B đúng vày $Cl - Cl,,,;,,,O = C = O,,,;,,,CH equiv CH$ là phân tử ko phân cực.

Bạn đang xem: Các chất mà phân tử không phân cực là

Chú ý: liên kết C = O, C – H là links cộng hóa trị phân cực.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành ngôn từ sau : “Số oxi hoá của một yếu tắc trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu trả định rằng liên kết giữa những nguyên tử vào phân tử là ...(2)….”.


Hoàn thành nội dung sau : “Các ……….... Thường xuyên tan những trong nước. Lúc nóng chảy với khi hoà chảy trong nước, chúng dẫn điện, còn sinh hoạt trạng thái rắn thì ko dẫn điện”.


Cho dãy những chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy nhưng phân tử chỉ chứa link cộng hóa trị không cực là


Cho quý giá độ âm điện của những nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); mãng cầu (0,93). Hợp hóa học nào sau đó là hợp hóa học ion?


Nguyên tử của yếu tắc X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nhân tố Y có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Link hoá học giữa nguyên tử X cùng nguyên tử Y thuộc một số loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, yếu tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở team VA. Bí quyết của hợp hóa học tạo thành từ 2 yếu tắc trên có dạng là


Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), tổng cộng electron vào XY là 20. Biết trong hầu hết hợp chất, Y chỉ có một mức thoái hóa duy nhất. Công thức XY là


Nguyên tử X có 20 proton cùng nguyên tử Y gồm 17 electron. Công thức phân tử và thực chất liên kết của hợp chất hình thành giữa X và Y có thể là


Cho những nhận định sau:

(1) liên kết ion được hình thành bởi vì lực hút tĩnh điện giữa những ion với điện tích trái dấu.

(2) các hợp hóa học cộng hóa trị phân rất thường tan những trong nước.

(3) Hóa trị của những nguyên tố vào hợp hóa học cộng hóa trị được gọi là năng lượng điện hóa trị của nguyên tố đó.

(4) links trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại link cộng hóa trị ko phân cực.

(5) khi hình thành liên kết cộng hóa trị, những nguyên tử có thể góp chung 1, 2 hoặc 3 electron để ra đời 1,2 hoặc 3 cặp electron sử dụng chung.

Xem thêm: Pt Là Kim Loại Gì ? Cấu Tạo Và Tính Chất Của Platin

Số thừa nhận định đúng là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.