*

*

Bài 12: Công suất điện

Bài C6 (trang 36 SGK Vật Lý 9)

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W

- Tính cường độ mẫu điện qua trơn đèn cùng điện trở của nó khi đèn sáng sủa bình thường

- gồm thể sử dụng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được xuất xắc không? bởi vì sao?

Lời giải:

- khi đèn sáng sủa bình thường ta có công suất tiêu thụ (P) của đèn bằng công suất định mức 75W: p. = UI = 75W

⇒ Cường độ cái điện qua trơn đèn là:

*

⇒ Điện trở khi đèn sáng bình thường là:

*

- gồm thể dùng cầu trì loại 0,5A mang lại bóng đèn này vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường cùng sẽ tự động ngắt mạch khi đoản mạch.