Câu hỏi: Bảng tuần hoàn tất cả bao nhiêu đội A? nhóm A gồm những khối nhân tố nào?

Trả lời:

- Bảng tuần hoàn gồm 8 team A trường đoản cú IA mang lại VIIIA.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn có mấy nhóm

- những nguyên tố nhóm A tất cả nguyên tố s với nguyên tố p:

+ yếu tố s: đội IA với nhóm IIA với He. 

+ yếu tắc p: từ đội IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

Hãy cùng Top giải thuật tìm hiểu cụ thể hơn về những nguyên tố đội A để gia công rõ câu hỏi trên nhé!

I nhóm nguyên tố

1. Định nghĩa

- team nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, vì thế có đặc thù hóa học tương tự nhau cùng được bố trí thành một cột.

2. Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 đội A (đánh số tự IA mang lại VIIIA) cùng 8 nhóm B (đánh số tự IB mang đến VIIIB). Từng nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB có 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố vào cùng một tổ có số electron hóa trị đều nhau và thông qua số thứ tự của nhóm (trừ nhì cột cuối của nhóm VIIIB).

* nhóm A:

- nhóm A có 8 team từ IA mang lại VIIIA.

- các nguyên tố đội A có nguyên tố s và nguyên tố p:

+ nguyên tố s: nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ nguyên tố p: nhóm IIIA đến VIIIA (trừ He).

- STT đội = Số e phần ngoài cùng = Số e hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của group A:

⟶nsanpb

⟶ĐK:1≤a≤2;0≤b≤6

+ Số thiết bị tự của group A=a+b

⟶ trường hợp a+b≤3 ⇒ Kim loại

⟶ nếu 5≤a+b≤7 ⇒ Phi kim

⟶ trường hợp a+b=8 ⇒ Khí hiếm

+ Ví dụ:

⟶Na(Z=11):1s22s22p63s1⇒IA

⟶O(Z=8):1s22s22p4⇒VIA

*

II. Bài tập vận dụng


Bài 1 Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron không tính cùng có số electron tối đa là

A. 3. 

B. 10

C. 8. 

D. 20

Lời giải:

Đáp án đúng là C, lớp electron bên cạnh cùng bao gồm tối đa 8 electron.

 Bài 2: Tổng số hạt cơ phiên bản (proton, nơtron, electron) trong ion M+ là 57. Trong bảng tuần trả M nằm ở

A. Chu kì 4, đội IA. 

B. Chu kì 3, đội IA.

C. Chu kì 4, đội IIA. 


D. Chu kì 3, team IIA

Lời giải:

Ta có: phường + E + N -1 = 57 ↔ 2P + N = 58 ↔ N = 58 – 2P (1)

Mặt không giống ta tất cả công thức : 1 ≤ N/P ≤ 1,5(2)

Thay (1) vào (2) ta có : P ≤ 58 – 2P ≤ 1,5P ↔ 16,57 ≤ P ≤ 19,33

P bao gồm 3 cực hiếm 17, 18, 19

P = 17 : cấu hình e thu gọn 2/8/7 → loại

P = 18 : thông số kỹ thuật e thu gọn gàng 2/8/8 → loại

P = 19 : thông số kỹ thuật e thu gọn gàng 2/8/8/1 → chu kì 4 nhóm IA → chọn Đáp án A.

Xem thêm: Công Thức Tính Modun - Đầy Đủ Lý Thuyết Và Bài Tập Số Phức Modun

Bài 3: Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa hoc, trừ chu kì 1 những chu kì đều bắt đầu bảng

A. Nhân tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một trong phi kim điển hình và kết thúc là một kí hiếm

B. Thành phần kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình

C. Yếu tố phi kim, cuối chu kì là 1 phi kim điển hình và hoàn thành là một khí hiếm

D. Yếu tắc phi kim điển hình và dứt là một phi kim điển hình

Lời giải:

Đáp án A

Bài 4: Nguyên tử của nguyên tố X ráng tổng số những hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A Lời giải:

Theo đề bài xích ta có : 2Z + N = 40

N ≥ Z . Do vậy ta tất cả : 3Z ≥40, do đó Z ≤ 40/3 = 13,3 (1)

Măt không giống : N/Z ≤ 1,5 → N ≤ 1,5Z

Từ đó ta tất cả : 2Z + N ≤ 2Z + 1,5Z; 40 ≤3,5Z

→ Z ≥ 40/3,5 = 11,4 (2)

Tổ vừa lòng (1) cùng (2) ta bao gồm : 11,4 ≤ Z ≤13,3 cơ mà z nguyên. Vậy Z= 12 cùng Z = 13.

Nếu Z = 12 thì N = 16 với A = 28 (trái với đề bài A Bài 5: 

a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, từng chu kì bao gồm bao nhiêu yếu tắc ?

b) Chu kì 4, chu kì 5, từng chu kì gồm bao nhiêu thành phần ?

c) Chu kì 6 có bao nhiêu nguyên tố ?

d) những chu kì làm sao là các chu kì nhỏ (ngắn) ? các chu kì làm sao là những chu kì khủng (dài) ?