Xin giữ hộ đến những em học sinh lớp 9 các dạng bài tập chuyên đề kim loại môn chất hóa học 9 năm 2019-2020 được Học247 xem thêm thông tin và chọn lọc dưới đây, tài liệu được biên soạn nhằm giúp những em củng cố kỹ năng và kiến thức và rèn luyện khả năng ôn tập môn Hóa học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về kim loại lớp 9


CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI MÔN HÓA HỌC 9

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI

*

1. 3Fe + 2O2 →Fe3O4

2. 2Fe + 3Cl2 →2FeCl3

3. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2­

4. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP.

a. Nhiệt luyện kim

* Đối với những kim các loại trung bình cùng yếu: khử những oxit kim loại bằng H2,C,CO, Al …

Ví dụ: CuO + H2→ Cu + H2O ­

* Đối với các kim các loại mạnh: năng lượng điện phân rét chảy muối bột clorua

Ví dụ: 2NaCl→ 2Na + Cl2 ­

b. Thuỷ luyện kim: điều chế những kim các loại không tung trong nước

* sắt kẽm kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn thoát ra khỏi dd muối

Ví dụ: sắt + CuSO4→ FeSO4 + Cu

* Điện phân dd muối của sắt kẽm kim loại trung bình với yếu:

Ví dụ: FeCl2 →Fe + Cl2 ­

c. Điện phân oxit kim loại mạnh :

Ví dụ: 2Al2O3 →4Al + 3O2 ­

d. Nhiệt phân muối bột của sắt kẽm kim loại yếu rộng Cu:

Ví dụ: 2AgNO3→ 2Ag + O2 ­ + 2NO2 ­

3. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

(Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng)

Ý nghĩa:

*

Chú ý:

- các kim nhiều loại đứng trước Mg làm phản ứng cùng với nước ở nhiệt độ thường sinh sản thành dd Kiềm với giải phóng khí Hidro.

- Trừ Au và Pt, những kim một số loại khác đều có thể tính năng với HNO3 và H2SO4 đặc nhưng mà không giải hòa Hidro.

4. SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ SẮT

* Giống:

- Đều có các tính chất chung của kim loại.

- Đều không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội

* Khác:

Tính chất

Al (NTK = 27)

Fe (NTK = 56)

Tính chất

vật lý

- sắt kẽm kim loại màu trắng, bao gồm ánh kim, nhẹ, dẫn năng lượng điện nhiệt tốt.

- t0nc = 6600C

- Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo.

- Kim loại white color xám, tất cả ánh kim, dẫn điện nhiệt kém hơn Nhôm.

- t0nc = 15390C

- Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn.

Tác dụng với

phi kim

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Al + 3S →Al2S3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + S →FeS

Tác dụng với

axit

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với

dd muối

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Tác dụng với

dd Kiềm

2Al + 2NaOH + H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

Không bội phản ứng

Hợp chất

- Al2O3 có tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3+ 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

- Al(OH)3 kết tủa dạng keo, là hợp chất lưỡng tính

- FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 các là những oxit bazơ

- Fe(OH)2 white color xanh

- Fe(OH)3 gray clolor đỏ

Kết luận

- Nhôm là kim loại lưỡng tính, tất cả thể công dụng với cả dd Axit cùng dd Kiềm. Trong các phản ứng hoá học, Nhôm biểu thị hoá trị III

- Sắt biểu lộ 2 hoá trị: II, III

+ chức năng với axit thông thường, cùng với phi kim yếu, cùng với dd muối: II

+ tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dd HNO3, với phi kim mạnh: III

GANG – THÉP

Gang

Thép

Đ/N

- Gang là hợp kim của sắt với Cacbon và 1 số ít nguyên tố khác như Mn, Si, S… (%C=2¸5%)

- Thép là kim loại tổng hợp của sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố không giống (%C2

CO2 + C → 2CO

3CO + Fe2O3 →2Fe + 3CO2

4CO + Fe3O4 →3Fe + 4CO2

CaO + SiO2 →CaSiO3

2Fe + O2 → 2FeO

FeO + C → fe + CO

FeO + Mn →Fe + MnO

2FeO + tê mê →2Fe + SiO2

Tính chất

Cứng, giòn

Cứng, lũ hồi…

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1:Tính chất của kim loại

Bài 1:Tính hóa học vật lý làm sao là đặc trưng của kim loại.

Hướng dẫn:

Tính chất vật lý đặc thù của kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn sức nóng và tất cả ánh kim

Bài 2:Dung dịch ZnCl2có lẫn CuCl2. Sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây dùng có tác dụng sạch dung dịch ZnCl2: Ba, Cu, Mg, Zn.

Hướng dẫn:

Dung dịch ZnCl2có lẫn CuCl2. Kim loại dùng làm sạch dung dịch ZnCl­2là: Zn.

Do tất cả phản ứng Zn + CuCl2→ ZnCl2+ Cu

Lọc kết tủa ta thu được dd ZnCl2tinh khiết

Dạng 2: nhận ra kim một số loại và hợp hóa học của kim loại

Dựa vào đặc điểm hoá học và những dấu hiệu phân biệt các hóa học (kết tủa, khí, đổi màu dung dịch…) đã có học để thực hiện nhận biết.

- bước 1: Trích mẫu thử (có thể tiến công số các ống nghiệm nhằm tiện theo dõi).

- bước 2: lựa chọn thuốc demo để nhận biết (tuỳ theo yêu mong của đề bài: thuốc test tuỳ chọn, hạn chế hay là không dùng thuốc thử nào khác).

- bước 3: cho thuốc test vào mẫu, trình bày hiện tượng quan liêu sát, rút ra kết luận đã nhận ra hoá chất nào.

