+Số mol khí tăng lên: ntăng = x = nAnkan pư = nhh Ankan chế tạo ra thành = nhh Anken chế tác thành

+ Đối với dạng bài xích cho khối lượng trung bình

*

* lưu lại ý:

+Trong bội phản ứng tách của C3H8 và C4H10, số mol thành phầm sinh ra gấp rất nhiều lần số mol ankan phản ứng.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập ankan

+ Đối với các ankan có>5Ctrở lên do những ankan chế tạo ra ra hoàn toàn có thể cracking tiếp phải số mol lếu hợp sản phẩm sau phản nghịch ứng luôn≥ 2lần số mol ankan bội nghịch ứng.

4. Dạng 4: phản bội ứng oxi hóa ankan

CnH2n+2+ (3n/2+1/2)O2

*
nCO2 + (n+1)H2O

- Đốt cháy hidrocacbon A thu được

*
n_CO_2" />

- Trong làm phản ứng đốt cháy:

*

- Đốt cháy ankan tỉ lệnCO2nH2Otăng lên lúc số C tăng.

5. Vận dụng:

VD1: Số đồng phân ứng với những công thức C6H14là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Lời giải:

Số đồng phân 26-4 + 1 = 5 giải đáp C.

VD2: tên thường gọi của chất tất cả cấu tạo: CH3CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3là

A. 2-etyl-3,3-đimetylpentan B. 3,3-đimetyl-2-etylpentan

C. 3,3,2-đimetyletylpentan D. 3,3,4-trimetylhexan

Lời giải:Đánh số mạch C như sau:

*

Đáp án D.

VD3: Clo hóa ankan X nhận được dẫn xuất monoclo tất cả chứa 55,04% clo về khối lượng. Ankan X bao gồm CTPT là

A. CH4 B. C2H5 C. C3H8 D. C4H10

Lời giải:

CnH2n+2+ Cl2→ asCnH2n+1Cl+HCl

%Cl =

*
= 55,04%⇒ n = 2. Đáp án B.

VD4:Cracking 8,8gam propan thu được hỗn hợp khí A tất cả H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan không bị cracking. Biết H% = 90% . Trọng lượng phân tử TB của A là

A. 39,6 B. 23,16 C. 2,135 D.

Xem thêm: Đề Thi Thử Toán Lớp 7 Học Kì 2 Toán 7 Năm 2021, Top 4 Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021

3,96

Lời giải:

Theo ĐBTKL: mA = mpropan = 8,8 gam

*
ban đầu = 8,8:44 = 0,2mol ⇒
*
pư = 0,2.90% = 0,18mol

*
dư = 0,02mol

Vậy sau phản nghịch ứng số mol khí sản xuất thành = 0,18.2 + 0,02 = 0,38 mol

⇒ MA = 8,8 : 0,38= 23,16

⇒Đáp ánB.

VD5:Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 cùng 0,132 mol H2O. Lúc X chức năng với khí clo nhận được 4 sản phẩm monoclo. Tên thường gọi của X là