Khi học tập tiếng Nhật các bạn có chạm mặt khó khăn với những quy tắc trở nên âm không? rất nhiều từ tất cả phát âm bị vươn lên là đổi, không giống với âm của Kanji đã từng có lần học. briz15.com đã nghiên cứu và tổng hợp những quy tắc biến âm trong tiếng Nhật hoàn toàn có thể giúp bạn hiểu và áp dụng dễ dàng. Thuộc briz15.com tò mò nhé!


*

I. TẠI SAO CÓ BIẾN ÂM vào TIẾNG NHẬT?

Bạn có bao giờ thắc mắc “tại sao tiếng Nhật lại đổi mới âm như vậy” không? Mục đích đó là để cho dễ đọc và tránh giảm nói nhầm.

Bạn đang xem: Bảng biến âm tiếng nhật

Ví dụ chữ 賃金 nếu nói nguyên là “chinkin” thì rất khó khăn phát âm còn nói là “chingin” thì dễ dàng phát âm hơn. Những âm đục bao giờ cũng dễ phát âm hơn những âm trong, ví dụ như “sorezore” dễ dàng phát âm hơn “sore sore”.


*

II. MỘT SỐ QUY TẮC BIẾN ÂM vào TIẾNG NHẬT

2.1. Âm đục trong giờ đồng hồ Nhật 「連濁 (れんだく)」

Khi các từ đơn đi tức tốc nhau chế tạo ra thành âm kép thì chữ trước tiên của 1-1 từ thua cuộc thuộc hàng か, さ, た, は sẽ biến thành âm đục.

Cách nhận biết âm đục rất đối chọi giản, âm đục bao gồm cách viết kiểu như với 1-1 từ ban sơ chỉ thêm vệt nháy ký kết hiệu mặt trên.

HàngCác chữ trong hàngÂm đục
か き く け こが ぎ ぐ げ ご
さ し す せ そざ じ ず ぜ ぞ
た ち つ て とだ じ ず で ど
は ひ ふ へ ほば び ぶ べ ぼ

Ví dụ:

日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi

中島 nakashima = nakajima (tên người)

2.2. Những trường thích hợp ngoại lệ không làm cho âm đục

a/ Hán tự, từ nước ngoài lai 「漢語、外来語」

Với Hán tự và từ nước ngoài lai thì âm đục siêu ít lúc xảy ra.

b/ Động tự ghép 「複合動詞」

Ví dụ: 乗る(noru) + 込む (komu) = 乗り込む (norikomu) lên tàu, xe

大勢で一緒に電車に乗り込む。たいせいでいっしょにでんしゃにのりこむ。 Đám đông thuộc chen lên tàu.

c/ quy tắc Lyman 「ライマンの法則」

Quy tắc Lyman: “Trường vừa lòng đã bao gồm âm đục sống từ phía đằng sau thì sẽ không xảy ra vươn lên là âm đục nữa.”

Ví dụ: 「はる(春)」 + 「かぜ(風)」 → はるかぜ (chứ không hẳn là はるがぜ)

Ngoại lệ: 「縄」nawa (dây) +「梯子 」hashigo (thang) =「縄梯子」nawabashigo (thang dây). Tuy nhiên chữ 「梯子 」Hashigo đã tất cả âm đục, nhưng lại vẫn lộ diện biến âm đục khi phối kết hợp từ.

2.3. Chào bán âm đục「半濁音化(はんだくおんか)」

-Là hiện tượng lạ biến âm は thành ぱ. Đó là các âm「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ・ぴゃ・ぴゅ・ぴぇ・ぴょ」. Biểu tượng chấm tròn ” ゜” gắn sát với âm nhạc nửa chừng được gọi là điểm bán giọng nói.

Ví dụ:絶品「ぜつ」+「ひん」=ぜっぴん xuất xắc tác

審判「しん」+「はん」=しんぱん trọng tài

2.4. Biến hóa âm (thay cầm nguyên âm)「転音(母音交替)」

– Là hiện tượng lạ biến âm trong giờ Nhật mà nguyên âm đi sau của từ đứng trước bị chũm đổi.

