Quy tắc Zai-xep : nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với h ở nguyên tử C bậc cao hơn ở bên cạnh để tạo thành thành links C=C 


Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự thay đổi của đồ vật chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được call là "khoa học trung tâm" vày nó là mong nối những ngành khoa học tự nhiên khác như thiết bị lý học, địa chất học với sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm hai ở cung cấp trung học phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp phải học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe nhiều đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi đôi khi thật là sợ, hoang mang lo lắng nhưng những em hãy từ bỏ tin với tìm dần dần điều mà bạn thích là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng thích hợp mã bớt giá