*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp hóa học nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho những chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: C4h8 có bao nhiêu công thức cấu tạo

Số chất bao gồm đồng phân hình học là


Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); đều chất làm sao là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, trọng lượng phân tử của Z vội vàng 2 lần cân nặng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon cơ mà phân tử tất cả chứa 1 liên kết đôi C=C.

(2) những hiđrocacbon gồm công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở gồm CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở bao gồm chứa 1 links đôi C=C, còn sót lại là links đơn.

Những tuyên bố đúng là


Cho hình vẽ biểu lộ thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X.

Xem thêm: Công Của Lực Điện Trường Phụ Thuộc Vào Vị Trí Điểm Đầu Và Điểm

*

X hoàn toàn có thể chứa


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.