Ví dụ: 「あめ(雨)ame」(Từ đứng trước) +「かさ(傘)kasa」(Từ đứng sau)=「あまがさ(雨傘)amagasa 」ô bịt mưa(め→ま)

酒樽「さけ」+「たる」=「さかだる」thùng rượu(さ「け」→さ「か」)

2.5. Hòa âm「音便(おんびん)」

– Là hiện tượng kỳ lạ âm trong từ đơn biến hóa thành chữ イ(hòa âm i), ウ (hòa âm u), ッ(xúc âm– tsu nhỏ), ン (âm ん) nhằm từ nghe êm tai hơn.

+ Hòa âm イ: các âm cuối của trường đoản cú 「キ」「ギ」「シ」biến thành âm 「イ」

Ví dụ:「書き」+「て」=「書いて」(き→い)

+ Hòa âm ウ: những âm cuối của các từ như 「く」「ぐ」「ひ」「び」「み」biến thành âm 「ウ」

Trong ngôn từ hiện nay, việc thực hiện thể links 「ございます」「存じます」với tính từ mở ra khá nhiều.

Ví dụ「白く」+「ございます」=「白うございます」(く→う)

+ Hòa âm ッ: Xúc âm xuất hiện thêm khi bao gồm sự phối kết hợp giữa 1 cỗ từ mà bộ phận đi sau chứa các âm 「チ」「い」「リ」 với thể links 「テ」「タ」「タリ」.

Ví dụ:「立ち」+「て」=立って(ち→っ)

+ Hòa âm ン: Âm ん lộ diện khi có sự phối kết hợp giữa 1 từ mà phần tử đi sau chứa các âm「ニ」「ミ」「ビ」với thể links 「デ」「ダ」「ダリ」.

Ví dụ:「死に」+「て」→死んで(に→ん)2.6. Thêm âm vị「音韻添加(おんいんてんか)」

– Là hiện tượng kỳ lạ âm không có nguồn gốc được cấp dưỡng từ.

Ví dụ:

「春(はる)haru」+「雨(あめ)ame」=「春雨harusame(はるさめ)」mưa xuân.(「s」là âm vị new được thêm vào)

2.7. Mất âm vị「音韻脱落(おんいんだつらく)」

– Là hiện tượng lạ âm gốc tất cả sẵn bị bặt tăm khỏi âm phù hợp thành.

Ví dụ:

裸足「裸(はだか)hadaka」+「足(あし)ashi」=「裸足(はだし)hadashi」chân trần(âm「ka」bị đổi mới mất)

2.8. Nối thanh「連声(れんじょう)」

– Là hiện tượng kỳ lạ âm của từ đứng sau chuyển đổi thành âm của mặt hàng な, ま, た. Tạo nên trong trường vừa lòng âm của từ bỏ đứng trước là 「ン」「チ」「ツ」và âm của từ thua cuộc là hàng あ, や, わ.

Ví dụ:

「因(いん)in 」+「縁 (えん) en 」=「因縁 (いんねん) innen」nhân duyên.

「反 (はん) han 」+「応 (おう) ou」=「反応 (はんのう) hannou」phản ứng.

2.9. Một trong những quy tắc biến âm không giống trong tiếng Nhật

a/ mặt hàng か ví như được tiếp nối với 1 âm mặt hàng か tiếp thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không thành kokuki (こくき)

b/ sản phẩm は theo sau chữ つ (tsu) thì つ sẽ biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn sản phẩm は thành sản phẩm ぱ.

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng は đi sau âm lặp (tsu nhỏ) thì hành mặt hàng ぱ.

Ví dụ: つけっぱなし

c/ sản phẩm は đi sau ん (n) thì thành mặt hàng ぱ (phần lớn) hoặc hàng ば (ít hơn).

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

d/ sản phẩm か đi sau ん (n) thì thành mặt hàng が

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

e/ Âm ん (n) trước sản phẩm ぱ xuất xắc ば hay hàng ま thì đang đọc là “m” thay bởi vì “n”.

Ví dụ: がんばって : gambatte

日本橋 (にほんばし): nihombashi

根本 (こんぽん): kompon


III. BIẾN ÂM NÂNG CAO

3.1. Trường phù hợp 1

Nếu âm kana phía cuối cùng của chữ Kanji trước tiên là「つ」, âm kana thứ nhất của chữ Kanji thứ 2 hàng「か/さ/た/は」thì âm 「つ」phải thay đổi âm thành「っ」- tsu nhỏ.

Và hàng「は」cũng cần biến âm thành mặt hàng 「ぱ」.