- cách 4: Viết phương trình phản ứng minh hoạ.

Chú ý:Để giải dạng bài xích tập này ta cần:

+ Dựa vào color của các dung dịch.

+ các phản ứng hóa học sệt trưng của những hóa chất yêu cầu nhận biết.

+ Lập bảng để nhận biết.

Bài 1:Có 8 hỗn hợp chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình diễn phương án sáng tỏ 8 dung dịch nói trên.

Hướng dẫn:

Thuốc demo để riêng biệt là: dd BaCl2, dd NaOH. Biện pháp làm như sau:

- Trích mẫu thử với đánh số lắp thêm tự.

- đến dd BaCl2vào 8 dung dịch vẫn thấy sống 4 dung dịch gồm kết tủa là: Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4(nhóm A) còn 4 dung dịch không có hiện tượng gì là: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2(nhóm B).

- trong mỗi nhóm A, B phần đa dùng dd NaOH nhằm thử:

+ nhận thấy Na2SO4và NaNO3không có hiện tượng lạ gì

+ nhận thấy CuSO4và Cu(NO3)2tạo kết tủa màu xanh:

CuSO4+ 2NaOH → Cu(OH)2↓ (Xanh) + Na2SO4

Nhận ra MgSO4và Mg(NO3)2tạo kết tủa color trắng:

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ (Trắng) + 2NaNO3

+ phân biệt FeSO4và Fe(NO3)2tạo kết tủa white color hơi xanh, sau đó một cơ hội kết tủa sẽ chuyển thành màu nâu đỏ

FeSO4+ 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O → 4Fe(OH)3↓ (nâu đỏ)

Bài 2:Nhận biết các chất trong những cặp dưới đây chỉ bằng dung dịch HCl

a) 4 hỗn hợp : MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl

b) 4 hóa học rắn : NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4

Hướng dẫn:

a) Xét kỹ năng phản ứng của 4 chất, cảm nhận chỉ tất cả MgSO4tạo được kết tủa với 2 hỗn hợp khác:

MgSO4+ 2NaOH → Mg(OH)2↓ + Na2SO4

MgSO4+ BaCl2→ BaSO4↓ + MgCl2

Suy ra dung dịch còn lại không kết tủa là NaCl.

- sử dụng axit HCl tổ hợp 2 kết tủa thấy kết tủa ko tan là BaSO4→ nhận ra BaCl2, kết tủa tan là Mg(OH)2+ 2HCl → MgCl2+ 2H2O thì nhận thấy NaOH

b) hài hòa 4 chất rắn bằng dung dịch HCl cảm nhận BaSO4không tan, NaCl tan mà không có khí cất cánh ra. Còn:

Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

BaCO3+ 2HCl → BaCl2+ CO2↑ + H2O

- Thả theo thứ tự 2 chất rắn Na2CO3, BaCO3vào 2 hỗn hợp vừa tạo nên → sẽ phân biệt Na2CO3có kết tủa: Na2CO3+ BaCl2→ BaCO3↓ + 2NaCl

→ sót lại là BaCO3.

Dạng 3: Tách, tinh chế sắt kẽm kim loại và hợp chất của kim loại

Nguyên tắc:

- bước 1. Chọn chất X chỉ tác dụng với A (mà không công dụng với B) để đưa A thành dạng A1kết tủa, cất cánh hơi, hoặc hòa tan; bóc tách ra ngoài B (bằng giải pháp lọc hoặc trường đoản cú tách).

- cách 2. Điều chế lại hóa học A từ chất A1

Bài 1:Nêu phương pháp tách bóc hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO sinh sống thể rắn thành những chất nguyên chất.

Hướng dẫn:

- đầu tiên ta vẫn khử các oxit sắt kẽm kim loại trên bằng hiđro ở ánh sáng cao (chỉ bao gồm oxit kim loại đứng sau nhôm bắt đầu bị khử)

+ Ta có phản ứng khử như sau: CuO + H2→ Cu + H2O;

Fe2O3+ 3H2→ 2Fe + 3H2O

+ còn sót lại MgO không biến thành khử. Tiếp nối ta cho những chất thu được công dụng với axit HCl thì Cu không phản ứng và bị lão hóa ở ngoại trừ không khí tạo nên thành CuO:

2Cu + O2→ 2CuO.

+ Ta tách được CuO ra khỏi hỗn hợp.

MgO + 2HCl → MgCl2+ H2

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

+ hai muối nhận được là MgCl2 cùng FeCl2ta mang đến điện phân hỗn hợp thì FeCl2bị năng lượng điện phân chế tạo ra thành Fe, kế tiếp Fe bị oxi hóa thành Fe2O3ta bóc tách được Fe2O3.

+ muối bột MgCl2không bị năng lượng điện phân dung dịch thì ta điện phân nóng chảy chế tác thành Mg, tiếp đến đốt nóng thì Mg bốc cháy trong ko khí tạo nên MgO:

MgCl2→ Mg + Cl2

2Mg + O2→ 2MgO

- cuối cùng ta tách được cả ba chất trên ra khỏi hỗn đúng theo thành các chất nguyên chất.

...

Trên phía trên là một trong những phần trích đoạn nội dungCác dạng bài bác tập chuyên đề sắt kẽm kim loại môn chất hóa học 9 năm 2019-2020. Để xem cục bộ nội dung các em chọn tính năng xem online hoặc đăng nhập vào trang briz15.comđể sở hữu tài liệu về trang bị tính.

Xem thêm: Diện Tích Tứ Diện Đều Cạnh A, Thể Tích Của Khối Tứ Diện Đều Cạnh $A$ Bằng:

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các emhọc sinhôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong kì thi sắp tới tới.