ nhau với cùng khởi thủy lúc 8 giờ. Người đầu tiên đi bộ với vận tốc 5,6 km/h. Tín đồ thứ nhị đi xe đạp với gia tốc 16 km/h. Hỏi 2 người gặp nhau dịp mấy giờ? Khi gặp gỡ nhau thì người đầu tiên đã đi được từng nào km?

Bài8.Xe thứ nhất đi tự A mang lại B không còn 3 giờ, xe trang bị hai đi từ B về A hết 4 giờ. Sau khi khởi hành và một lúc từ A và B được 2 tiếng đồng hồ thi hai xe biện pháp nhau 5km. Hỏi quãng con đường AB dài từng nào km?

3. Phương thức giải bài bác toán chuyển động ngược chiều xuất xứ không cùng lúc

- Tìm thời gian xe đi trước t1

- tra cứu quãng đường xe thứ nhất đi trước:

s1 = v1 x t1

- search quãng đường còn lại:

s2 = s – s1

- tìm kiếm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian chạm mặt nhau của nhì xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng đường từ A mang lại B dài 91,5km. Một bạn đi xe đạp điện từ A dịp 13 giờ đồng hồ 15 phút mang lại B với gia tốc 12km/giờ. Đến 13 giờ 45 phút, một bạn đi xe thứ từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi nhì người gặp nhau cơ hội mấy giờ và tín đồ đi xe đạp điện đi được bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp điện đi trước xe trang bị là:

13 giờ đồng hồ 45 phút – 13 giờ 15 phút = 30 phút

Đổi: trong vòng 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp đi trước xe vật dụng là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng vận tốc hai xe pháo là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian đồ vật đi mang lại chỗ gặp nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 giờ = 1 giờ đồng hồ 30 phút

Hai người gặp mặt nhau lúc:

13 giờ đồng hồ 45 phút + 1 giờ 1/2 tiếng = 15 tiếng 15 phút

Người đi xe đạp điện đi được số cây là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 giờ 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một fan đi tự A mang đến B hết 10 giờ. Một người đi từ B về A hết 12 giờ. Lúc 6 giờ, fan đi từ bỏ A khởi hành để đi mang lại B. Thời gian 8giờ40 phút tín đồ đi trường đoản cú B xuất hành để trở về A. Hỏi nhị người chạm chán nhau lúc mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ bạn đi tự A đi được: 1/10(quãng con đường AB)

1 giờ tín đồ đi tự B đi được: 1/12(quãng đường AB)

Người đi tự A đi trước số giờ là:

8 giờ 40 phút – 6 giờ = 2 tiếng 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi tự A đi trước fan đi trường đoản cú B quãng con đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng đường AB)

Người đi tự B đi hết số tiếng để đến chỗ gặp mặt nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người gặp nhau lúc:

8 giờ 40 phút + 4 giờ đồng hồ = 12 giờ đồng hồ 40 phút

Đáp số:12 giờ 40 phút.

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1.Lúc 7 tiếng 15 phút sáng một ô tô khởi hành từ bỏ A mang lại B với tốc độ 65 km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 15 phút, một xe xe hơi khác xuất phát từ B về A với gia tốc 70km/giờ. Hỏi nhị xe chạm mặt nhau thời gian mấy giờ? Biết quãng mặt đường AB = 402,5km

Bài 2.Một xe hơi khởi hành tại A lúc 9h đi về B với vận tốc 60km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút ô tô khác khởi hành tại B trở về A với gia tốc 70km/giờ. Hai xe gặp nhau thời điểm 11 giờ 30 phút. Tính quãng mặt đường AB.

Bài 3.Một người đi xe đạp điện từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khời hành lúc 4 tiếng 24 phút. Vào khoảng 6 tiếng 36 phút, một bạn khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi trường đoản cú B to hơn người đi trường đoản cú A là 1km/giờ. Hai người gặp gỡ nhau lúc 11 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng đường AB nhiều năm 158,4 km?

Bài 4.Một tín đồ đi xe đạp từ vị trí A để tới địa điểm B. Người đó khời hành thời điểm 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào thời gian 6 tiếng 36 phút, một fan khác đi xe đạp từ B về A. Gia tốc người đi từ B lớn hơn người đi từ A là 1km/giờ. Nhì người chạm mặt nhau dịp 11 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ tạo sáng một xe hơi khởi hành từ bỏ A đến B với gia tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ trong vòng 30 phút một xe ô tô khác khởi nguồn từ B đến A với vận tốc 75 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau cơ hội mấy giờ đồng hồ ? biết rằng A cách B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ đôi mươi phút một bạn đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới vị trí B. Vào tầm khoảng 9 giờ 5 phút, một bạn khác đi xe lắp thêm từ B về A. Gia tốc người đi từ bỏ B là 30km/giờ, còn tốc độ của fan đi trường đoản cú A là 10km/giờ. Biết quãng đường AB dài 65km. Cho tới khi gặp gỡ nhau, tín đồ đi xe đạp điện đã đi được bao nhiêu km?

Bài 7.

Xem thêm: Từ Bất Khuất Trung Hậu Thuộc Loại Từ, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Ngữ Văn 7 Tiếng Việt Học Kì 1

Một bạn đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới vị trí B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ 20 phút. Vào tầm khoảng 7 tiếng 40 phút, một người khác đi xe đạp điện từ B về A. Vận tốc người đi từ B to hơn người đi tự A là 3km/giờ. Hai người gặp nhau cơ hội 10 giờ. Tính gia tốc của từng người. Biết quãng con đường AB lâu năm 91km.