Ví dụ:

失「しつ」+格「かく」 – 失格「しっかく」 (thi) trượt

発「はつ」+掘「くつ」 – 発掘「はっくつ」 khai quật

喝「かつ」+采「さい」 – 喝采「かっさい」 cổ vũ

達「たつ」+者「しゃ」 – 達者「たっしゃ」 lành nghề

発「はつ」+達「たつ」 – 発達「はったつ」 vạc đạt, phân phát triển

決「けつ」+定「てい」 – 決定「けってい」 quyết định

活「かつ」+発「はつ」 – 活発「かっぱつ」 hoạt bát

立「りつ」+法「ほう」 – 立法「りっぽう」 lập pháp

3.2. Trường thích hợp 2

Nếu âm kana sau cuối của chữ Kanji đầu tiên là「く」, âm kana đầu tiên của chữ Kanji thứ hai là hàng「か」thì 「く」sẽ biến chuyển âm thành âm「っ」- tsu nhỏ.

Ví dụ:

国「こく」+家「か」 – 国家「こっか」 quốc gia

借「しゃく」+金「きん」 – 借金「しゃっきん」 chi phí nợ

学「がく」+区「く」 – 学区「がっく」 khu trường học

特「とく」+権「けん」 – 特権「とっけん」 quánh quyền

各「かく」+国「こく」 – 各国「かっこく」 những nước

3.3. Trường vừa lòng 3

Nếu âm kana ở đầu cuối của chữ Kanji trước tiên là「ん」, âm kana đầu tiên của âm tiết thứ 2 là hàng「は」thì mặt hàng 「は」sẽ vươn lên là âm thành mặt hàng 「ぱ」.

Ví dụ:

心「しん」+配「はい」 – 心配「しんぱい」 lo lắng

満「まん」+腹「ふく」 – 満腹「まんぷく」 no nê

文「ぶん」+法「ほう」 – 文法「ぶんぽう」 ngữ pháp

IV. QUY TẮC PHÁT ÂM ON vào KANJI

4.1. Khi gồm 2 âm bật hơi kết phù hợp với nhau.

(Âm nhảy hơi là các âm bật môi mạnh, đó là những âm ban đầu bằng p, t, k, ch, s, sh).

– Khi bao gồm 2 âm nhảy hơi kết hợp với nhau thì sẽ gửi âm nhảy hơi phía trước thành “っ” – tsu nhỏ.

Ví dụ: 学(がく)+ 校(こう)→ 学校(がっこう) ngôi trường học

4.2. Sau âm bật hơi biến thành “っ”, âm bật hơi mặt hàng は biến thành bán đục.

(âm buôn bán đục sản phẩm は biến thành hàng ぱ)

Ví dụ: 失(しつ)+ 敗(はい)→ 失敗(しっぱい) thất bại

4.3. Đuôi hoàn thành của trường đoản cú Kanji vùng trước là ん

Lúc này, âm Kanji phía sau giả dụ là sản phẩm は sẽ trở thành hàng ぱ, có một số ít cũng trở thành hàng ば.

Ví dụ: 心(しん)+ 配(はい) → 心配(しんぱい) lo lắng

V. QUY TẮC PHÁT ÂM KUN vào KANJI

5.1. Hàng か, さ, た, は

Nếu là từ đơn ban đầu bằng âm nhảy hơi, khi tiếp ngay phía sau tự khác sẽ phát sinh hóa đục.

Ví dụ:

物(もの) + 語り(かたり)→ 物語(ものがたり) truyện cổ tích

鼻(はな) + 血(ち) → 鼻血(はなぢ) ngày tiết mũi

*** Trường thích hợp ngoại lệ

a/ Khi bạn dạng thân âm KUN không tồn tại chứa âm đục, không tạo ra hóa đục.

Ví dụ: 紙屑(かむくず) giấy bỏ

大風(おおかぜ) gió lớn

b/ Động từ bỏ + Động từ, hoặc Động từ bỏ + Tân ngữ không phát sinh hóa đục

Ví dụ: 読み書き(よみかき) đọc với viết

飯炊き(めしたき) nấu nướng

5.2. Từ cuối cùng của Kanji thứ 1 là hàng え

Lúc này sẽ biến thành hàng あ trong từ ghép.

