tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Hệ chữ cái A, B, C cùng hệ chữ số La Mã (I, II, III,…) là thắng lợi của người dân cổ

 A. Ấn Độ

 B. Hi Lạp

 C. Bố Tư

 D. Hi Lạp – Rôma


Hệ vần âm A,B,C với chữ số la mã (I,II,III...) là thành tựu của cư dân cổ nào?

A.Ấn Độ C.Hi Lạp

B.Ba bốn D.Rô-Ma.

Bạn đang xem: Bảng chữ cái rô ma

Mn giúp e bài bác này cùng với ạ.E đang nên gấp ạ.


Chữ viết của các non sông cổ đại phương Đông lúc đầu là

A. Chữ tượng hình

B. Chữ tượng ý

C. Chữ tượng thanh.

D. Chữ cái Latinh.


Chữ viết của một tộc người khác ở vn cũng có xuất phát từ chữ Phạn là?

 A. Dân tộc bản địa Khơme

 B. Dân tộc bản địa Mường

 C. Dân tộc bản địa Nùng

 D. Dân tộc bản địa Tày


Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của bản thân mình từ cực kỳ sớm, phổ biến nhất là chữ gì ?

A. Chữ Nho

B. Chữ tượng hình

C. Chữ Phạn.

D. Chữ Hin-đu.


Hãy liên kết địa danh sinh sống cột phía trái với nội dung cân xứng ở côt bên nên về những thành tựu văn hóa của các giang sơn cổ đại phương tây

1. Hi Lạp

2. Rôma

3. Traian

4. Đền Páctênông

5. Đấu trường Côlidê

a) Là khải hoàn môn khét tiếng của Rôma

b) Là công trìn phong cách xây dựng tiêu biểu của Hi Lạp

c) Là dự án công trình kiến trúc mập ú của Rôma

d) Là quê nhà của hệ chữ cái A, B, C cùng hệ chữ số La Mã

e) Là quê nhà của bạn dạng trường ca danh tiếng “Iliát với Ôđixê”

A. 1 – e; 2 – d; 3 – a; 4 – b; 5 – c.

 B. 1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – d; 5 – a.

 C. 1 – d; 2 – e; 3 – a; 4 – c; 5 – b.

 D. 1 – e; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – d.


Lớp 10 lịch sử vẻ vang
1
0

Hệ thống vần âm Tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) mà họ đang sử dụng hiện nay thuộc

 A. Chữ tượng hình

 B. Chữ tượng ý

 C. Hệ chữ cái A, B, C

 D. Chữ Việt cổ


Lớp 10 lịch sử
1
0

Hệ thống chữ cái Tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) mà bọn họ đang sử dụng bây giờ là

A. Chữ tượng hình

B. Chữ tượng ý

C. Chữ tượng thanh

D. Chữ Việt cổ


Lớp 10 lịch sử
1
0

Từ đầu vậy kỉ VII khối hệ thống chữ viết của fan Khơ-me được xuất hiện trên đại lý nào?

A. Chữ Hán.

B. chữ Phạn.

C. Chữ Nôm.

Xem thêm: Cảnh Sát Hình Sự Từ Đen Đến Trắng - Tập 1, Cảnh Sát Hình Sự Từ Đen Đến Trắng

D. Chữ Pali.


Lớp 10 lịch sử
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)