*

Tính chất hóa học của Bari hidroxit (Ba(OH)2) - điều chế, ứng dụng, cách nhận biết, tính chất vật lí


Với Tính chất hóa học của Bari hidroxit Ba(OH)2 sẽ trình bày chi tiết, đầy đủ tính chất hóa học của Bari hidroxit Ba(OH)2, tính chất vật lí, cách điều chế, cách nhận biết và ứng dụng của Bari hidroxit Ba(OH)2. Hi vọng với bài học này học sinh sẽ nắm vững được kiến thức trọng tâm về Tính chất hóa học của Bari hidroxit Ba(OH)2.

Bạn đang xem: Baoh2 là gì


Tính chất của Bari hidroxit Ba(OH)2

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Bari hiđroxit là hợp chất hóa học với công thức hóa học Ba(OH)2. Được biết đến với tên baryta, là một trong những hợp chất chính của bari.

- Công thức phân tử: Ba(OH)2

- Công thức cấu tạo: HO-Ba-OH

II. Tính chất hóa học

- Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2+ 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2...

Ba(OH)2+ SO2→ BaSO3+ H2O

Ba(OH)2+ 2SO2→ Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2→ (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5+ Ba(OH)2→ (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2+ CuCl2→ BaCl2+ Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn...):

Ba(OH)2+ 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2+ 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3→ Ba(AlO2)2+ 4H2O

Ba(OH)2+ Al2O3→ Ba(AlO2)2+ H2

*

III. Tính chất vật lí & nhận biết

- Tính chất vật lý:Là chất rắn, có màu trắng, tan tốt trong nước, dễ hút ẩm.

Xem thêm: Các Chuyên Đề Cực Trị Hình Học 8, Chuyên Đề : Các Bài Toán Cực Trị Hình Học 8

- Nhận biết:Dung dịch Ba(OH)2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh hoặc làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng do có tính bazo

IV. Điều chế

Bari hidroxit có thể được điều chế bằng cách hòa tan bari oxit (BaO) trong nước:

BaO + H2O → Ba(OH)2

V. Ứng dụng

- Về mặt công nghiệp, bari hidroxit được sử dụng làm tiền thân cho các hợp chất bari khác. Bari hiđroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nước và loại bỏ sunfat từ các sản phẩm khác nhau. Ứng dụng này khai thác độ tan rất thấp của bari sunfat. Ứng dụng công nghiệp này cũng được áp dụng cho phòng thí nghiệm.