Ví dụ:

雨(あめ) + 水(みず) → 雨水(あまみず) nước mưa

稲(いね) + 光(ひかり) → 稲光(いなびかり) tia chớp, sấm sét

5.3. Hồ hết âm Kun bắt đầu bằng hàng “は”

Khi phối kết hợp thì đang phát sinh sự biến hóa thành âm phân phối đục (半浊音)

Ví dụ: 引っ張る(ひっぱる) kéo dài

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT trong QUY TẮC PHÁT ÂM ON, KUN trong KANJI

6.1. Hiện tượng kỳ lạ liên đục trong phối kết hợp âm ON

– các từ gồm âm ON bước đầu hàng か, さ, た, は ngừng là đuôi う, ん thì gây ra sự hóa đục.

Ví dụ: 平等(びょうどう) bình đẳng

患者(かんじゃ) căn bệnh nhân

– các từ tất cả âm ON bắt đầu hàng は dứt là đuôi つ, ん thì gây ra sự hóa đục thành âm bán đục.

Ví dụ: 出発(しゅっぱつ) xuất phát

何分(なんぷん) mấy phút

6.2. Hiện tượng liên thành trong phối hợp âm ON

Các từ bao gồm âm ON bước đầu là nguyên âm hoàn thành là đuôi ん thì nguyên âm biến đổi âm thành sản phẩm な hoặc sản phẩm ま.

Ví dụ: 反応(はんのう) = 反(はん) + 応(おう) làm phản ứng

6.3. Hiện tượng biến gần âm trong phối hợp âm ON

Các từ gồm âm ON kết thúc hàng き, く, ち, つ lúc đứng trước những từ âm ON bước đầu hàng か, さ, た, は thì tạo nên sự biến hóa gần âm.

Ví dụ: 石膏(せっこう) thạch cao

日記(にっき) nhật ký

一杯(いっぱい) 1 cốc

6.4. Hiện tượng lạ liên đục trong phối kết hợp âm KUN

Những từ ban đầu hàng か, さ, た, は phối hợp phía sau từ không giống thì đang phát sinh sự hóa đục.

Ví dụ: 長話(ながばなし) chuyện vô tận

昔語り(むかしがたり) truyện cổ

Ngoại lệ: các trường thích hợp sau hay không tạo ra hóa đục.

Xem thêm: Giải Phương Trình Lượng Giác Cot3X=0, Cot3X=Tan2X

– Động từ bỏ + Động từ: 差し引く(さしひく) khấu trừ

– quan hệ tình dục đối đẳng: 読み書き(よみかき) đọc cùng viết

– Kết phù hợp với tâm ngữ: 飯炊き(めしたき) thổi nấu nướng

Hãy ghi nhớ thật kỹ càng các quy tắc biến đổi âm trong tiếng Nhật này để rất có thể phát âm chuẩn và giống tín đồ Nhật độc nhất vô nhị nhé. Cũng có không ít ngoại lệ tuy vậy với những quy tắc đổi mới âm cơ bản cũng đã giúp cho bạn học giỏi tiếng Nhật hơn rồi. Học tập càng sâu new càng thấy đều quy tắc trở thành âm này chẳng khó một chút nào đâu. Chúc chúng ta học tiếng Nhật thiệt tốt!

Học tiếng Nhật không thật khó, tuy thế sẽ rắc rối cho những bạn đang chập chững bắt đầu. Tất cả một sự tổng hợp kiến thức và kỹ năng và truyền đạt kinh nghiệm tay nghề từ hầu như giáo viên nhiều kiến thức sẽ giúp bạn huyết kiệm không hề ít thời gian.

Hiện ni briz15.com đang có tương đối nhiều khoá học tiếng Nhật tương xứng với mục đích và từng chuyên môn của bạn. Ví như đang gặp những vấn đề hoặc khó khăn trên con phố tiếng Nhật, đừng ngại chia sẻ và vai trung phong sự cùng với briz15.com nhằm tìm chiến thuật nhé:

TÌM GIẢI PHÁP TẠI ĐÂY

briz15.com hiện nay đang gồm ưu đãi Vòng quay như ý – xoay là trúng với nhiều quà tặng ngay và Voucher ưu đãi giảm giá học tầm giá giá trị. Click vào hình ảnh để xoay ngay bạn nhé!

Bạn có muốn được thử test trình độ chuyên môn miễn phí?

Để lại thông tin dưới đây để được TEST TRÌNH ĐỘTƯ VẤN KHÓA HỌC PHÙ HỢP miễn mức giá nhé !!!