Một nhẵn đèn gồm ghi 220V - 75W được thắp sáng tiếp tục với hiệu điện núm 220V trong 4 giờ. Tính lượng điện năng mà đèn điện này áp dụng và số đếm của công tơ trong trường hòa hợp này.

Bạn đang xem: C7 trang 39 vật lý 9


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Tóm tắt:

Bóng đèn 220V – 75W

U = 220V

t = 4h

A = ? (J) và A = ? (kWh)

Lời giải:

Vì đèn điện được áp dụng với hiệu điện nắm đúng bằng hiệu điện thay định nấc nên công suất đèn tiêu thụ cũng chính bằng năng suất định mức.

Lượng năng lượng điện năng mà bóng đèn này áp dụng là:

(A = Pt = 75.4.3600 = 1080000 J)

Hoặc ta rất có thể tính theo đơn vị chức năng kWh: (A = Pt =75.4 = 300Wh=0,3 kWh).

Vậy số đếm của công tơ vào trường thích hợp này là (0,3) số.

Xem thêm: Trong Khoảng Thời Gian T/4 Quãng Đường Lớn Nhất, Mà Chất Điểm Có Thể Đi Được Là

briz15.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp briz15.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện briz15.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.