briz15.com: Qua bài Công thức tính: Hình Nón & bài tập tham khảo cùng tổng thích hợp lại các kiến thức về hình nón và chỉ dẫn lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Các công thức hình nón


I. HÌNH NÓN LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, lúc xoay một tam giác vuông xung quanh trục của nó (một cạnh góc vuông) một vòng ta được hình tròn trụ nón.

Ví dụ: Hình nón.


*

*

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón bằng tích pi nửa đường kính mặt cầu đáy với độ dài mặt đường sinh khối nón, như sau:

(S_xq=pi rl)

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung xung quanh hình nón.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu đáy.h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.l: độ dài con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón bởi tổng diện tích xung quanh và ăn diện tích đáy khối nón, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=pi rl+pi r^2)

Trong đó:

S: diện tích s toàn phần hình nón.r: độ dài nửa đường kính mặt mong đáy.h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.l: độ dài mặt đường sinh của hình nón.

III. THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Công thức tính thể tích hình nón bằng 1/3 pi độ cao hình nón với bình phương nửa đường kính mặt mong đáy, như sau:

(V=dfracpi r^2 h3)

Trong đó:

V: thể tích hình nón.r: độ dài bán kính mặt ước đáy.h: độ dài chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón.

Xem thêm: Đơn Vị Của Hiệu Điện Thế Là Gì? Công Thức Tính, Đơn Vị Đo Công Thức Tính, Đơn Vị Đo

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích toàn phần của hình nón biết nửa đường kính mặt cầu đáy nhiều năm 3m và độ dài độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón là 4m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng công thức Pitago, con đường sinh của hình nón là:

(l=sqrtr^2+h^2=sqrt3^2+4^2=5(m))

Áp dụng phương pháp tính thể tích của hình nón, ta có thể tích của hình nón đã cho là:

(V=dfracpi r^2 h3=dfracpi .3^2 .43=12pi (m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích s toàn phần hình nón, ta có diện tích toàn phần hình nón đã mang lại là: